Október – výzva na modlitbu desiatku ruženca za misie

| admin

Október – výzva na modlitbu desiatku ruženca za misie

Liturgickou spomienkou svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša, vyhlásenej za patrónku misií, ktorú Cirkev slávi 1. októbra, sa začína misijný mesiac október. Pápežské misijné diela na Slovensku pozývajú hlavne deti, ale aj ostatných veriacich, na modlitbu desiatka ruženca za misie a misionárov vo svete počas mesiaca október, ktorý je nazývaný aj ako misijný mesiac.

Pápež Pius XI. postavil svätú Teréziu na úroveň svätému Františkovi Xaverskému, španielskemu jezuitovi, ktorý obetoval svoj život na čínskych hraniciach. Urobil tak napriek tomu, že táto kontemplatívna karmelitánka nikdy nevyšla z kláštora. Toto vyhlásenie malo pre Cirkev hodnotu proroctva, pretože hovorí o hodnote kontemplácie modlitieb pre život Cirkvi. Október sa stal misijným mesiacom na pamiatku objavenia amerického kontinentu, ktoré otvorilo novú kapitolu v dejinách evanjelizácie.

Mesiac október vrcholí slávením Misijnej nedele počas predposlednej nedele mesiaca, v tomto roku 21. októbra. V tento deň modlitbou a kostolnou zbierkou na Slovensku podporíme misie hlavne v Etiópii.