Finančná podpora misií

1. Bankový prevod na účet (na ktorýkoľvek)

Číslo účtu

IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602 (Prima Banka)

IBAN: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)

do poznámky uveďte: svoju adresu alebo e-mail, variabilný symbol si vyberte podľa účelu:

  • 100 – podpora katechétov a výstavba kostolov, kaplniek a fár – Misijné dielo šírenia viery
  • 200 – podpora deti: siroty, choré deti, školy, škôlky, nemocnice – Misijné dielo detí
  • 300 – podpora štúdia bohoslovcov – Misijné dielo sv. apoštola Petra
  • 320 – ADOPCIA SEMINARISTOV
  • 777 – OMŠOVÝ MILODAR
  • 333 – TROJKRÁĽOVÁ HVIEZDA
  • 1810 MISIJNÁ NEDEĽA (celosvetová zbierka na podporu misií 18.10.2020)

2. Platobná karta.

Ak chcete platiť platobnou kartou: podporiť platobnou kartou (cez ludialudom.sk)

3. QR kód.

k máte mobilnú aplikáciu svojej banky, už nemusíte prepisovat platobné údaje. Postačí ak tento QR kód načítate pomocou mobilnej aplikácie svojej banky.

4. Poštová poukažka.

Ak chcete prispieť poštovou pokážkou. Vypíšte si ju na pošte, alebo si vyžiadajte u nás predtlačené poštové poukazy na: info@misijnediela.sk alebo telefonicky 02/529 64 916 (pracovné dni 9.00 – 17.00)

Celkový prehľad podporovaných projektov POZRI