Misijná nedeľa – 18. október 2020

Misijná nedeľa je známa aj ako Svetový deň misií a je dňom modlitieb za šírenie evanjelia a zároveň aj dňom solidarity s našimi bratmi a sestrami v misiách, ktorí žijú v materiálnej núdzi.