Afganistan – posila pre prenasledovaných kresťanov

Farnosť sv. Gotharda v mestskej časti Prahy Bubeneč v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Afganistane peňažnou zbierkou podporila chudobných obyvateľov Afganistanu. Pod vedením farára Miloša Szaba sa farníci počas celého januára spoločne modlievali za túto ázijskú krajinu a neváhali prispieť na potreby misie aj finančne. Odovzdaním vyzbieraných peňazí do rúk misionárov boli poverení českí diplomati v Kábule. V dôsledku obmedzení súvisiacich s koronavírusom sa ich stretnutie uskutočnilo až v júni.

Otec Giovanni Scalese, barnabitský kňaz a vedúci misií v Afganistane, vníma dar od českých veriacich ako symbol duchovného spojenia Cirkvi: „ Keď recitujeme Apoštolské vyznanie viery, vyznávame v ňom, že veríme v spoločenstvo svätých. Na tento článok našej viery väčšinou spomíname v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a zabúdame pritom, že spoločenstvo svätých zjednocuje putujúcu Cirkev na celej zemi. Život kresťana môžeme prirovnať k púti, ktorá ale nikdy nie je púťou individuálnou či samotárskou. Putujeme k Bohu ako pútnici, ktorí si navzájom pomáhajú. Nádherná iniciatíva Farnosti sv. Gotharda je krásnym príkladom takéhoto spoločenstva.“

Príbeh spolupráce medzi Prahou a Kábulom sa začal písať minulého roku v októbri, kedy do afganskej metropoly doputoval list nasledovného znenia: „ Sme rímskokatolícka farnosť v mestskej časti Prahy Bubeneč, kde sídlia diplomatické misie viacerých zahraničných štátov v Českej republike. Táto skutočnosť nám vnukla myšlienku pokúsiť sa o duchovné spojenie s krajinami celého sveta. Zatiaľ čo diplomati zabezpečujú medzinárodnú spoluprácu, mier a bezpečnosť, my sme sa rozhodli podporiť ich prácu modlitbou. Každý mesiac sa modlíme za jednu konkrétnu krajinu sveta a za jej obyvateľov bez ohľadu na ich vierovyznanie.“

V Afganistane sa za štátne náboženstvo považuje islam a konverzia na inú vieru je vnímaná ako zločin odpadlíctva. Svätý Ján Pavol II. tu v roku 2002 založil štátne misie Missio sui iuris, na čele ktorých je v súčasnosti práve otec Giovanni Scalese. V hlavnom meste Kábul pôsobia aj Misionárky lásky a kresťanské združenie Pre deti Kábulu (Pro Bambini of Kabul).

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

Misijný fond solidarity KORONA bližšie