Pomáhame Svätému Otcovi v rozvoji misií

Zapojte sa do šírenia Kristovho posolstva vo svete

Podporte misie
Staňte sa členom

DARČEK NAVIAC - Vianoce 2018

Vianoce sú sviatkami darov. Pripravme jeden darček naviac pre deti v Afrike.

VIAC INFORMÁCIÍ
689 056,43 € vyzbieraných
pre rok 2018
16 nových kostolov,
kaplniek a kláštorov
2 410 podporených detí
v oblasti vzdelávania
3 podporené
semináre
7 058 detí s prístupom
k zdravotnej pomoci
511 podporených
kňazov a sestier