Podpora seminárov a ADOPCIA bohoslovcov

Adoptujte si seminaristu z misií – REGISTRÁCIA prideľovanie nových seminaristov bude koncom roka 2020.

Ak chcete pomôcť bohoslovcom stať sa kňazmi, môžete ich podporiť aj jednorázovo. PODPORA variabilný symbol: 300

PMD ponúkajú možnosť podporiť študentov kňazských seminárov v misijných krajinách. Táto naša ponuka platí pre jednotlivcov, skupiny a farské spoločenstvá.

Čo zahŕňa podpora seminaristu?

Finančná podpora pre jedného seminaristu, ktorá pokrýva asi polovicu nákladovna jeho štúdium na jeden akademický rok, činí 600 €. Ostatné náklady hradí biskup a iní zahraniční sponzori.

/mesačne 50  €, ročne 600  €, celé štúdium 2 400 €/

Ako postupovať ak si chcete adoptovať seminaristu?

  • Oznámiť svoj záujem o adopciu na ústredie PMD a dohodnúť spôsob komunikácie s nami: REGISTRÁCIA
  • (mail, alebo zavolajte na: 02/529 64 916). 
  • Potom Vám zašleme fotografiu seminaristu, krátky príbeh jeho povolania ku kňazstvu a krátke info o kňazskom seminári. (niekedy to môže trvať dlhšie)
  • Po obdržaní listu/mailu s pridelením bohoslovca, môžete poslať šekom alebo bankovým prevodom sumu 600 € na účet Pápežských misijných diel IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602 Prima Banka a uviesť variabilný symbol (VS) 320.  Kvôli identifikácií Vašej platby pri bankovom prevode je dôležité, aby ste do Správy pre príjemcu uviedli identifikačné údaje (Vaše meno a priezvisko, alebo meno a priezvisko seminaristu).
  • Ročnú podporu je možné rozdeliť na niekoľko menších dielov poslaných v niekoľkých splátkach. Plná suma však musí byť uhradená do konca príslušného akademického roka. V takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás informovali o aký interval a výšku splátky pôjde.
  • /mesačne 50  €, ročne 600  €, celé štúdium 2 400 €/
  • Školský rok v seminári začína vždy 1. októbra. Po ubytovaní seminaristov nasledujú 5-dňové duchovné cvičenia. V priebehu začiatku kalendárneho roka darca od nás obdrží správu o nástupe bohoslovca do ďalšieho ročníka, alebo o jeho prípadných zmenách (preloženie do iného seminára, odoslanie na štúdium do Ríma, prerušenie štúdia, vystúpenie seminaristu zo seminára a pod.). Po potvrdení o nastupe bohoslovca do ďalšieho ročníka a riadnom pokračovaní v štúdiu, darca môže uhradiť poplatok za štúdium na ďalší školský rok.

Návšteva rektora z Beninu v roku 2018 na Slovensku

  • Návšteva rektora z Beninu v roku 2018 na Slovensku
  • Poskytnutím svojich osobných údajov dávate súhlas na ich spracovanie Pápežským misijným dielam pre účely vašej účasti na podpore seminaristov v misijných krajinách. Poskytnutím svojich osobných údajov dávate súhlas s ich používaním so zaradením Vašich osobných údajov do zoznamu podporovateľov seminaristov v misijných krajinách a s ich využitím na komunikáciu medzi PMD a Vami, týkajúcu sa výlučne Vami adoptovaného seminaristu.  Bližšie informácie o vašich právach a o ochrane svojich osobných údajov nájdete TU.
  •  
OMŠOVÉ MILODARY ako vzácny dar pre MISIE ZAPÍŠ SVOJE ÚMYSLE