Misijná púť na hore Butkov: 20. OKTÓBRA 2018

Misijná púť na hore Butkov: 20. OKTÓBRA 2018

Členov Pápežských misijných diel pozývame prežiť spoločne
Misíjnú nedeľu v jej povečer v sobotu 20. októbra 2018.
Miestom spoločeného slávenie je nové pútnické miesto Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov za Ladcami.
Program:
14.00 – krížová cesta
15.00 – korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.30 – svätá omša
Srdečne Vás pozývame modliť sa za Etiópiu a prežiť spoločenstvo na požehnanom mieste.
Doprava je individuálna. Parkovanie je pod chatou Muflonka.