Aktuality

Dianie zo svetových misí a misijných aktivít na Slovensku

Sledujte aktuality na Facebooku

Od nedele sa deti na Slovensku stávajú malými misionármi

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho" (Ž 122) - s touto myšlienkou pripravili Pápežské misijné diela na Slovensku pastoračnú pomôcku pre deti vo farnostiach na Slovensku. Do aktivity sa zapája 310 farností a niečo vyše 20 000 detí. Každé dieťa dostalo v nedeľu 2. septembra malý slovníček a na každej nedeľnej svätej omši dostane od septembra do júna nálepku. V slovníčku si deti pripomenú evanjelium nedele obrázkom a citátom z evanjelia a krátkou myšlienkou. Zároveň sa vďaka nemu môžu modliť za misie, hlavne v mesiaci októbri. Deti sú zároveň vyzvané, aby prežili aktívne misijnú nedeľu (21. októbra 2018).

03/09/18 | Pokračovať

Svätá omša so spoločenstvami adopcie seminaristov

Dve spoločenstvá z Farnosti Pruské si adoptovali po jednom zo seminaristov z Afriky. Prvé spoločenstvo je modlitbové a stretáva sa už 10 rokov každé dva týždne s úmyslom modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania. Druhé spoločenstvo GEN 80 tvoria rodiny s deťmi s cieľom piesňami a spevom chváliť Boha. Každú stredu majú vo farskej klubovni v Pruskom nácviky a každý piatok a nedeľu sprevádzajú sväté omše: v piatok – celofarskú a v nedeľu – rodinnú svätú omšu. V stredu 29. augusta 2018 navštívili národnú kanceláriu PMD v Bratislave. Požehnanie na cestu dostali ešte v Pruskom v autobuse od svojho pána farára Richarda Folučku. V Bratislave spoločne s Ivanom Kňazem ďakovali svätou omšou za rodiny a za seminaristov v kaplnke Pápežských misijných diel. Po svätej omši bola ponúknutá káva z Etiópie – z krajiny, do ktorej  bude smerovať podpora z Misijnej nedele 2018. Popoludní nasledovalo putovanie po chrámoch Bratislavy – členovia spoločenstiev navštívili Modrý kostolík, františkánsky kostol a Dóm sv. Martina.

30/08/18 | Pokračovať

Podpora misijných projektov v roku 2018

V tomto roku Pápežské misijné diela na Slovensku podporili misie sumou v celkovej hodnote 689 056,43 €. Cieľových krajín podpory je sedem: Keňa, Rwanda, Uganda, Benin, Togo a Kongo. Celkovo bolo podporených 11 diecéz, 3 semináre a 27 projektov.


Pápežské misijné diela v roku 2018 podporili: Úplný prehľad

14/08/18 | Pokračovať

Návšteva rektora z Beninu

„Som nesmierne šťastný a neviem slovami vyjadriť vďačnosť za vás, ktorí sa modlíte a podporujete našich seminaristov.

25/07/18 | Pokračovať

Rektor seminára z Beninu (Afrika) navštívi Slovensko

V dňoch 23. a 24. júla 2018 navštívi Pápežské misijné diela na Slovensku otec Ambroise Kinhoun, nový rektor kňazského seminára v Benine. Seminaristov tohto seminára PMD na Slovensku podporujú už piaty rok formou adopcie bohoslovcov na diaľku. V tomto školskom roku počet adoptovaných bohoslovcov presiahne 100 chlapcov, ktorých si adoptovali jednotlivci, spoločenstvá i niektoré farnosti.

17/07/18 | Pokračovať

PMD na Slovensku majú nového národného riaditeľa

PMD na Slovensku majú nového národného riaditeľa

08/06/18 | Pokračovať

Posviacka obnovenej budovy PMD

V utorok 9. januára 2018 bola posvätená nedávno obnovená budova národnej kancelárie Pápežských misijných diel (PMD) v Bratislave.

10/01/18 | Pokračovať