Svätá omša so spoločenstvami adopcie seminaristov

| admin

Fotografie: Juraj Štefanec
Dve spoločenstvá z Farnosti Pruské si adoptovali po jednom zo seminaristov z Afriky. Prvé spoločenstvo je modlitbové a stretáva sa už 10 rokov každé dva týždne s úmyslom modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania. Druhé spoločenstvo GEN 80 tvoria rodiny s deťmi s cieľom piesňami a spevom chváliť Boha. Každú stredu majú vo farskej klubovni v Pruskom nácviky a každý piatok a nedeľu sprevádzajú sväté omše: v piatok – celofarskú a v nedeľu – rodinnú svätú omšu. V stredu 29. augusta 2018 navštívili národnú kanceláriu PMD v Bratislave. Požehnanie na cestu dostali ešte v Pruskom v autobuse od svojho pána farára Richarda Folučku. V Bratislave spoločne s Ivanom Kňazem ďakovali svätou omšou za rodiny a za seminaristov v kaplnke Pápežských misijných diel. Po svätej omši bola ponúknutá káva z Etiópie – z krajiny, do ktorej  bude smerovať podpora z Misijnej nedele 2018. Popoludní nasledovalo putovanie po chrámoch Bratislavy – členovia spoločenstiev navštívili Modrý kostolík, františkánsky kostol a Dóm sv. Martina.