Finančná podpora misií

1. Bankový prevod na účet (na ktorýkoľvek)

Číslo účtu

IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602 (Prima Banka)

IBAN: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)

do poznámky uveďte: svoju adresu alebo e-mail, variabilný symbol si veberte podľa účelu:

  • 100 – Misijné dielo šírenia viery
  • 200 – projekty detí – Misijné dielo detí
  • 300 – podpora bohoslovcov – Misijné dielo sv. apoštola Petra
  • 320 – ADOPCIA SEMINARISTOV
  • 777 – OMŠOVÝ MILODAR
  • 3 – TROJKRÁĽOVÁ HVIEZDA

2. Platobná karta.

Ak chcete platiť platobnou kartou: podporiť platobnou kartou (cez ludialudom.sk)

3. QR kód.

k máte mobilnú aplikáciu svojej banky, už nemusíte prepisovat platobné údaje. Postačí ak tento QR kód načítate pomocou mobilnej aplikácie svojej banky.

4. Poštová poukažka.

Ak chcete prispieť poštovou pokážkou. Vypíšte si ju na pošte, alebo si vyžiadajte u nás predtlačené poštové poukazy na: info@misijnediela.sk alebo telefonicky 02/529 64 916 (pracovné dni 9.00 – 17.00)

Celkový prehľad podporovaných projektov POZRI