Misijná nedeľa 2017

Misie sú v srdci viery

Tohto roku budeme sláviť Svetový deň misií (SDM) už po 91. krát. Komu vďačíme za to, že sa tento deň slávi v Cirkvi? V roku 1926 Najvyššia rada Pápežských misijných diel predložila vtedajšiemu pápežovi Piovi XI. návrh sláviť v celej cirkvi každý rok predposlednú októbrovú nedeľu ako deň misií, počas ktorého si kresťania pripomenú a oživia misijný záväzok vyplývajúci z krstu a podporia aj finančným darom rozvoj misijnej činnosti vo svete. Pápež bol týmto návrhom nadšený: „Táto myšlienka je dar z neba“.

plagatA4_web-1

Odvtedy sa SDM stal vynikajúcim nástrojom pre napĺňanie základného poslania cirkvi – systematické ohlasovanie evanjelia celému stvoreniu. Vďaka SDM sa jednak významne pozdvihlo misijné povedomie kresťanov a vďake zbierke na misie sa  vytvoril Fond solidarity (FS), z ktorého sa organizuje pravidelná pomoc na rozvoj mladých misijných spoločenstiev. Je nesporné, že slávenie SDM prináša pre celú cirkev bohaté ovocie. Sú to v prvom rade modlitby celej cirkvi, ktorá sa ako jedna veľká rodina schádza v chrámoch sveta, aby vyprosovala pomoc  Ducha Svätého a priaznivé podmienky pre ohlasovanie evanjelia. Misijné projekty financované z FS tiež pomáhajú ľuďom v núdzi v oblasti zdravotnej, sociálnej a vzdelávacej. Ďalším prínosom SDM je za ten dlhý čas je obrovské množstvo vybudovaných objektov cirkevnej infraštruktúry, množstvo kostolov, kaplniek, kláštorov, misijných staníc, pastoračných centier, ktoré sú nevyhnutné na riadne fungovanie a rozvoj mladých cirkevných spoločenstiev.

Slávenie tohoročného SDM sprevádza motto z posolstva Svätého Otca Františka „Misie sú v srdci viery“, veď „evanjelium lásky nás Kristus posiela ohlasovať v sile Ducha Svätého.“  Spoliehať sa iba na ľudské sily a múdrosť by bolo vopred odsúdené na neúspech.

V mene Svätého Otca chcem vopred vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí o týždeň vyjadria svoje duchovné a materiálne milosrdenstvo v prospech mladých cirkevných spoločenstiev v misiách. Tieto materiály – príručku, ktorá obsahuje bližšie informácie o slávení Misijnej nedele, plagát a ďakovný plagát si môžete stiahnuť priamo z tejto stránky.

Archív:
Misijná nedeľa 2016
Misijná nedeľa 2015
Misijná nedeľa 2014

dakovnyplagatA4_web-1
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu