Malý misionár – pastoračná pomôcka pre deti vo farnosti

Malý misionár – pastoračná pomôcka pre deti vo farnosti

na školský rok 2019/2020

OBJEDNÁVKY do 25. júla 2019

Pápežské misijné diela ponúkajú pre farnosti, spoločenstvá a katechétov slovníček Malý misionár v rozmere A6, ktorý obsahuje texty a 43 obrázkov-samolepiek na jednotlivé nedele liturgického roka od septembra do júna.

MALÝ MISIONÁR
pastoračná pomôcka pre deti vo farnosti
na školský rok 2019/2020

Slovníček a 52 obrázkov – nálepiek
na nedeľné evanjeliá od septembra do júna
+ prikázané sviatky

– deti si pripomenú evanjelium nedele a prikázaných sviatkov obrázkom, citátom z evanjelia a krátkou myšlienkou
– vhodné pre deti od 5 do 12 rokov (hlavne pre prvoprijímajúce deti)
– modlia sa za misie, hlavne v Mimoriadnom misijnom mesiaci október 2019
– deti sú vyzvané, aby prežili aktívne misijnú nedeľu 20. októbra 2019

balenie: 25 kusov (slovníček + nálepky)
odporúčaná cena: 25 ks – 25 €

OBJEDNÁVKY do 25. júla 2019