Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 2017

Každoročne si 24. marca spomíname na kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a laikov, ktorí boli zabití počas svojho pôsobenia v misiách.

Nebojte sa!

Tohtoročný 24. marec – Deň modlitieb a pôstu za tých, ktorí zahynuli v službe ohlasovania evanjelia, sa bude niesť v duchu sloganu „Nebojte sa!“. Myšlienka, ktorá nás oslovila pri výbere tohtoročného sloganu sa skrýva v správe Kongregácie Misionárok Lásky po masakre štyroch sestier tejto kongregácie, ktorá sa stala 4. marca 2016 v Jemene. V správe sa uvádza: „…napriek masakre, ktorá sa stala v Jemene, naše sestry neopustia svoje poslanie v tejto krajine, ale budú aj naďalej slúžiť chudobným a núdznym.” Prameňom odvahy misionára je vedomie jeho poslania, ku ktorému ho povolal Ježiš: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium celému stvoreniu.“ Ježišove slová: „Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu“ (Mt 10,28) sú morálnou silou, ktorá premáha zlo a strach.

24. marec v tomto roku pripadne na piatok v treťom pôstnom týždni, ktorý môžeme obohatiť v tomto duchu. Na tejto našej webovej stránke preto ponúkame niekoľko materiálov, ktoré si môže stiahnuť a použiť každé spoločenstvo a obohatiť tak liturgiu, alebo iné stretnutia v tento pôstny deň. Materiály obsahujú náš časopis Svetové misie 01/2017, ktorý prináša informácie o sr. Veronike Ráckovej, a prenasledovaní kresťanov v súčasnom svete, ďalej Krížovú cestu, Pôstnu adoráciu, prezentáciu Zoznam mučeníkov misií za rok 2016 s fotografiami a krátkym popisom okolností ich úmrtia, prezentáciu o sr. Veronike Ráckovej od Kongregácie sestier Ducha Svätého. K dispozícii je takisto plagát na propagáciu tohto dňa a rôzne materiály o blahoslavenom Oscarovi Romerovi, patrónovi „mučeníkov“ ohlasovania evanjelia.

Prečo práve 24. marca?

24. marec je dňom výročia zavraždenia Mons. Oscara Arnulfa Romera, arcibiskupa v San Salvadore, ktorý bol zastrelený počas slávenia sv. omše. Nezatváral oči pred skutočnosťou, ktorá ho obklopovala a často hovoril o témach, ako sú chudoba, sociálna nespravodlivosť a násilie, ktoré boli dennou realitou v San Salvadore i v celej Južnej Amerike. 3. februára 2016 bol pápežom Františkom potvrdený ako mučeník pre vieru.  


plagát k DMM
archív:
Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 2015
Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 2016

 

Prečo deň modlitieb a pôstu?

V kresťanskej tradícii sú modlitba a pôst skutky lásky a zdieľania s Bohom a s Cirkvou. Prežívať ich práve pri príležitosti tohto dňa znamená prosiť Boha, aby pomáhal všetkým misionárom a kresťanským komunitám, ktoré aj dnes žijú v prostredí diskriminácie a prenasledovania. Zároveň týmito úkonmi vyjadrujeme našu vďaku a úctu zástupu umučených misionárov, ktorí položili svoj život pri ohlasovaní Božieho slova. V tomto roku máme o dôvod viac, pretože v máji minulého roka priniesla najvyššiu obetu pri ohlasovaní evanjelia aj naša rodáčka sr. Veronika Rácková, SSpS, z Kongregácie sestier Ducha Svätého, ktorá zahynula v Južnom Sudáne, kde slúžila chudobným ako lekárka.

Všetky materiály si môžete stiahnuť priamo z tejto stránky: