Začiatok misijného mesiaca na Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymusa v Žiline

| admin

1. októbra na sviatok svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša, vyhlásenej za patrónku misií, začal misijný mesiac október aj na Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymusa v Žiline. Pri tejto príležitosti sa pre žiakov 2. až 5. ročníka uskutočnila beseda s riaditeľom Pápežských misijných diel na Slovensku otcom Ivanom Kňazem. Súčasťou besedy bol kvíz a premietnutie fotografií z misijnej cesty v hlavnom meste Kene Nairobi. Deti boli vyzvané, aby sa dobrovoľne počas tohto mesiaca cez veľkú prestávku modlili v kaplnke desiatok ruženca za misie a misionárov. FOTO

Odpovede detí na otázku, o čom sa viac dozvedeli po besede:

Slovensko je bohatšie ako ostatné krajiny.
Jedlo v školách v Afrike je úplne iné ako u nás.
Je dôležitá štedrosť.
Pomôcť misiám môžeme aj jednoduchou modlitbou -tak ako svätá Terezka.
Jeden chlapec z chudobnej časti v Nairobi sa naučil kresliť a potom to naučil aj svojho kamaráta.
Ďakujeme za veci, ktoré máme.