ADOPCIA BOHOSLOVCOV

AKO SA ZAPOJIŤ?

Adoptujte si seminaristu z misijných krajín:

Novým záujemcom o adopciu, ktorí sa registrujú od 12.01.2024 pridelíme seminaristov v priebehu ďalšieho školského roka 2024/2025. b

Bohoslovcov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia.

Prispievať na štúdium seminaristov môžete mesačne 50 eur počas celého roka, raz ročne 600 eur alebo jedno-rázovo (4 roky) 2400 eur.

Podpora pokrýva polovicu nákladov na štúdium, ubytovanie a stravu v seminári. Ostatné náklady hradí diecézny biskup a iní zahraniční sponzori.

Vyzbieranú finančnú podporu posielame seminárom (nie jednotlivcom) raz ročne.

Celkovo máme na Slovensku adoptovaných už približne 1600 bohoslovcov zo 16 seminárov v 13 afrických krajinách. Je to Benin, Pobrežie Slonoviny (2 semináre) Burkina Faso, Čad, Togo, Kongo, Demokratická republika Kongo (2 semináre) a Kamerun (2 semináre), Nigéria, Stredoafrická republika, Tanzánia, Senegal a Ghana.

Ak si chcete adoptovať bohoslovca, môžete sa zaregistrovať TU.

Pri registrácii si môžete vybrať možnosť podporiť akéhokoľvek bohoslovca – v tom prípade vám nepošleme informácie o bohoslovcovi a jeho fotografiu. Ak sa rozhodnete pre podporu konkrétneho seminaristu, pošleme vám jeho fotografiu a niekoľko základných informácií o ňom.

Školský rok v seminári začína v októbri. Po ubytovaní seminaristov nasledujú duchovné cvičenia. Celý proces komunikácie so seminármi je z technických a administratívnych dôvodov pomerne zdĺhavý.

Seminaristov prideľujeme zvyčajne v období od decembra do konca januára.

Komunikácia medzi podporovateľmi zo Slovenska a podporovanými seminaristami môže prebiehať výlučne cez národnú kanceláriu PMD a vedenie seminára. Nie je možné byť počas trvania adopcie v priamom kontakte so seminaristom, aby mal každý seminarista rovnakú podporu a nedochádzalo k zneužívaniu pomoci.

Podrobnejšie informácie dostanete na e-mailovej adrese info@misijnediela.sk alebo telefonicky na čísle 02/529 64 916.

Podporu môžete poslať šekom alebo bankovým prevodom na účet Pápežských misijných diel:

IBAN: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), treba uviesť variabilný symbol (VS) 320.  Kvôli identifikácií vašej platby pri bankovom prevode je dôležité, aby ste do Správy pre príjemcu uviedli identifikačné údaje (vaše meno a priezvisko, alebo meno a priezvisko seminaristu).

„Pohľad na Afriku mi dáva nádej, že Cirkev žije a rastie. Krásnym príkladom sú plné semináre a živá viera. Bohoslovci sa modlia aj za Slovensko. Nech vás Pán žehná a napĺňa radosťou.“ o. Ivan Kňaze, Pápežské misijné diela.

Náš film o tete Kataríne a seminaristoch v Benine.

Návšteva rektora z Beninu na Slovensku.

Mediálny partner:

OMŠOVÉ MILODARY ako vzácny dar pre MISIE ZAPÍŠ SVOJE ÚMYSLE
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu