Pomáhame Sv. Otcovi v rozvoji misií

Zapojte sa do šírenia Kristovho posolstva vo svete

Podporte misie
Staňte sa členom
631 377,82 € vyzbieraných
v roku 2014
13 nových kostolov,
kaplniek a kláštorov
7 364 podporených detí
v oblasti vzdelávania
4 podporené
semináre
24 710 detí s prístupom
k zdravotnej pomoci
475 podporených
kňazov a sestier
Zomrela slovenská misionárka Veronika Terézia Racková SSpS 20. 05. 16 | tkkbs.sk Únos biskupa v Indii 03. 05. 16 | Agentúra Fides Návrat do Otcovho domu 03. 05. 16 | Agentúra Fides

Podporte seminaristov z misií

viac info