Darovanie 2% – právnická osoba

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0%* (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – minimálne však vo výške 8 €.
 2. V Daňovom priznaní právnických osôb, časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Vložte tam prosím naše údaje.
  Názov: Pápežské misijné diela
  Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
  IČO: 30806976
  Sídlo: Lazaretská 32, 811 09 Bratislava
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

*a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)