Misijné zrnko

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je rodinka-1124x984.png

Pozývame vás, aby ste sa spolu s deťmi stali členmi Misijného diela detí. Svätá Terezka sa stala členkou Misijného diela detí už vo veku 7 rokov a s nadšením plnila poslanie modliť sa a pomáhať misiám.

Vytvárame modlitbovú sieť detí na celom Slovensku. Prebúdzame ich misijné poslanie a pozývame vás vytvoriť spolu s nimi Misijné zrnko – je to názov skupiny, základný prvok modlitbovej siete. Misijné zrnká sa svojou modlitbou zapájajú do pomoci svetovým misiám, stanú sa členmi Misijného diela detí, ktoré pôsobí v 140 krajinách sveta, a ktoré spája myšlienka „Deti pomáhajú deťom“.

Iniciatívu misijných modlitieb sme spustili pri príležitosti blahorečenia Paulíny Jaricotovej (22. mája 2022), ktorá vo Francúzsku vytvorila obrovskú sieť modlitby a pomoci svetovým misiám. Táto jednoduchá žena rozvíjala v sebe charizmu pomáhať misionárom a misijným krajinám a stala sa zakladateľkou Pápežských misijných diel.

V súčasnosti máme na Slovensku vyše 500 Misijných zrniek, v ktorých sa so svojimi vedúcimi stretáva a modlí približne 4500 detí.

Čo je Misijné zrnko?

 • Modlitbové spoločenstvo detí, ktoré sprevádza vedúci (animátor, katechéta, rodič, kňaz).
 • Stretáva sa raz za 2 týždne.
 • Má najmenej 2 a najviac 12 členov;
 • Môže vzniknúť vo farnosti, v škole alebo v rodine.
 • Tvoria ho deti, ktoré sa modlia ruženec za pápeža, za misie a za misionárov celého sveta.
 • Je zverené pod ochranu Dieťaťa Ježiša v Betleheme.
 • Je to dlhodobý modlitbový program, ktorý môže trvať vo vašej farnosti roky.

Okrem modlitby sa môžu Misijné zrnká zapájať aj do ostatných aktivít MDD, a tak motivovať deti k pomoci iným deťom a formovať ich misijné nadšenie. Aj preto sa zvlášť starostlivo venujeme formácii animátorov a aj vedúcich Misijných zrniek a okrem osobných stretnutí im ponúkame aj metodickú pomoc a rôzne katechetické materiály.

Aký je záväzok členov Misijného diela detí?

 • Denne sa modliť jeden Zdravas.
 • Raz za 2 týždne sa modliť ruženec na Misijnom zrnku.
 • Raz mesačne prispieť na misie jednou mincou.
 • Členom sa dieťa stáva vtedy, keď sa zapája do modlitby za misie.

Čo získajú členovia Misijného zrnka?

 • Za všetkých členov sa slávi denne o 17.00 hodine v Bazilike svätého Petra v Ríme svätá omša.
 • Za deti sa modlia misionári a ľudia na všetkých kontinentoch sveta.
 • Na Vianoce dostanú všetky deti malý darček.

Ako sa zapojiť?

1. krok

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je PMD-budova-982x1124.png

Zaregistrujte sa nižšie na našej stránke. Následne vám pošleme pestrý materiál k modlitbe ruženca a inštrukcie, ako založiť a viesť Misijné zrnko. Budeme vás metodicky sprevádzať, či už ste kňaz, rodič, katechéta, alebo animátor. Počas roka budeme navzájom spolu komunikovať a z PMD posielať pre túto službu ďalšie inšpirácie.

Každé zrnko si môže zvoliť svätca, ktorý sa stane jeho patrónom a podľa ktorého sa môže misijné zrnko volať. Meno patróna nám môžete zahlásiť aj po registrácii, keď sa na patrónovi Misijného zrnka dohodnete s deťmi.

2. krok

Naplánujte svoje prvé stretnutie. Termín by mal byť až po tom, ako vám zašleme metodický materiál, aby ste deťom jasne a jednoducho vysvetlili motiváciu. Dátum prvého stretnutia nám následne nahlásite a ten bude uvedený ako narodeninový deň vášho Misijného zrnka.

Prajeme vám silu zapojiť sa do tohto diela, ktorým môžeme rozvíjať u detí misijné poslanie. Ježiš a Mária si vás vybrali. Budeme vďační za váš čas.

Mapa Misijných zrniek

Na chrbte velikánov: bl. Paulína, sv. Ján Pavol II. a pápež František

„A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast.“ 1 Kor 3, 7

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je papez-955x1124.png

Pápež Ján Pavol II. pre Misijné dielo detí napísal:

„Deti, ktoré pomáhajú deťom, to je zázrak Božej lásky, veľký a tichý zázrak prinášajúci svetu pokoj. Dobrotivý Pán Boh vás všetkých pozýva patriť k chlapcom a dievčatám, ktorí pomáhajú misionárom.“ 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je papez-2-896x1124.png

Svätý Otec František nás tiež vyzýva:

„Prosím o vašu modlitbu, a to nie iba za vašu rodinu a farnosť, ale aj za všetky rodiny na svete. Veľmi sa spolieham na vašu modlitbu. Koľko detí čaká na našu pomoc! Deti trpia vo vojnách. Modlime sa spolu, aby prestali nenávisti a rozbroje. Deti v mnohých krajinách musia pracovať, hladujú, nemajú  lieky. Bez vašej modlitby je moja modlitba slabá.“

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Jezis-s-Mariou-1020x1124.png

Ján Pavol II., List deťom, 13. decembra 1994:

 „Ježiš a jeho Matka Mária si často vyberajú deti a dávajú im dôležité úlohy pre život Cirkvi a ľudstva. Akú obrovskú silu má modlitba detí!“


Ilustrácie © Juraj Martiška

Misijný samaritán viac TU
0
  0
  Košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu