Misijný manifest

Tézy pre comeback Cirkvi
OBJEDNÁVKA 
(Kniha vám bude zaslaná poštou Je nepredajná.)
Misijný manifest vznikol ako iniciatíva katolíckych mládežníckych spoločenstiev, komunít a hnutí Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Túžbou jej aktérov je posilniť vieru a misijný zápal kresťanov v Európe, ktorá sa stáva misijným územím. Publikácia zachytáva desať téz, ktoré rozvíjajú programový dokument pápeža Františka Evangelii gaudium a aplikuje ich na aktuálnu situáciu kresťanov v nemecky hovoriacich krajinách.
Prezentácia knihy bude 5.5. 2020 o 18.00 v Bratislave, Lazaretská 32 za účasti a prednášky PÁTERA KARLA WALLNERA – cistercián v kláštore Heiligenkreuz, kňaz, profesor a národný riaditeľ Pápežských misijných diel v Rakúsku.
10 téz
Téza 1
Ženie nás túžba, aby sa ľudia obrátili k Ježišovi Kristovi.
Téza 2
Chceme, aby sa misie stali prioritou číslo jeden.
Téza 3
Sme presvedčení, že šance nikdy neboli väčšie ako teraz.
Téza 4
Oslovíme všetkých ľudí vo svojich krajinách a nebudeme robiť nijaké rozdiely (ako ich nerobil ani Ježiš).
Téza 5
Veríme, že naša misia bude taká mocná, ako sú naše modlitby.
Téza 6
Ďakujeme všetkým kresťanom mimo Katolíckej cirkvi, ktorí sa už dnes obetavo venujú misijnej činnosti, krstia a privádzajú ľudí k Ježišovi.
Téza 7
Musíme nanovo objaviť obsah viery, jasne a s odvahou ju ohlasovať, či je to „vhod alebo nevhod“ (porov. 2 Tim 4, 2).
Téza 8
Chceme misionárčiť, nie indoktrinárčiť.
Téza 9
Potrebujeme „demokratizáciu“ misie.
Téza 10
Musíme sa obrátiť a nájsť radosť evanjelia, aby sme iných mohli priviesť k Ježišovi.

Misijné predmety objednaj
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu