Poslanie

Našim poslaním je prinášať nádej evanjelia tam, kde vládne nepokoj, chudoba a neistota a pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich národnosť, farbu pleti alebo náboženské vyznanie.

Kto sme

Pápežské misijné diela sú ústredná organizácia Katolíckej cirkvi, ktorá sa stará o rast a rozvoj celej misijnej cirkvi. Vo veriacich rozvíja misijného ducha a organizuje finančnú pomoc pre zahraničné misie. Pápežské misijné diela pôsobia vo vyše 140 krajinách sveta.

Organizačná štruktúra

Stanovy Pápežských misijných diel

História PMD

 

Pomáhame v zahraničných misiách

  • učíme ľudí v misiách efektívne hospodáriť, vedieme ich k rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti, k solidarite a tolerancii
  • podporujeme asi 44 000 škôl, 5 500 nemocníc a a iných sociálnych zariadení
  • pomáhame  katechétom, poskytujeme prostriedky na stavbu a opravu cirkevných budov či pastoračných zariadení, podporujeme činnosť katolíckych médií
  • staráme sa každoročne o viac ako 3 milióny chudobných detí, sirôt a starých ľudí, podporujeme takmer 70 000 bohoslovcov v  754 misijných seminároch a 2 000 novokňazov

Mt 25, 35: Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť;