Darovanie 2% – fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Tu môžete vložiť naše údaje:
  Názov: Pápežské misijné diela
  Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
  IČO: 30806976
  Sídlo: Lazaretská 32, 811 09 Bratislava
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie (Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.