Misijný ruženec – modlime sa s deťmi

Mladšie deti

Na úvod deťom vysvetlite, že v nasledujúcich chvíľach budete spoločne rozmýšľať o deťoch žijúcich na rôznych kontinentoch. Aktivita ja založená na spievaní jednoduchej piesne Pán Boh má v rukách celý svet.

1. stupeň ZŠ

Na úvod deťom vysvetlite, že v nasledujúcich chvíľach budete spoločne rozmýšľať o deťoch žijúcich na rôznych kontinentoch. Rozdajte deťom misijné ružence a začnite modlitbou Otče náš, Zdravasʼ, Mária a Sláva Otcu. Na začiatku každého desiatku stručne predstavte daný kontinent. Vysvetlite, prečo ho reprezentuje daná farba, nájdite kontinent na mape a vymenujte niekoľko jeho štátov. Ak je to možné, môžete deťom ukázať nejaký predmet typický pre daný kontinent. Nechajte ich hádať, o aký predmet ide a následne im dovoľte podržať si ho, prípadne použiť ho. Potom sa spoločne pomodlite modlitbu za daný kontinent. Keď si prejdete všetkých päť kontinentov, zakončite aktivitu Spoločnou modlitbou za misie. 
Môžete sa tiež zahrať hru, pri ktorej sa deti postavia do kruhu a vytvoria spoločne živý fyzický ruženec. Deti tak budú predstavovať kontinenty a zároveň desiatky ruženca. Postupne vymenujte všetky kontinenty a pomodlite sa misijný ruženec.

2. stupeň ZŠ

Na úvod deťom vysvetlite, že v nasledujúcich chvíľach budete spoločne rozmýšľať o deťoch žijúcich na rôznych kontinentoch. Rozdajte deťom misijné ružence a začnite modlitbou Otče náš, Zdravasʼ, Mária a Sláva Otcu. Na začiatku každého desiatku stručne predstavte daný kontinent a vysvetlite, prečo ho reprezentuje daná farba. Požiadajte deti, aby našli kontinent na mape a vymenovali niekoľko jeho štátov. . Ak je to možné, môžete deťom ukázať nejaký predmet typický pre daný kontinent. Nechajte ich hádať, o aký predmet ide a následne im dovoľte podržať si ho, prípadne použiť ho. Potom sa spoločne pomodlite modlitbu za daný kontinent. Keď si prejdete všetkých päť kontinentov, zakončite aktivitu Spoločnou modlitbou za misie. Môžete tiež vyzvať deti, aby pridali svoje vlastné modlitby a prosby za každý kontinent. Prípadne si vopred pripravte šablónu, do ktorej budú deti zapisovať svoje modlitby.


Objednávka ZEMEGULE - nafukovacia lopta e-shop
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu