5.4.2020: Butkov – Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov viery

Srdečne vás pozývame na krížovú cestu mučeníkov misií a svedkov viery, ktorá sa uskutoční na

Kvetnú nedeľu 5. apríla 2020

na novom pútnickom mieste Butkov (okres Ilava).

Pobožnosť sa začne o 14.00 hod. Stretneme sa pri prvom zastavení krížovej cesty.