Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 2016

Žiť pre iných do krajnosti

Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií sa každoročne slávi 24. marca. Tohto roku ho budeme sláviť dvadsiaty štvrtý krát. V tento deň si spomíname na pastoračných pracovníkov, ktorí boli zabití počas svojho pôsobenia pri šírení Božieho slova v misiách. Láska zabitých misionárov k evanjeliovým hodnotám ako sú spravodlivosť, mier, sloboda a bratstvo nás privádza k tomu, aby sme sa opäť zamysleli nad svojím životom a snažili sa žiť evanjelium opravdivo a dôsledne, a vydávali tak svedectvo v prostredí, v ktorom žijeme.

Sloganom tohtoročného Dňa mučeníkov misií je Žiť pre iných do krajnosti. Tento slogan chce vyjadriť lásku k Bohu i ľuďom týchto Božích mužov a žien, ktorí žijú pre Bohu a pre ľudí neraz aj za cenu prinesenia najvyššej obety, obety vlastného života. Kto daruje v Božej službe svoj vlastný život, už viac dať nemôže. Najnovším príkladom takej služby do krajnosti je smrť štyroch sestier Misionárok lásky, ktoré boli zavraždené v Jemene 4. marca 2016 spolu s dvanástimi spolupracovníkmi.

„Svedectvo mučeníkov ukazuje všetkým tým, ktorí počuli ich životný príbeh, že svetské radosti a moc neprinášajú človeku trvalú radosť a pokoj. Skôr je to vernosť Bohu, čestnosť, integrita života a skutočný záujem o dobro druhých, prinášajú ľuďom ten pokoj, ktorý im svet svet dať nemôže. “ (pápež František).

 

plagát k DMM

 

Prečo práve 24. marca?

24. marec je dňom výročia zavraždenia Mons. Oscara Arnulfa Romera, arcibiskupa v San Salvadore, ktorý bol zastrelený počas slávenia sv. omše. Nezatváral oči pred skutočnosťou, ktorá ho obklopovala a často hovoril o témach, ako sú chudoba, sociálna nespravodlivosť a násilie, ktoré boli dennou realitou v San Salvadore i v celej Južnej Amerike. 3. februára tohto roku bol pápežom Františkom potvrdený ako mučeník pre vieru.  


plagát k DMM
archív: Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 2015

Prečo deň modlitieb a pôstu?

V kresťanskej tradícii sú modlitba a pôst skutky lásky a zdieľania s Bohom a s Cirkvou. Prežívať ich práve pri príležitosti tohto dňa znamená prosiť Boha, aby pomáhal všetkým misionárom a kresťanským komunitám, ktoré aj dnes žijú v prostredí diskriminácie a prenasledovania. Zároveň týmito úkonmi vyjadrujeme našu vďaku a úctu zástupu umučených misionárov, ktorí položili svoj život pri ohlasovaní Božieho slova.

Slávenie tohto dňa

S cieľom obohatiť a spestriť slávenie Dňa modlitieb a pôstu za mučeníkov misií je k dispozícii farnostiam i kresťanským spoločenstvám brožúrka, v ktorej nájdete informácie o Dni modlitieb a pôstu za mučeníkov misií, zoznam misijných pracovníkov, ktorí zomreli mučeníckou smrťou v minulom roku a podnety na slávenie tohto dňa. Tohtoročnou novinkou sú materiály o živote blahoslaveného arcibiskupa v San Salvadore, Oscara Romera, ktorého život inšpiroval Pápežské misijné diela k ustanoveniu Dňa modlitieb a pôstu za mučeníkov misií.

Všetky materiály si môžete stiahnuť priamo z tejto stránky:

 

plagát k DMM