Beseda o Pápežských misijných dielach v Ilave

| admin

V utorok 6. novembra sa žiaci 6. až. 8. ročníka v rámci vyučovania náboženskej výchovy zúčastnili na besede s riaditeľom Pápežských misijných diel na Slovensku, s kňazom Ivanom Kňaze. Spoločne nahliadli do života ľudí v krajinách tretieho sveta. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o tom, ako žijú deti v Keni ale i tom, že pomáhať netreba iba ľuďom, čo sú ďaleko, ale najmä tým, ktorých máme vo svojej blízkosti. Oboznámili sa s projektmi, ktoré realizuje Cirkev zo Slovenska, a ktorých cieľom je podporiť rozvoj školstva i zdravotníctva v krajinách tretieho sveta. Žiaci mali možnosť klásť otázky, na ktoré dostávali zaujímavé odpovede a malé „misionárske darčeky.“
Cieľom besedy bolo, aby si uvedomili, že „misionár“ nie je len človek, ktorý odchádza zo svojej vlasti, aby pomáhal chudobným, ale každý pokrstený. Veď pomáhať máme vždy a všade. 

FOTO