PMD na Slovensku majú nového národného riaditeľa

| admin

Kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, vymenoval Ivana Kňazeho zo Žilinskej diecézy za národného riaditeľa Pápežských misijných diel na Slovensku na päťročné obdobie (31.5.2018 -30.5.2023).

Ivan Kňaze sa narodil 31. mája 1971 v Hradišti pri Partizánskom. Teológiu študoval v rokoch 1989 – 1994 na Teologickej fakulte svätého Cyrila a Metoda Univerzity Komenského v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal dňa 18. júna 1994. Ako kaplán pôsobil v Čadci (1994-1997), ako farár v Bolešove (1997-2008) a v Pruskom (2008-2018). Od roku 1993 spolupracuje s detskou katolíckou organizáciou eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, kde bol predsedom duchovno-pastoračnej komisie (2000-2014). Od roku 2002 je koordinátorom Misijnej púte detí v Rajeckej Lesnej. Skúsenosti s misijnou animáciou získal spoluprácou s Dobrou novinou, ktorá organizuje koledodnícku akciu detí počas vianočného obdobia, zameranú na pomoc misijným projektom v Afrike.

Nový národný riaditeľ o. Ivan Kňaze sa spolu z odchádzajúcim národným riaditeľom PMD o. Viktorom Jakubovom zúčastnil na zasadaní Generálneho zhromaždenia PMD, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28.5. – 3.6.2018 v Ríme/Sacrofano.