Misijný ples v Košeci

V sobotu 5. januára 2019 sa v Košeci uskutočnil Misijný ples, ktorý zorganizovali Pápežské misijné diela na Slovensku. Podujatie, na ktoré prišlo 152 účastníkov, sa začalo svätou omšou vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie a pokračovalo v miestnom dome kultúry, kde do tanca hrala hudobná skupina Melódia z Hradišťa pri Partizánskom. Výťažok z plesu 1 781 eur je určený na podporu rozvojového projektu, ktorý vedie slovenský misionár Vlastimil Chovanec v Rwande. Ten sa účastníkom plesu prihovoril priamo z Rwandy a spolu s deťmi zaspieval ľudovú pieseň. Pápežské misijné diela na Slovensku vyjadrujú vďačnosť všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli ples zorganizovať a aj všetkým účastníkom. (video, foto)