Darovanie 2% – zamestnanec

  1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2017
  3. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
  4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní s Vašimi údajmi spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením (ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti), doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.