Núdzový fond Pápežských misijných diel pomáha aj v Bangladéši

Od vypuknutia pandémie Covid-19 sa diecéza Barishal v Bangladéši s pomocou lekárov snaží pomáhať miestnym obyvateľom prostredníctvom svojich ošetrovní, služieb a liekov. Dôsledkami izolácie trpia najmä chudobní – väčšina populácie totižto prežíva len vďaka príležitostnej práci. Drobní farmári teraz navyše nemôžu prevážať svoje produkty a zarobiť si tak aspoň na životné minimum. V dôsledku zatvorenia škôl sú bez platu aj učitelia a nepedagogickí zamestnanci, ktorí sa tiež dostali do finančnej tiesne. Diecéza sa snaží distribuovať potravinové balíčky čo najväčšiemu počtu ľudí, nevynímajúc domorodé obyvateľstvo, ktoré je zo strany štátu diskriminované a naliehavo potrebuje pomoc. Diecéza Barishal je jednou z mnohých diecéz na celom svete, ktoré čerpajú prostriedky z núdzového fondu Pápežských misijných diel zriadeného pápežom Františkom z dôvodu pandémie Covid-19. V Bangladéši pomoc fondu využívajú na žiadosť biskupov aj viaceré ďalšie diecézy. Väčšina tamojších misijných území sa vyznačuje mimoriadne neistou hospodárskou a sociálnou situáciou a nedostatočne vyvinutým systémom zdravotnej starostlivosti. Pandémia situáciu ešte zhoršuje, čím sa sťažujú aj podmienky pre evanjelizáciu a ľudský rozvoj.

Bangladéš však napriek tomu ostáva otvorený pre vzájomnú misijnú spoluprácu. Národný riaditeľ PMD, brat Rodon Hadima, zorganizoval v krajine zbierku pre potreby núdzového fondu a poslal doň už dva príspevky. Bangladéšske diecézy teda z fondu pomoc nielen prijímajú, ale aj aktívne podporujú cirkev vo svete.

Ďalšou diecézou, ktorá prijala pomoc Pápežských misijných diel, je diecéza Rajshahi. Väčšinu jej veriacich tvoria chudobní a nevzdelaní príslušníci kmeňa Adivasi. Deň čo deň pracujú na pozemkoch, ktoré vlastnia iní a ak neprídu do práce, celá ich rodina hladuje. Tamojší učitelia sú celé mesiace bez platu, keďže štát im počas uzatvorenia škôl neposkytuje dotácie. Samotná diecéza sa snaží svojím veriacim pomôcť zo všetkých síl, avšak sama je veľmi chudobná a jej zdroje sú limitované.

V diecéze Mymensingh je epidemiologická situácia vážna, na Covid-19 sa tam nakazilo už najmenej 1000 ľudí. Toto číslo je však pravdepodobne omnoho vyššie. Väčšinu obyvateľstva tvoria domorodci, živiaci sa príležitostnými prácami, ktorých však v dôsledku karanténnych opatrení stále ubúda. Nedostatok jedla pre ich rodiny mnohých privádza do zúfalstva.

Aj v diecéze Sylhet sú ľudia veľmi chudobní a jednoduchí a nerozumejú závažnosti situácie spôsobenej koronavírusom. Cirkev sa tu zaviazala k službe chudobným a postihnutým, k rešpektovaniu ich práv, k zabezpečovaniu vzdelania a zdravotnej starostlivosti. Nedostatkom jedla trpia predovšetkým dôchodcovia a deti. Cirkev sa obzvlášť stará o deti ulice, ktoré v týchto časoch doslova hladujú. Podobná situácia je v diecéze Khulna, kde je väčšina kresťanov sociálne vylúčených. Cirkev sa zapája do roznášky potravín pre rodiny, ktoré nemajú nikoho, kto by im pomohol. 

Arcidiecéza Chattogram sa rozprestiera na rozľahlom území, poznačenom veľkou mierou chudoby. Závažný nedostatok kňazov a pastoračných pracovníkov tu spôsobuje nemalé ťažkosti pri evanjelizačnej činnosti. Misionárom sa darí navštevovať svoje komunity len raz za rok. Vieru miestnych farníkov však našťastie udržuje pri živote práca katechétov a animátorov, ktorí vyučujú katechizmus, pomáhajú katechumenom a vedú duchovný život komunít. Obzvlášť v týchto časoch je pre nich neoceniteľná finančná pomoc, vďaka ktorej si môžu zakúpiť potrebné pomôcky na ochranu pred novým koronavírusom.

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

Misijný fond solidarity KORONA bližšie