Omšové milodary – intencie pre misionárov

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na váš úmysel v misijných krajinách.

Omšové milodary – intencie pre misionárov

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na váš úmysel v misijných krajinách. Misionári odslúžia svätú omšu na váš úmysel, ktorý si vzbudíte v mysli. Boh o ňom určite vie, takže nemusíte úmysel písať. Ak chcete úmysel napísať, môžete ho poslať na emailovú adresu:  info@misijnediela.sk. Milodary osobne odovzdá riaditeľ PMD misionárom, ktorí budú slúžiť sväté omše.

Ako poslať milodary na slávenie svätých omší?

1. Na číslo účtu

SK65 3100 0000 0040 0025 6602

do poznámky napíšte svoju adresu alebo mail a počet intencií.

2. Priloženým šekom – do správy uveďte počet intencií.

Mt 25, 35: Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť;