Násilie voči kresťanom v Indii pokračuje

Ani pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace karanténne opatrenia nezmiernili násilie páchané na indických kresťanoch. V priebehu prvej polovice roku 2020 bolo v 15 štátoch indickej federácie zaznamenaných spolu 121 útokov namierených proti kresťanom. Až v 95 prípadoch išlo o davové násilie, ktoré mali na svedomí extrémisti, pričom útoky si vyžiadali aj životy dvoch veriacich. Niekoľko napadnutých kostolov bolo nelegálne obsadených alebo násilne zapečatených. V krajine sa objavili aj početné prípady sociálnej diskriminácie kresťanov.

Vďaka práci miestnych ľudskoprávnych a kresťanských organizácii sa podarilo znovu otvoriť 19 kostolov, prepustiť na kauciu 28 pastorov a zbaviť obvinenia 45 nespravodlivo obvinených kresťanov na súdoch po celej Indii. Násilné incidenty však naznačujú, že v 15 spomedzi 28 indických štátov sa sloboda vierovyznania stáva prázdnym pojmom. Žiadna z indických politických strán sa pritom voči uvedeným násilnostiam výrazne neohradila.

Kresťanské fórum v Indii (United Christian Forum) zdôrazňuje, že nikto by nemal byť prenasledovaný pre svoju vieru: „Znepokojuje nás, že hrozné útoky zo strany davu pokračujú aj po tom, čo sa k vláde dostali nariadenia najvyššieho súdu ohľadom týchto zločinných skutkov. Polícia a miestne úrady zodpovedné za pokoj a poriadok musia urýchlene zasiahnuť voči každému, kto sa pokúsi o podobný útok.“

Scenár jednotlivých násilných útokov je pritom vždy veľmi podobný. Dav sprevádzaný miestnou políciou dorazí na modlitebné stretnutie kresťanov a začne vykrikovať nenávistné heslá a biť nielen mužov, ale aj ženy a deti. Následne sú pastori na základe falošného obvinenia zadržaní alebo zatknutí políciou a uväznení. V poslednom čase sa navyše rozmohol trend zamlčiavania a ututlávania páchaných neprávostí. Spomedzi 121 útokov bolo len 20 riadne spísaných a oficiálne zdokumentovaných.

Počet útokov namierených proti kresťanom sa v Indii zvyšuje už dlhodobo. Čísla hovoria samy za seba: v roku 2015 sa zaznamenalo menej ako 200 prípadov, v roku 2016 už vyše 200, v roku 2017 ich počet narástol na 250, v roku 2018 na 300 a vlani ich spolu bolo 328.

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

Misijný fond solidarity KORONA chcem prispieť