Misijná nedeľa – 20. októbra 2019

Misijná nedeľa je známa aj ako Svetový deň misií a je dňom modlitieb za šírenie evanjelia a zároveň aj dňom solidarity s našimi bratmi a sestrami v misiách, ktorí žijú v materiálnej núdzi.

Posiela nás Ježiš

20. októbra 2019 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas celého októbra 2019 pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca.  Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Rwande.

Rwanda zomrela a vstala z mŕtvych – článok KN

Podnety a informácie postupne uverejníme. 

 

Misijná nedeľa – 21. októbra 2018

Misijná nedeľa 2017

Misijná nedeľa 2016

Misijná nedeľa 2015

Misijná nedeľa 2014