Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2023

V roku 2023 podporili Pápežské misijné diela na Slovensku (PMD) vďaka dobrodincom 21 krajín a 175 projektov v Afrike a Ázii celkovou sumou 2 015 620,43 eur. Misijná pomoc bola rozdelená do troch oblastí podľa jednotlivých diel tvoriacich PMD:

V roku 2023 smerovala finančná podpora zo Slovenska do nasledujúcich krajín: Benin, Burkina Faso, Čad, Ghana, India, Kamerun, Keňa, Kongo, Konžská demokratická republika, Mali, Mauretánia, Niger, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Rwanda, Senegal, Stredoafrická republika, Tanzánia, Togo, Uganda a Zimbabwe. Každoročne ju organizuje Dikastérium pre evanjelizáciu v Ríme prostredníctvom apoštolských nunciatúr v podporovaných krajinách. Vďaka tomu je zabezpečená pravidelná a spravodlivá podpora a predovšetkým to, aby sa pomoc dostala k tým najchudobnejším v misijných farnostiach a diecézach. Milodary zo Slovenska prispievajú na výstavbu kostolov, kaplniek a fár, na formáciu seminaristov a katechétov alebo na opravu studní či škôl pre stovky detí. Ďakujeme všetkým členom a darcom za to, že pomáhajú napĺňať poslanie, ktoré Pápežským misijným dielam zveril Svätý Otec – šírenie evanjelia v misijných krajinách.

Projekty Misijného diela šírenia viery pre rok 2023

Cieľová krajina: TOGO

Diecéza ANEHO

Pravidelný riadny príspevok: 13.700 EUR

Diecéza ATAKPAMÉ

Pravidelný riadny príspevok: 17.400 EUR
Príspevok pre katechétov: 27.000 EUR

 • Mimoriadne projekty:
  • Názov projektu: Výstavba fary vo farnosti Krista Kráľa v Otadi (002482/2023)
   • Zodpovedný za projekt: O. Thomas Abalo
   • Príspevok Slovenska: 35.000 EUR

Diecéza DAPAONG

Pravidelný riadny príspevok: 9.242,18 EUR

Cieľová krajina: NIGER

Diecéza MARADI

Pravidelný riadny príspevok: 16.150 EUR
Príspevok pre katechétov: 9.000 EUR

 • Mimoriadne projekty:
  • Názov projektu: Výstavba kostola vo farnosti sv. Augustína v Agadez (002863/2022)
   • Zodpovedný za projekt: O. Jacques Raogo Koalaga
   • Príspevok Slovenska: 30.000 EUR
  • Názov projektu: Rekonštrukcia kláštora Sestier sv. Jozefa z Cluny v Maradi (002864/2022)
   • Zodpovedný: Sr. Jeanette Faye
   • Príspevok Slovenska: 15.000 EUR

Diecéza NIAMEY

Pravidelný riadny príspevok 16.150 EUR
Príspevok pre katechétov 20.500 EUR

Cieľová krajina: STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

Diecéza: ALINDAO

Pravidelný riadny príspevok 16.150 EUR
Príspevok pre katechétov 6.800 EUR

Diecéza: BAMBARI

Pravidelný riadny príspevok 21.250 EUR

Diecéza: BANGASSOU

Pravidelný riadny príspevok 11.612 EUR
Príspevok pre katechétov 8.000 EUR

Diecéza: BANGUI

Pravidelný riadny príspevok 12.379 EUR
Príspevok pre katechétov 20.800 EUR

 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Výstavba kostola vo farnosti sv. Jána Pavla II. v Bimbo (002599/2023)
   • Zodpovedný: O. Pietrika Szymon
   • Príspevok Slovenska: 20.000 EUR
  • Názov projektu: Oprava strechy kláštora Františkánskych sestier DS v Bangui (002600/2023)
   • Zodpovedný: Sr. Marie Modestine Muamba
   • Príspevok Slovenska: 6.000 EUR
  • Názov projektu: Zariadenie kláštora Sestier sv. Vincenta de Paul v Bangui (001140/2023)
   • Zodpovedný: Sr. Claudine Musabyeyezu
   • Príspevok Slovenska: 7.000 EUR

Diecéza: BERBERATI

Pravidelný riadny príspevok 21.250 EUR

Diecéza: BOSSANGOA

Pravidelný riadny príspevok 13.828 EUR

Diecéza: BOUAR

Pravidelný riadny príspevok 14.800 EUR
Príspevok pre katechétov 12.000 EUR

 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Výstavba kaplnky v Doko Bodé (002585/2023)
   • Zodpovedný: J.E. Mons. Miroslav Gucwa
   • Príspevok Slovenska: 10.000 EUR

Diecéza: KAGA – BANDORO

Pravidelný riadny príspevok 15.460 EUR
Príspevok pre katechétov 7.500 EUR

Diecéza: MBAIKI

Pravidelný riadny príspevok 13.278 EUR
Príspevok pre katechétov 12.500 EUR

Cieľová krajina: MAURETÁNIA

Diecéza: NOUAKCHOTT

Pravidelný riadny príspevok 12.932,68 EUR

 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Podpora pre 27 rehoľných sestier v diecéznej pastorácii (001956/2023)
   • Zodpovedný: O. Christian Turgeon
   • Príspevok Slovenska: 30.000 EUR
  • Názov projektu: Oprava fary vo farnosti Ducha Svätého v Atare (001957/2023)
   • Zodpovedný: O. Raymond Faya Millimouno
   • Príspevok Slovenska: 20.000 EUR

Projekty Misijného diela detí pre rok 2023

Cieľová krajina: TOGO

Diecéza: ATAKPAMÉ

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-TOG-1-1)
  • Zodpovedný: J.E. Mons. Moïse Touho
  • Príspevok zo Slovenska: 7.200 EUR
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Ihriská pre materské školy. Diecézne riaditeľstvo pre katolícke vzdelávanie (2023-TOG-1-2)
   • Zodpovedný: O. Norbert Eni Dagoudi
   • Program: Predškolská výchova
   • Inštalácia 2 šmykľaviek, 2 točiacich sa kolies, 2 hojdačiek a 2 tmavých premietacích sál, nákup 2 glóbusov. Materské školy sa nachádzajú  v areáloch základných škôl a nemajú k dispozícii vybavenie ihrísk, ktoré by pomohlo mladším deťom rozvíjať kreativitu a vynaliezavého ducha.
   • Ide o 300 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 EUR
  • Názov projektu: Základná škola v Tchifame (2023-TOG-1-3)
   • Zodpovedný: O. Norbert Eni Dagoudi
   • Program: Školská výchova
   • Výstavba školskej budovy  s 3 učebňami – škola zaznamenáva rastúci počet žiakov a veľkosť učební už nestačí. Triedy sú navyše vo veľmi zlom stave. Rodiny každý rok pristavujú v areáli prístrešky z materiálov, ktoré však podliehajú skaze a deti sú v nich vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam. Je preto potrebné postaviť budovu z pevného materiálu.
   • Ide o 300 detí. Príspevok Slovenska: 15.000 EUR

Diecéza: KPALIMÉ

 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Základná škola v Tové–Dzigbe (2023-TOG-7-2)
  • Zodpovedný: P. Kodzo Séma Alaglo
  • Program: Školská výchova
  • Výstavba školskej budovy s 3 triedami, kanceláriou a riaditeľňou. Ide o jedinú školu v regióne, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky. Má však poškodenú strechu a popraskané steny, chýba niekoľko okien. Budove hrozí každú chvíľu zrútenie,  je preto potrebné postaviť novú.
  • NAŠA PODPORA NIE JE URČENÁ PRE KANCELÁRIU A RIADITEĽŇU.
  • Ide o 210 detí. Príspevok Slovenska: 11.807,66 EUR

Diecéza: SOKODÉ

 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Školský areál sv. Jána Pavla II. v Tchambe (2023-TOG-4-2)
  • Zodpovedný: O. Jean Jacques Kpeda
  • Program: Predškolská výchova
  • Výstavba a zariadenie škôlky – v meste musia pracujúce matky zamestnávať mladé dievčatá, aby sa počas práce starali o ich deti. Tieto dievčatá sú však často zneužívané, nechodia do školy a nemajú na túto činnosť vhodné vzdelanie. Deti sú preto vystavené riziku zlého zaobchádzania, tuláctvu a únosom.
  • PODPORA NIE JE URČENÁ PRE PRACOVŇU RIADITEĽA A SKLAD.
  • Ide o 180 detí. Príspevok Slovenska: 4.077,75

Cieľová krajina: BURKINA FASO

Diecéza: DEDOUGOU

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-BFS-7-1)
  • Zodpovedný: J.E. Mons. Prosper Bonaventure Ky
  • Príspevok zo Slovenska: 7.200 EUR
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Školská výuka presídlených detí  (2023-BFS-7-2)
   • Zodpovedný za projekt: O. Alfred W. D. Ky
   • Program: Kresťanská výchova
   • Prebudovanie školských učební – výroba 200 lavíc, zakúpenie učebných pomôcok a tabúľ, rekonštrukcia tried. Zložitá bezpečnostná situácia v krajine si vynútila presídlenie veľkého počtu detí. Je nevyhnutné  umiestniť tieto deti do existujúcich škôl, ale vzhľadom na ich veľké množstvo  treba najprv prerobiť a zariadiť triedy.
   • Ide o 3 516 detí. Príspevok Slovenska: 8.000 EUR
  • Názov projektu: Základná škola Matky Terezy v Tome (2023-BFS-7-3)
   • Zodpovedný za projekt: O. Alfred W. D. Ky
   • Program: Školská výchova
   • Ochrana škôl – dokončenie ich oplotenia.  Sú to prvé školské zariadenia v diecéze, založené pred sto rokmi. Boli rozdelené na chlapčenské a dievčenské školy. Postupná urbanizácia ich spojila, ale nádvorie zostalo miestom, cez ktoré pešo alebo na vozidlách aj naďalej prechádzajú obyvatelia. Deťom takisto hrozia teroristické útoky. Ohradenie škôl im poskytne bezpečné a pokojné prostredie na výuku.
   • Ide o 506 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 EUR
  • Názov projektu: Centrum pre výživu detí (2023-BFS-7-4)
   • Zodpovedný za projekt: O. Dieudonné Domba
   • Program: Ochrana života
   • Zariadenie pre detské jasle – nákup posteľnej bielizne, potravín, kovových postelí a vybavenia ihriska. Misijné sestry kresťanskej lásky pomáhajú prostredníctvom centra pre výživu chronicky podvyživeným deťom, opusteným dojčatám, sirotám a ťažko chorým bábätkám. Keďže v existujúcich jasliach nie je dosť miesta, sestry preberajú starostlivosť aj o deti z jaslí. Je preto potrebné vybudovať pre tieto deti nové priestory, aby jasle fungovali sebestačne  a nezávisle od centra.
   • Ide o 40 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 EUR

Diecéza: GAOUA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-BFS-22-1)
  • Zodpovedný: J.E. Mons. Ollo Modeste Kambou
  • Príspevok zo Slovenska: 7.200 EUR
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Farnosť sv. Márie Magdalény v Loropeni (2023-BFS-22-2)
   • Zodpovedný za projekt: O. Anselme Somé Gnuorbedeaar
   • Program: Kresťanská výchova
   • Výstavba a zariadenie sály určenej na katechézu – 35 lavíc, stôl a dve stoličky. Farnosť zaznamenala príchod veľkého množstva veriacich, ktorí utiekli pre teroristickými útokmi. Detí prihlásených na katechézy je veľmi veľa, čo si vyžaduje vytvorenie vhodného priestoru na ich výuku.
   • Ide o 200 detí. Príspevok Slovenska: 7.000 EUR
  • Názov projektu: Farnosť sv. Jozefa v Legmoine (2023-BFS-22-3)
   • Zodpovedný za projekt: O. Laurent Some
   • Program: Kresťanská výchova
   • Nákup audiovizuálneho materiálu pre katechetické sály – videoprojektor, ozvučenie, hudobné nástroje a generátor na výrobu elektriny. Vo farnosti sa konajú viaceré stretnutia a tábory pre deti. Kompletný audiovizuálny systém umožní ich organizátorom animovať liturgické slávenia, premietať misijné filmy o svätcoch a zvýšiť tak účinnosť katechéz.
   • Ide o 450 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 EUR
  • Názov projektu: Základná škola Nepoškvrneného počatia v Batie (2023-BFS-22-4)
   • Zodpovedný za projekt: O. Albert Bouwaogh Dah
   • Program: Školská výchova
   • Školská jedáleň – nákup potravín. V škole je 6 tried, v každej z nich sa učí približne 60 žiakov. Vedenie školy sa snaží každý rok vytvoriť deťom pri vyučovaní najlepšie podmienky. Stravovanie v jedálni je obzvlášť potrebné počas najteplejších mesiacov v roku.
   • Ide o 308 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 EUR
  • Názov projektu: Farnosť sv. Terézie od dieťaťa Ježiša v Kampti (2023-BFS-22-5)
   • Zodpovedný za projekt: O. Gérard Beda
   • Program: Kresťanská výchova
   • Vybavenie na katechézy – hudobné nástroje, ozvučenie, premietacie plátno a drobný nábytok. Vo farnosti neustále rastie počet presídlených detí – ich rodičia sa nevládzu o ne postarať a deti končia na ulici. Náboženská a hudobná formácia im môže poskytnúť podmienky na osobný a duchovný rozvoj.
   • Ide o 5 000 detí. Príspevok Slovenska: 2.000 EUR
  • Názov projektu: Starostlivosť o presídlené deti (2023-BFS-22-6)
   • Zodpovedný za projekt: O.  Jean Marie Dah
   • Program: Ochrana života
   • Poskytnutie základnej starostlivosti – strava, zdravotné zabezpečenie a školské vzdelávanie. Útoky teroristických skupín nútia rodiny opustiť svoje obydlia a polia a utiecť do bezpečia. Rodičia tak strácajú možnosť získavania prostriedkov na podporu svojich detí, ktoré v dôsledku toho nemôžu chodiť do školy, do sýta sa najesť a v prípade potreby dostať zdravotnú starostlivosť.
   • Ide o 1 000 detí.
   • Príspevok Slovenska: 6.000 EUR

Diecéza: KAYA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-BFS-4-1)
  • Zodpovedný: J.E. Mons. Théophile Nare
  • Príspevok zo Slovenska: 7.200 EUR
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Farnosť sv. Petra v Pibaoré (2023-BFS-4-2)
   • Zodpovedný za projekt: O. Fulgence Ouédraogo
   • Program: Kresťanská výchova
   • Výstavba katechetickej haly so 6 oddeleniami – farnosť bola zriadená len nedávno a ešte nemá k dispozícii infraštruktúru a priestory na kresťanskú výuku detí. Katechézy prebiehajú v tieni stromov a múrov. Keďže tieň sa posúva, je potrebné zakaždým zmeniť hodinu ich konania, čo deti veľmi rozptyľuje.
   • Ide o 200 detí. Príspevok Slovenska: 7.000 EUR
  • Názov projektu: Farnosť sv. Jána Mária Vianney v Dargu (2023-BFS-4-3)
   • Zodpovedný za projekt: O. Constant Ouédraogo
   • Program: Kresťanská výchova
   • Výstavba 3 katechetických sál – v súčasnosti prebiehajú katechézy pod stromami, kam deti prenášajú lavice z kostola a po skončení výuky ich nosia späť. Keď prší, katechézy musia byť zrušené. Kryté triedy umožnia pokračovať v katechézach bez prerušovania.
   • Ide o 400 detí. Príspevok Slovenska: 5.000 EUR
  • Názov projektu: Farnosť sv. Pavla v Korsimoro (2023-BFS-4-4)
   • Zodpovedný za projekt: Fr. Léonard Kombate
   • Program: Kresťanská výchova
   • Nákup materiálu na ozvučenie počas detských katechéz – v pôsobnosti farnosti je 29 dedín, v ktorých v rámci združenia Katolícka akcia vedú katechézy svojich detí rodičia. Keď sa však všetky deti stretnú vo farnosti na spojených katechézach, nedokážu sa navzájom aj s katechétmi počuť a kvalita výuky tým trpí.
   • Ide o 2 900 detí. Príspevok Slovenska: 2.000 EUR
  • Názov projektu: Diecézne centrum pre katolícke vzdelávanie (2023-BFS-4-5)
   • Zodpovedný za projekt: P. Lambert Sawadogo
   • Program: Školská výchova
   • Starostlivosť o presídlené deti – poskytovanie stravy a školské poplatky. V diecéze sa nachádza približne 20 škôl. Obyvateľstvo opúšťa v dôsledku teroristických útokov svoje obydlia, presídlené deti sú umiestňované v iných školách. Ich rodičia však nedokážu hradiť školské poplatky – stravovanie týchto detí je preto veľmi obmedzené.
   • Ide o 120 detí. Príspevok Slovenska: 5.000 EUR

Cieľová krajina: KAMERUN

Diecéza: GAROUA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-CAM-7-1)
  • Zodpovedný: J.E. Mons. Faustin Ambassa Ndjodo, CICM
  • Príspevok zo Slovenska: 7.200 EUR
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Základná škola v Poli  (2023-CAM-7-2)
   • Zodpovedný za projekt: O. Joseph Temga
   • Program: Školská výchova
   • Výstavba budovy s 3 triedami – oblasť je evanjelizovaná vo veľmi malej miere, pastorácia prostredníctvom katolíckych škôl evanjelizácii účinne napomáha. Niekoľko tried v škole zničila búrka, je potrebné vybudovať nové učebne.
   • Ide o 300 detí. Príspevok Slovenska: 15.000 EUR
  • Názov projektu: Súkromná katolícka škola v Bibemi (2023-CAM-7-3)
   • Zodpovedný za projekt: O. Simon Temga
   • Program: Školská výchova
   • Výstavba budovy s 3 triedami – miestni obyvatelia sa s veľkým nasadením snažia zabezpečiť deťom vzdelávanie v katolíckej škole. V súčasnosti končia s výstavbou prvej budovy. Zámerom školy je vzbudiť v deťoch dynamickejšieho misionárskeho ducha.
   • Ide o 350 detí.
    Príspevok Slovenska: 15.000 EUR

Diecéza: KRIBI

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-CAM-502-1)
  • Zodpovedný: J.E. Mons. Damase Zinga Atangana
  • Príspevok zo Slovenska: 7.200 EUR
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Bilingválna škola sv. Jozefa v Talle  (2023-CAM-502-2)
   • Zodpovedný za projekt: O. Engelbert Brice Mbida Mbarga
   • Program: Školská výchova
   • Zariadenie 8 toaliet v základnej škole a 6 toaliet v materskej škole – záchody, umývadlá a septik. Škola sa nachádza v centre mesta, postavili ju prví misionári a pozostáva z 12 tried. Zistilo sa však, že súčasné toalety kvôli nedostatočnej hygiene už nevyhovujú a  môžu sa stať zdrojom závažných infekčných ochorení.
   • Ide o 508 detí. Príspevok Slovenska: 8.000 EUR
  • Názov projektu: Škola Nepoškvrneného počatia P. Márie v Elogbatindi  (2023-CAM-502-3)
   • Zodpovedný za projekt: O. Martin Atangana Mani
   • Program: Školská výchova
   • Vybudovanie toaliet v základnej škole a osadenie záchodov, umývadiel a septiku. Škola sa nachádza v dedine pri štátnej ceste a pozostáva z 10 tried. Súčasné toalety boli postavené naponáhlo z drevených dosiek pred troma rokmi. Treba ich preto kvôli veľkému množstvu detí prebudovať podľa štandardných predpisov.
   • Ide o 218 detí. Príspevok Slovenska: 8.000 EUR

Diecéza: NKONGSAMBA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-CAM-10-1)
  • Zodpovedný: J.E. Mons. Dieudonné Espoir Atangana
  • Príspevok zo Slovenska: 7.200 EUR
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Lýceum sv. Tomáša (2023-CAM-10-2)
   • Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. Dieudonné Espoir Atangana
   • Program: Školská výchova
   • Výstavba 3 tried pre sekciu anglického jazyka – mnoho rodín z anglofónnych oblastí Kamerunu utieklo pred občianskou vojnou z domova a uchýlilo sa do diecézy Nkongsamba. Sekcia s vyučovacím jazykom anglickým sa nachádza len v lýceu sv. Tomáša. Lýceum však nemá dostatok tried, aby mohlo prijať také množstvo presídlených detí.
   • Ide o 300 detí. Príspevok Slovenska: 15.000 EUR
  • Názov projektu: Farnosť sv. Petra a Pavla v Melongu (2023-CAM-10-3)
   • Zodpovedný za projekt: O. Jean-Rubin Bindoumi
   • Program: Ochrana života
   • Rekonštrukcia centra pre anglicky hovoriace deti bez rodičov. Kvôli občianskej vojne v anglofónnych oblastiach Kamerunu sa v Melongu ocitlo veľké množstvo detí z ulice, ktoré utiekli bez rodičov alebo o rodičov vo vojnovom konflikte prišli. Aby mohla farnosť tieto deti prichýliť, je potrebné prebudovať starú farskú budovu na ubytovacie centrum.
   • Ide o 19 detí. Príspevok Slovenska: 9.000 EUR

Cieľová krajina: REPUBLIKA KONGO

Diecéza: DOLISIE

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-CON-18-1)
  • Zodpovedný: J.E. Mons. Toussaint Ngoma Foumanet, CSSp
  • Príspevok zo Slovenska: 7.200 EUR

Diecéza: IMPFONDO

 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Škola sv. Jána Krstiteľa v Betou  (2023-CON-8-3)
   • Zodpovedný za projekt: O. Mifrad Itandi
   • Program: Školská výchova
   • Rekonštrukcia školy – omietky, nátery a krytina. Budova nespĺňa normy – je schátraná a môže preto ohroziť bezpečnosť detí. Škola je príkladom pokojného a prívetivého spolunažívania medzi miestnymi deťmi a ich rovesníkmi z kmeňa Bantu.
   • Ide o 550 detí. Príspevok Slovenska: 7.000 EUR
  • Názov projektu: Farnosť sv. Ľudovíta v Lirange  (2023-CON-8-5)
   • Zodpovedný za projekt: O. Paul Massamba
   • Program: Školská výchova
   • Výstavba 3 tried a administratívnej budovy – pôvodnú školu postavili pred sto rokmi misionári a zostali z nej len ruiny. Drevo z okien a dverí bolo použité na kúrenie, strecha a múry sa zrútili. Je potrebné postaviť novú budovu a zabezpečiť tak vzdelávanie pre deti z farnosti.
   • Ide o 350 detí. Príspevok Slovenska: 12.241,67 EUR

Cieľová krajina: MALI

Diecéza: BAMAKO

 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Farnosť Panny Márie z polí  v Bamako (2023-MLI-1-3)
  • Zodpovedný za projekt: O. Marc Kombate Lampouguine
  • Program: Misijná formácia
  • Podpora pastoračnej a misijnej formácie – formačných táborov pre miništrantov a členov hnutia Kizito, kultúrnych a športových dní, podujatia Vianoce pre deti a nákupu kníh. Formácia detí je zameraná na hlbšie poznanie náuky Cirkvi. Vo farnosti sa stretávajú deti z rôznych vyznaní, aby spolu viedli priateľský dialóg prostredníctvom športu, hier a tancov.
  • Ide o 600 detí. Príspevok Slovenska: 2.000 EUR

Diecéza: SAN

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-MLI-4-1)
  • Zodpovedný: J.E. Mons. Hassa Florent Koné
  • Príspevok zo Slovenska: 765 EUR
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Detský domov Dofini v San (2023-MLI-4-2)
   • Zodpovedný za projekt: Sr. Sabine Dembélé
   • Program: Ochrana života
   • Spevnenie oplotenia ostnatým drôtom – sirotinec je vzdialený od mesta 5 km a nachádza sa v blízkosti štátnej cesty na štyroch hektároch krovinatej pôdy. Deti sú vystavené mnohým nebezpečenstvám – únosom, úteku, vniknutiu ľudí so zlými úmyslami i terorizmu. Je preto nevyhnutné vytvoriť pre deti bezpečné prostredie.
   • Ide o 88 detí. Príspevok Slovenska: 2.000 EUR
  • Názov projektu: Centrum pre formáciu katechétov v Dobwo (2023-MLI-4-3)
   • Zodpovedný za projekt: O. Faustin Kamate
   • Program: Ochrana života
   • Nákup potravín pre jednotlivé domácnosti – do centra prichádzajú na formáciu mladé rodiny, aby mohli po jej absolvovaní pôsobiť ako katechéti. Formácia trvá 4 roky, počas ktorých dostávajú podporu na základné potreby, predovšetkým na stravu pre deti.
   • Ide o 25 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 EUR
  • Názov projektu: Školská dochádzka pre deti v núdzi (2023-MLI-4-4)
   • Zodpovedný za projekt: O. Edouard Dakouo
   • Program: Školská výchova
   • Školské poplatky – po zimnom období došlo vo viacerých oblastiach k záplavám, ktoré viedli k presídleniu obyvateľov, k zničeniu ich obydlí a k slabej úrode. V celej krajine navyše panuje zlá bezpečnostná situácia. Mnohé rodiny už nedokážu platiť poplatky za školskú dochádzku svojich detí.
   • PODPORA JE URČENÁ LEN PRE DETI DO 14 ROKOV.
   • Ide o 198 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 EUR
  • Názov projektu: Škola v Tominian (2023-MLI-4-5)
   • Zodpovedný za projekt: O. Edouard Dakouo
   • Program: Školská výchova
   • Výstavba 3 tried – farnosť v Tominian sa nachádza medzi mestom a vidiekom. Jej obyvateľstvo je veľmi rôznorodé, nie je tu vybudovaná žiadna škola. Ideálna poloha predurčuje farnosť k tomu, aby zabezpečila vzdelávanie pre množstvo detí z okolia.
   • Ide o 300 detí. Príspevok Slovenska: 18.000 EUR

Cieľová krajina: KEŇA

Diecéza: ELDORET

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-KEN-1-1)
  • Zodpovedný: Mons. Dominic Kimengich
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Výstavba internátu v Eldorete (2023-KEN-1-2)
   • Zodpovedný: O. Silvanus Wasonga
   • Program: Ochrana života
   • Materiál a práca – vybudovanie základov budovy a osadenie strechy, dverí a okien. Cieľom projektu je posilniť v deťoch so zdravotným postihnutím sebadôveru a vytvoriť pre ne stabilné životné podmienky.
   • Ide o 25 detí. Príspevok Slovenska: 3.500 USD – financuje Dobrá novina

Diecéza: LODWAR

 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Katilia – prvý stupeň základnej školy v Lokori  (2023-KEN-7-2)
   • Zodpovedný: O. Mercellenius Ebenyo
   • Program: Školská výchova
   • Vzdelávací projekt – materiál a práca. Na prvom stupni základnej školy je zapísaných veľa detí. Je preto potrebné urýchlene postaviť veľkú a pevnú budovu s triedami, aby sa do nich zmestili všetci žiaci a boli im tak počas vyučovania poskytnuté bezpečné a vhodné podmienky.
   • Ide o 80 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD – financuje Dobrá novina
  • Názov projektu: Misijná stanica v Nawountos  (2023-KEN-7-3)
   • Zodpovedný: O. Victor Mwekwazise
   • Program: Kresťanská výchova
   • Formačný projekt – materiál a práca. Misijná stanica patrí do farnosti Oropoi, ale navštevuje ju aj veľa detí zo susednej Ugandy. Cieľom projektu je postaviť halu, ktorá by deťom slúžila počas ich duchovných aktivít.
   • Ide o 200 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD – financuje Dobrá novina
  • Názov projektu: Farnosť sv. Denisa v Kataboi  (2023-KEN-7-4)
   • Zodpovedný: O. Aloycious Shikanabo
   • Program: Kresťanská výchova
   • Organizovanie workshopov pre deti – náklady počas stretnutí, rôzne výdavky. Farnosť sa zameriava na kresťanskú výchovu detí a cieľom projektu je pomôcť jej s pokrytím nákladov.
   • Ide o 350 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD – financuje Dobrá novina
  • Názov projektu: Podporné programy pre deti  (2023-KEN-7-5)
   • Zodpovedný: Sr. Christine Cheboswony
   • Program: Ochrana života
   • Nákup hygienických vložiek, spodnej bielizne, oblečenia, obuvi, písacích potrieb, lôpt a ďalšieho materiálu. V oblasti je veľa detí z kočovných kmeňov, ktoré potrebujú pomoc a starostlivosť v oblasti základných potrieb.
   • Ide o 600 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD – financuje Dobrá novina
  • Názov projektu: Centrum pre deti v Ewoi (2023-KEN-7-6)
   • Zodpovedný: P. Egnas Mana
   • Program: Ochrana života
   • Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a liekov – cieľom projektu je podporovať v diecéze deti  s telesným postihnutím. Zariadenie im poskytuje stravu, základnú hygienu, rehabilitáciu a pravidelné ošetrovanie.
   • Ide o 19 detí. Príspevok Slovenska: 2.000 USD – financuje Dobrá novina
  • Názov projektu: Potravinový program (2023-KEN-7-7)
   • Zodpovedný: Sr. Christine Cheboswony
   • Program: Ochrana života
   • Nákup potravín pre nechránené deti v Turkane. Pandémia ochorenia COVID-19 negatívne ovplyvnila ekonomickú situáciu v oblasti, mnoho detí je podvyživených. Cieľom projektu je poskytnúť týmto chudobným deťom stravu.
   • Ide o 1 000 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD – financuje Dobrá novina
  • Názov projektu: Domov Jána Pavla II. pre znevýhodnené deti  (2023-KEN-7-8)
   • Zodpovedný: Sr. Anne Mary Mudowa
   • Program: Ochrana života
   • Nákup potravín a školských pomôcok, zdravotná starostlivosť a zabezpečenie ďalšieho materiálu. Domov Jána Pavla II. sa v Turkane stará o telesne postihnuté deti. Cieľom projektu je pokryť jeho prevádzkové náklady.
   • Ide o 300 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD – financuje Dobrá novina
  • Názov projektu: Základná škola sv. Anny (2023-KEN-7-9)
   • Zodpovedný: O. Silvio Bob Tala
   • Program: Školská výchova
   • Vzdelávací projekt – učebné pomôcky a školské potreby pre deti zo základnej školy sv. Anny. Mnoho detí pochádza z chudobných rodín, rodičia si nemôžu dovoliť zaplatiť školské. Cieľom projektu je pomôcť im.
   • Ide o 357 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD – financuje Dobrá novina

Diecéza: MACHAKOS

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-KEN-8-1)
  • Zodpovedný: Mons. Norman King’oo Wambua
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Potravinový program  (2023-KEN-8-2)
   • Zodpovedný: O. Benedict Mwavu
   • Program: Ochrana života
   • Nákup potravín – kukurica, fazuľa, olej a ďalšie suroviny. V diecéze žije mnoho rodín, ktoré veľmi potrebujú pomoc. Cieľom projektu je zabezpečiť stravu pre ich podvyživené deti.
   • Ide o 400 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Základná škola v Katangi  (2023-KEN-8-3)
   • Zodpovedný: O. Benedict Mwavu
   • Program: Školská výchova
   • Školské poplatky pre dve deti zo základnej školy v Katangi, ktoré pochádzajú z veľmi chudobných rodín.  Cieľom projektu je pomôcť im, aby  mohli pokračovať vo vzdelávaní.
   • Ide o 2 deti. Príspevok Slovenska: 1.000 USD
  • Názov projektu: Podpora vzdelávania  (2023-KEN-8-4)
   • Zodpovedný: O. Benedict Mwavu
   • Program: Kresťanská výchova
   • Duchovná formácia – nákup modlitebných knižiek, biblií, príručiek, ružencov a ďalšieho materiálu. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň kresťanskej formácie pre deti v novovzniknutých farnostiach diecézy Machakos.
   • Ide o 2 000 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Diecéza: NAKURU

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-KEN-13-1)
  • Zodpovedný: Mons. Cleophas Oseso Tuka
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Chlapčenská škola Loreto (2023-KEN-13-2)
   • Zodpovedný: O. Joseph Ithari
   • Program: Ochrana života
   • Výstavba vodného zdroja – výkopové práce, materiál a práca. Oblasť je veľmi suchá a deti v škole trpia smädom. Cieľom projektu je prostredníctvom vodného zberača zabezpečiť pre žiakov čerstvú a čistú vodu.
   • Ide o 300 detí. Príspevok Slovenska: 10.000 USD
  • Názov projektu: Dievčenská škola Cesarina (2023-KEN-13-3)
   • Zodpovedný: Sr. Theresa Mbidyo
   • Program: Ochrana života
   • Výstavba vodného zdroja – výkopové práce, materiál a práca. Dievčatá v škole trpia smädom. Cieľom projektu je poskytnúť im počas vyučovania čerstvú a čistú vodu.
   • Ide o 100 detí. Príspevok Slovenska: 6.000 USD

Diecéza: NYAHARURU

 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Podporné programy pre deti (2023-KEN-29-4)
   • Zodpovedný: O. John Karatu
   • Program: Školská výchova
   • Nákup šatstva pre deti v núdzi – cieľom projektu je zabezpečiť základné potreby pre chudobné a nechránené deti v diecéze Nyahururu a takisto im poskytnúť školské uniformy, aby mohli chodiť do školy.
   • Ide o 300 detí. Príspevok Slovenska: 2.433,57 USD

Cieľová krajina: NIGÉRIA

Diecéza: AWKA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-NIG-2-1)
  • Zodpovedný: Mons. Paulinus Chukwuemeka Ezeokafor
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Diecézny vzdelávací program (2023-NIG-2-2)
   • Zodpovedný: Mons. Paulinus Chukwuemeka Ezeokafor
   • Program: Školská výchova
   • Materiál pre rekreáciu detí – vybavenie detského ihriska, športové náradie na tenis a bedminton, volejbalové lopty, pretekárske dráhy, logistika. Cieľom projektu je poskytnúť deťom potreby pre športové aktivity.
   • Ide o 3 200 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD
  • Názov projektu: Stredná škola Eagle (2023-NIG-2-3)
   • Zodpovedný: Mons. Paulinus Chukwuemeka Ezeokafor
   • Program: Školská výchova
   • Obnova budovy školy – materiál a práca. Prístavba vstupnej haly, osadenie novej strešnej krytiny, dverí a okien, nátery, elektroinštalácia. Budova je už stará a potrebuje rekonštrukciu. Cieľom projektu je poskytnúť študentom počas vyučovania bezpečné a vyhovujúce prostredie.
   • Ide o 900 detí. Príspevok Slovenska: 15.000 USD

Diecéza: BOMADI

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-NIG-37-1)
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Diecézny program – štipendiá (2023-NIG-37-2)
   • Zodpovedný: Mons. Hyacinth Oroko Egbebo, MSP
   • Program: Školská výchova
   • Cieľom projektu je poskytnúť deťom z veľmi chudobných rodín v diecéze Bomadi ročné štipendium, aby mohli všetky deti dostať kvalitné vzdelanie a riadnu formáciu.
   • Ide o 1 800 detí. Príspevok Slovenska: 5.000 USD
  • Názov projektu: Diecézne školské programy (2023-NIG-37-4)
   • Zodpovedný: Mons. Hyacinth Oroko Egbebo, MSP
   • Program: Školská výchova
   • Zabezpečenie učebných materiálov, školských pomôcok, potravín a liekov pre znevýhodnené deti z piatich cirkevných škôl v diecéze Bomadi. Cieľom projektu je umožniť im pokračovať v školskej dochádzke a poskytnúť im kvalitné vzdelanie.
   • Ide o 2 000 detí. Príspevok Slovenska: 5.000 USD
  • Názov projektu: Materská škola sv. Patrika (2023-NIG-37-5)
   • Zodpovedný: Mons. Hyacinth Oroko Egbebo, MSP
   • Program: Školská výchova
   • Výstavba budovy – príprava podkladov, práca, materiál a ďalšie náklady. Okofa je obec na vidieku, žijú v nej rodiny chudobných roľníkov a farmárov. Cieľom projektu je poskytnúť deťom z komunity základné vzdelanie.
   • Ide o 500 detí. Príspevok Slovenska: 12.000 USD

Cieľová krajina: RWANDA

Diecéza: BUTARE

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-RWA-1-1)
  • Zodpovedný: Mons. Philippe Rukamba
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Školská dochádzka pre deti z ulice  (2023-RWA-1-2)
   • Zodpovedný za projekt: O. Célestin Ndikumana
   • Program: Školská výchova
   • Zabezpečenie školskej dochádzky – nákup potravín a školských uniforiem, školské poplatky a zdravotné poistenie. Vyhľadávanie detí z ulice, identifikácia jednotlivých prípadov a organizovanie stretnutí s cieľom poskytnúť im morálnu, sociálnu a duchovnú podporu, návštevy rodín, prerozdeľovanie potravín. Deti z ulice žijú v nestálych rodinných podmienkach a hrozí, že sa z nich stanú mladiství delikventi.
   • Ide o 800 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD
  • Názov projektu: Výchova detí s kresťanskými hodnotami  (2023-RWA-1-3)
   • Zodpovedný za projekt: O. Célestin Ndikumana
   • Program: Kresťanská výchova
   • Organizovanie stretnutí s deťmi, náklady na ich formáciu, náklady na pomoc pre deti nachádzajúce sa v ťažkých situáciách. Organizovanie formačných stretnutí zameraných na encykliku Fratelli Tutti, organizácia návštev v rodinách detí. Je dôležité vychovávať deti k úcte a k bratskej láske s cieľom odstrániť akúkoľvek diskrimináciu.
   • Ide o 1 000 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD
  • Názov projektu: Centrum sv. Antona v Nyanze  (2023-RWA-1-4)
   • Zodpovedný za projekt: O. Vlastimil Chovanec
   • Program: Ochrana života
   • Starostlivosť o deti z ulice – strava, ubytovanie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, ošatenie, oprava rodinných obydlí a podpora drobného podnikania. Centrum prijíma a vzdeláva deti z ulice, ktoré často utekajú pred biednymi podmienkami v rodinách a radšej žijú v uliciach mesta, kde ich ohrozuje kriminalita a drogové závislosti.
   • PODPORA NIE JE URČENÁ NA VÝDAVKY RODÍN.
   • Ide o 40 detí. Príspevok Slovenska: 2.500 USD – financuje Dobrá novina
  • Názov projektu: Stredná škola sv. Petra v Igihozo  (2023-RWA-1-5)
   • Zodpovedný za projekt: O. Robert Dushime
   • Program: Školská výchova
   • Oplotenie – škola postavená v roku 1997 sa skladá z dvoch častí. V prvej sa nachádzajú učebne, laboratóriá, kabinety, dievčenský internát a toalety. V druhej časti je chlapčenský internát, kuchyňa a jedáleň. Obe časti sú oddelené športovými ihriskami, cez ktoré prechádzajú ľudia zvonku, ale aj zlodeji a drogoví díleri. Bez oplotenia je pre študentov riskantné vyjsť z budov školy za tmy von.
   • Ide o 462 detí. Príspevok Slovenska: 5.000 USD
  • Názov projektu: Škola sv. Márie z Namur v Kiruhure  (2023-RWA-1-6)
   • Zodpovedný za projekt: Sr. Valérie Musaniwabo
   • Program: Školská výchova
   • Vybavenie školy – inštalácia 15 počítačov a internetu, 3 skríň s policami, nákup 30 lavíc, 60 stoličiek a 255 učebníc. Škola bola postavená len nedávno a nemá ešte kompletné vybavenie potrebné na kvalitnú výuku detí. Dobré výsledky školy navyše viedli k zvýšeniu počtu žiadostí o zápis.
   • Ide o 320 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD
  • Názov projektu: Kresťanská formácia počas prázdnin  (2023-RWA-1-7)
   • Zodpovedný za projekt: O. Innocent Bizimana
   • Program: Kresťanská výchova
   • Diecézne centrum pre deti a mládež – materiály,  cestovné náklady a komunikácia. Školské prázdniny sú obdobím, kedy môžu deti podľahnúť záhaľčivosti, tuláctvu či dokonca drobným krádežiam, žobraniu a drogám. Kresťanská formácia im poskytne duchovné, morálne a vedomostné základy.
   • NAŠA POMOC NEZAHŔŇA NÁKLADY NA ŠKOLENIE ANIMÁTOROV.
   • Ide o 2600 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD
  • Názov projektu: Základná škola sv. Pavla v Kiruhure  (2023-RWA-1-8)
   • Zodpovedný za projekt: Sr. Vestine Niyikora
   • Program: Školská výchova
   • Inštalácia podzemnej nádrže na zber dažďovej vody, ktorá pomôže zabrániť predčasným odchodom detí z vyučovania počas obedňajšej prestávky. Nádrž takisto poslúži pri zalievaní školskej zeleninovej záhrady, zabezpečení hygieny pre žiakov i v priestoroch školy a pri ochrane múrov a pozemku pred eróziou.
   • Ide o 1 472 detí. Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Diecéza: BUYUMBA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-RWA-7-1)
  • Zodpovedný: Mons. Papias Musengamana
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Starostlivosť o choré a postihnuté deti  (2023-RWA-7-2)
   • Zodpovedný za projekt: P. Chartine Nabakujije
   • Program: Ochrana života  
   • Centrá zdravotnej starostlivosti pre deti – doprava, náklady na prístroje, operácie, hospitalizáciu a výživové doplnky, prevádzkové náklady. Kvôli veľkej chudobe mnohé choré deti nedostávajú načas zdravotnú starostlivosť a  zostanú natrvalo postihnuté.
   • Ide o 125 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Starostlivosť o siroty  (2023-RWA-7-3)
   • Zodpovedný za projekt: P. Chartine Nabakujije
   • Program: Ochrana života  
   • Náklady na učebné pomôcky, zdravotné poistenie, výživové doplnky a stravovanie, prevádzka hygienických zariadení. Cieľom projektu je starostlivosť o deti bez rodičov, ktoré žijú samé alebo u tretích osôb a sú tak vystavené riziku kriminality, negramotnosti a života na ulici.
   • Ide o 2500 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Škola pre rozlišovanie povolania v Rwesero  (2023-RWA-7-4)
   • Zodpovedný za projekt: O. Sébastien Mukurizehe
   • Program: Školská výchova
   • Starostlivosť o žiakov – strava, ubytovanie, lekárske ošetrenie, duchovné aktivity, športová činnosť. Zariadenie ponúka deťom, ktoré skončili prvý stupeň na základnej škole, ročné štúdium zamerané na duchovné rozlišovanie pred vstupom do malého seminára. Nedostáva podporu od štátu, financuje ho diecéza prostredníctvom malých projektov samofinancovania.
   • Ide o 124 detí. Príspevok Slovenska: 2.000 USD
  • Názov projektu: Utečenecké tábory v Nyabiheke  (2023-RWA-7-5)
   • Zodpovedný za projekt: O. Eugène Iyakaremye
   • Program: Ochrana života
   • Náklady na učebné pomôcky a pastoračnú animáciu. Deti v utečeneckých táboroch žijú v biede a trpia hladom, mnohé  z nich často opúšťajú školu a hľadajú útočisko v drogách. Niektoré z nich sa naopak zapájajú do mládežníckych hnutí. Centrá, ktoré v táboroch zriadila diecézna komisia pre pastoráciu detí, im poskytujú školské vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a dohľad počas školských prázdnin.
   • Ide o 772 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD
  • Názov projektu: Farnosť v Runyinya  (2023-RWA-7-6)
   • Zodpovedný za projekt: O. Pascal Nizeyimana
   • Program: Kresťanská výchova
   • Výstavba dvoch katechetických sál. Farnosť bola ustanovená 10. októbra 2022 a k dispozícii má len kostol, malú zasadaciu miestnosť a farskú kanceláriu. Triedy budú slúžiť na pastoráciu detí, ich prípravu na prijatie sviatostí a na stretnutia v rámci Misijného diela detí.
   • Ide o 1500 detí. Príspevok Slovenska: 10.000 USD 
  • Názov projektu: Oblasť Umutara  (2023-RWA-7-8)
   • Zodpovedný za projekt: O. Pascal Nizeyimana
   • Program: Kresťanská výchova
   • Formácia dobrovoľníkov a detí, ktoré sú vedúcimi skupín – nákup materiálu (zošity, perá, tričká, fixky, formačné brožúry). Formácia prebieha v jednotlivých farnostiach, kde deti dostanú kresťanskú výchovu formou hier a stretnutí so zraniteľnými a chudobnými  deťmi a rodinami.
   • NAŠA POMOC NIE JE URČENÁ NA FORMÁCIU DOSPELÝCH.
   • Ide o 1600 detí. Príspevok Slovenska: 2.000 USD 

Cieľová krajina: TANZÁNIA

Diecéza: MUSOMA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-TZN-14-1)
  • Zodpovedný: Mons. Michael George Mabuga Msonganzila
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Farnosť v Kiagata (2023-TZN-14-2)
   • Zodpovedný: O. Faustine Aballa
   • Program: Ochrana života
   • Zabezpečenie stravy, prístrešia, liekov, oblečenia, športového vybavenia a hier. Organizovanie seminárov zameraných na zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na deťoch a o ich zneužívaní vo farnosti Kiagata. Mnohé z nich sa ocitli vo veľkej núdzi a potrebujú pomoc.
   • Ide o 989 detí. Príspevok Slovenska: 5.000 USD
  • Názov projektu: Farnosť v Nyarombo (2023-TZN-14-3)
   • Zodpovedný: Sr. Sperancia Leonard
   • Program: Ochrana života
   • Zabezpečenie stravy, školských uniforiem, zdravotnej starostlivosti a liekov. Mnohé deti sú veľmi chudobné a súrne potrebujú pomoc. Cieľom projektu je poskytnúť im základné potreby.
   • Ide o 367 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Katolícka škola Little Flower  – Malý kvietok (2023-TZN-14-5)
   • Zodpovedný: Sr. Rozina Tarimo
   • Program: Školská výchova
   • Zabezpečenie pitnej vody – materiál a práca. Základná škola sa nachádza vo veľmi suchej oblasti. Žiaci neustále trpia v týchto zlých podmienkach smädom. Cieľom projektu je poskytnúť im čerstvú a čistú vodu.
   • Ide o 726 detí. Príspevok Slovenska: 5.000 USD
  • Názov projektu: Škola Malkia wa Shirati (2023-TZN-14-6)
   • Zodpovedný za projekt: Sr. Mary Musonda
   • Program: Školská výchova
   • Nákup kníh a učebných pomôcok a zariadení, doprava. Cieľom projektu je poskytnúť deťom kvalitné vzdelávanie.
   • Ide o 560 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Diecéza: TUNDURU – MASASI

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-TZN-29-1)
  • Zodpovedný: Mons. Filbert Felician Mhasi
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Materská škola v Chikukwe (2023-TZN-29-2)
   • Zodpovedný: Sr. Silvesta Simo
   • Program: Školská výchova
   • Rekonštrukcia – materiál a práca. Cieľom projektu je zrekonštruovať materskú školu a denné centrum a vytvoriť tak pre deti bezpečné a podnetné prostredie počas vyučovania.
   • Ide o 80 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Centrum dennej starostlivosti v Masasi (2023-TZN-29-3)
   • Zodpovedný: O. Patrick Mkapa
   • Program: Školská výchova
   • Rekonštrukcia – materiál a práca. Centrum dennej starostlivosti poskytuje kvalitné vzdelávanie mnohým deťom. Rekonštrukcia školy im prinesie bezpečné a podnetné prostredie.
   • Ide o 125 detí. Príspevok Slovenska: 2.000 USD
  • Názov projektu: Farnosť v Lukuledi (2023-TZN-29-4)
   • Zodpovedný: Sr. Feliciana Mrope
   • Program: Ochrana života
   • Zabezpečenie podporných programov – nákup šatstva, potravín, liekov a zdravotných pomôcok, školské poplatky a prevádzkové náklady. Mnohé detí vo farnosti Lukuledi sú siroty a nachádzajú sa vo veľmi ťažkej životnej situácii. Cieľom projektu je pomôcť im.
   • Ide o 64 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD
  • Názov projektu: Farnosť v Hulii (2023-TZN-29-5)
   • Zodpovedný: O. Francis Malekela
   • Program: Ochrana života
   • Školské poplatky, nákup písacích potrieb a učebných pomôcok, liekov a zdravotníckeho materiálu, stravovanie. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a základnú starostlivosť pre siroty a ohrozené deti z farnosti.
   • Ide o 52 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Materská škola v Makanya (2023-TZN-29-6)
   • Zodpovedný: O. Jacob Mchopa
   • Program: Predškolská výchova
   • Vzdelávací projekt – materiál a práca. Materská škola bola otvorená v tomto roku s cieľom poskytnúť deťom základné vzdelanie. Výstavba jej oplotenia ochráni deti pred nebezpečenstvom.
   • Ide o 115 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Farnosť v Lupaso (2023-TZN-29-7)
   • Zodpovedný: O. Jude Masawe
   • Program: Kresťanská výchova
   • Duchovná formácia – nákup matracov, hrncov na varenie, tanierov, hrnčekov na raňajky, prevádzkové náklady. Cieľom projektu je poskytnúť deťom z farnosti Lupaso duchovnú a katolícku formáciu.
   • Ide o 480 detí. Príspevok Slovenska: 2.000 USD

Diecéza: ZANZIBAR

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-TZN-26-1)
  • Zodpovedný:  Mons. Augustine Ndeliakyama Shao, CSSp
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD

Cieľová krajina: UGANDA

Diecéza: NEBBI

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-UGD-17-1)
  • Zodpovedný: Mons. Raphael P’Mony Wokorach, MCCJ
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Materská škola sv. Júdu vo farnosti Uleppi (2023-UGD-17-2)
   • Zodpovedný: O. Frederick Ejotre
   • Program: Predškolská výchova
   • Výstavba budovy s tromi triedami (384 m2) – náklady na materiál a prácu. Predškolské vzdelávanie detí je potrebné nielen pre kvalitnú základnú školskú výuku, ale aj pre ich výchovu k morálnym princípom a kresťanským hodnotám, aby spoznávali  Boha a učili sa rešpektovať ostatných. Keď sa začne s výstavbou, farské spoločenstvo poskytne miestne materiály a pracovnú silu.
   • Ide o 250 detí. Príspevok Slovenska: 11.000 USD
  • Názov projektu: Farnosť sv. Kizita v Angabe (2023-UGD-17-3)
   • Zodpovedný: O. Asedri John Bosco
   • Program: Kresťanská výchova
   • Zariadenia pre Misijné dielo detí – náklady na nákup ozvučovacieho systému, obrazovky a generátora, náklady na inštaláciu. Vizuálne zariadenia budú motivovať deti k účasti na aktivitách Misijného diela detí a udržia ich dostatočne ďaleko od svetského a nepriateľského prostredia. Ozvučovací systém umožní farnosti rozvíjať nové duchovné a vzdelávacie aktivity.
   • Ide o 3000 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD
  • Názov projektu: Zariadenia pre Misijné dielo detí (2023-UGD-17-4)
   • Zodpovedný: O. Melkisedek Thokerunga
   • Program: Misijná animácia a formácia
   • Nákup desiatich 100-miestnych stanov, 1000 stoličiek bez operadiel a ďalšieho vybavenia. Diecéza organizuje mnoho animačných a formačných programov pre deti – slávenie Misijného dňa detí, evanjelizačný deň, špeciálny deň pre deti z materských a základných škôl, rôzne kultúrne programy atď. Jedným z najväčších problémov je nedostatok prístreškov v prípade nepriaznivého počasia.
   • Ide o 2000 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Dievčenská základná škola v Nyapea (2023-UGD-17-5)
   • Zodpovedný: O. Charles Openytho Pacutho
   • Program: Školská výchova
   • Rekonštrukcia budovy základnej školy – materiál a práca. Potrebná je  renovácia strechy, okien a dverí, povrchové úpravy vnútorných a vonkajších stien, podláh a bleskozvodov. Školu založili Veronské sestry z misionárskeho inštitútu Daniela Comboniho v roku 1934 – v tom čase to bola jediná špecializovaná škola pre dievčatá. Dnes plní pre tieto deti z regiónu s najnižšou mierou gramotnosti v krajine dôležitú úlohu pri vytváraní pevných základov vzdelávania.
   • Ide o 954 detí. Príspevok Slovenska: 9.000 USD

Diecéza: TORORO

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-UGD-12-1)
  • Zodpovedný: Mons. Emmanuel Obbo, AJ
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Zdroj vody pre základné školy (2023-UGD-12-2)
   • Zodpovedný: O. Moses Kisaka
   • Program: Školská výchova
   • Nádrže na vodu pre 15 základných škôl – nákup zariadení, preprava, práca a materiál. V diecéze je celkovo 439 základných škôl. Niektoré z nich sa nachádzajú v oblasti, kde nie je možné vyhĺbiť vrty. Jedinou možnosťou je zber dažďovej vody zo striech. Deti musia prejsť 2 až 3 km pešo, aby sa dostali k zdroju čistej a nezávadnej vody, čo ich odrádza od účasti na vyučovaní. Súčasná situácia v súvislosti s ochorením Covid-19 a ebolou si vyžaduje poskytovať im čistú vodu. Dotácia z roku 2019 bola určená pre iné školy.
   • Ide o 25000 detí. Príspevok Slovenska: 9.000 USD – financuje Dobrá novina
  • Názov projektu: Vybavenie pre základné školy (2023-UGD-12-3)
   • Zodpovedný: O. Moses Kisaka
   • Program: Školská výchova
   • Školské lavice pre 10 základných škôl v diecéze – nákup a preprava 300 školských lavíc. Projekt zabezpečí 30 lavíc pre 10 vybraných škôl, ktoré naliehavo potrebujú pomoc. V súčasnosti je v diecéze celkom 439 základných škôl, v niektorých z nich sú triedy bez lavíc a deti sedia na zemi, v ďalších je ich len niekoľko. Štúdium v takýchto podmienkach je pre deti veľmi náročné, a to najmä pre žiakov z vyšších ročníkov.
   • Ide o 1500 detí. Príspevok Slovenska: 8.000 USD – financuje Dobrá novina
  • Názov projektu: Základná škola sv. Jozefa Mawera vo farnosti Busia (2023-UGD-12-4)
   • Zodpovedný: O. Innocent Odongo
   • Program: Školská výchova
   • Rekonštrukcia 2 blokov so 6 triedami – stavebný materiál, preprava a práca. Ide o renováciu strechy, dverí, okien, múrov, stien a podláh. Budovy boli postavené v rokoch 1957 a 1960, v roku 2018, keď obe strechy vážne poškodila silná búrka, boli vykonané menšie opravy. Strechy sú navyše vyrobené z azbestu, ktorý ohrozuje zdravie detí. Cieľom projektu je chrániť ich životy a poskytnúť im počas vyučovania podnetné prostredie.
   • Ide o 1005 detí. Príspevok Slovenska: 13.000 USD
  • Názov projektu: Základná škola sv. Augustína vo farnosti Molo (2023-UGD-12-5)
   • Zodpovedný: O. Felix Hinambona
   • Program: Školská výchova
   • Rekonštrukcia 5 blokov s triedami – stavebný materiál, preprava a práca. Ide o renováciu strechy, múrov, stien a záverečné úpravy. Farnosť v Molo je jednou z najstarších farností v diecéze a je veľmi aktívna v organizovaní podujatí a programov  v rámci Misijného diela detí. Staršie bloky s učebňami sú poškodené, ich strechy sa nakláňajú a okná a dvere narušili termity. Pre deti sú už nebezpečné a vyučovanie v dvoch triedach preto prebieha pod stromami.
   • Ide o 2005 detí. Príspevok Slovenska: 6.500 USD – financuje Dobrá novina

Cieľová krajina: ZIMBABWE

Diecéza: GOKWE

 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Duchovná formácia (2023-ZIM-8-10)
   • Zodpovedný: O. Trymore Maromg
   • Program: Kresťanská formácia
   • Školské uniformy pre deti so syndrómom MCA (zneužívanie dieťaťa z lekárskeho hľadiska). Mnohé deti pochádzajú z veľmi chudobných rodín, ktoré si nemôžu dovoliť zaplatiť výdavky na ich školskú dochádzku a  formáciu. Cieľom je pomôcť deťom v núdzi.
   • Ide o 100 detí. Príspevok Slovenska: 1.228,43 USD

Diecéza: GWERU

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-ZIM-2-1)
  • Zodpovedný: Mons. Rudolf Nyandoro
  • Príspevok zo Slovenska: 2.238 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Projekt zdroja pitnej vody (2023-ZIM-2-2)
   • Zodpovedný: O. Shingai Nduku
   • Program: Ochrana života
   • Prieskum vodného zdroja v teréne, vŕtanie a vybudovanie ochranného plášťa, inštalácia stojana a nádrže – materiál a práca. Cieľom projektu je zabezpečiť čerstvú a čistú vodu pre diecézne pastoračné centrum.
   • Ide o 6000 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Základná škola Mons. Aloisa Haene (2023-ZIM-2-3)
   • Zodpovedný: Sr. Theresa Mugwidi
   • Program: Ochrana života
   • Náklady na nákup nádrže a na vŕtanie – materiál a práca. Cieľom projektu je zabezpečiť čerstvú a čistú pitnú vodu pre žiakov školy Mons. Aloisa Haene v  Gweru.
   • Ide o 450 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Misijná základná škola v Zhowbe (2023-ZIM-2-4)
   • Zodpovedný: O. Matingwana Ephraim
   • Program: Školská výchova
   • Oplotenie – materiál a práca, nákup hračiek. Cieľom projektu je postaviť v misijnej základnej škole v Zhowbe centrum voľného času, ktoré poskytne deťom možnosť hrať sa v príjemnom a bezpečnom prostredí.
   • Ide o 1200 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Ochrana detí (2023-ZIM-2-5)
   • Zodpovedný: O. Matingwana Ephraim
   • Program: Ochrana života
   • Materiál, strava, rôzne výdavky. Cieľom projektu je zabezpečiť informovanosť a posilnenie postavenia detí v štyroch dekanátoch diecézy Gweru.
   • Ide o 17400 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Ochrana detí (2023-ZIM-2-6)
   • Zodpovedný: O. Terrence Mapwashike
   • Program: Školská výchova
   • Školské poplatky pre žiakov z detského domova Driefontein (Tri fotány). Cieľom projektu je poskytnúť finančnú pomoc najchudobnejším a najnúdznejším deťom v škole na vzdelávanie.
   • Ide o 29 detí. Príspevok Slovenska: 3.000 USD
  • Názov projektu: Základná škola v Mapiravana (2023-ZIM-2-8)
   • Zodpovedný: O. Dominic Dhekeni
   • Program: Školská výchova
   • Oplotenie – materiál a práca, nákup hračiek. Cieľom projektu je postaviť v základnej škole v Mapiravana centrum voľného času, ktoré poskytne deťom možnosť hrať sa spolu v bezpečnom prostredí.
   • Ide o 850 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Cieľová krajina: INDIA

Diecéza: AGARTALA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-IND-136-1)
  • Zodpovedný: Mons. Lumen Monteiro, CSC
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Stredná škola Svätého kríža v Depacherre (2023-IND-136-2)
   • Zodpovedný: O. Lawrence Darlong
   • Program: Ochrana života
   • Nákup generátora s 25 KWA, náklady na inštaláciu a prácu. Cieľom projektu je zabezpečiť dodávky vody a elektriny pre internát strednej školy v obci Depacherre. Ide o jednu najstarších ubytovní v štáte Tripura. Počas obdobia dažďov spôsobuje búrlivý vietor v oblasti pravidelné výpadky elektrickej energie. Sú dni, kedy kvôli nedostatku elektriny trpí celá obec a žiaci z internátu musia chodiť k rieke, aby sa mohli umyť. Deje sa to aj vtedy, keď je voda v rieke závadná v dôsledku záplav.
   • Ide o 300 detí. Príspevok Slovenska: 5.500 USD
  • Názov projektu: Škola Svätého kríža v Chailengte (2023-IND-136-3)
   • Zodpovedný: O. Friny Peter, CSC
   • Program: Školská výchova
   • Vybavenie školy – nákup školských lavíc, stolov a skríň.  Škola bola založená v roku 2013, dnes má prvý aj druhý stupeň a celkovo je v nej zapísaných približne 1000 žiakov. Škola potrebuje na vytvorenie lepších podmienok počas vzdelávania lavice, stoly a skrine. Misijné vzdelávanie vskutku považuje vytváranie rovnakých príležitostí pre každé dieťa za základ, aby sa v ňom mohli prejaviť jeho najlepšie vlastnosti  a schopnosti.
   • Ide o 1000 detí. Príspevok Slovenska: 5.000 USD
  • Názov projektu: Škola Svätého kríža v Karbooku (2023-IND-136-4)
   • Zodpovedný: O. Alwin K. M.
   • Program: Ochrana života
   • Nákup generátora s 25 KWA, náklady na inštaláciu a prácu. Cieľom projektu je zabezpečiť dodávky elektriny pre školu  a internát v obci Karbook. Od roku 2014 nemá škola riadnu elektrickú prípojku. Vláda jej poskytla len jednofázové elektrické vedenie, pretože zariadenie na trojfázové pripojenie nemá k dispozícii. Prúd, ktorý škola dostáva, je kvôli nízkej kapacite veľmi slabý  a počas mnohých dní musia deti sedieť v tme.
   • Ide o 621 detí. Príspevok Slovenska: 5.000 USD
  • Názov projektu: Dievčenský internát Kráľovnej apoštolov v Karbooku (2023-IND-136-5)
   • Zodpovedný: Sr. Vanita Gabru, SRA, Sestry Kráľovnej apoštolov
   • Program: Školská výchova
   • Nákup nábytku a vybavenia do študovne a jedálne internátu. Po pandémii Covid-19 rodičia mnohých detí prišli o prácu a preto nemôžu ubytovňu finančne podporovať. Počet detí v internáte sa zvýšil – je preto potrebné zabezpečiť pre nové žiačky študijné lavice a jedálenské stoly a poskytnúť im tak kvalitné vzdelávanie.
   • Ide o 100 detí. Príspevok Slovenska: 5.500 USD

Diecéza: AHMEDABAD

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-IND-2-6)
  • Zodpovedný: Mons. Athanasius Rethna Swamy S.
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Dievčenský internát Snehadhara Sadan v Khempure (2023-IND-2-1)
   • Zodpovedný: Sr. Bindu James (Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul)
   • Program: Školská výchova
   • Prevádzka internátu – náklady na stravu, školské poplatky, školské uniformy, lieky a drobné  opravy. Dievčatá patria k rôznym kastám a vierovyznaniam. Pochádzajú z kmeňových a vidieckych dedín a z rodín pod hranicou chudoby. V dedinách, ktoré sú vo vnútrozemí, nemajú deti možnosť študovať.
   • Ide o 100 detí. Príspevok Slovenska: 6.000 USD
  • Názov projektu: Ubytovanie v internáte Little Flower v Limdapure (2023-IND-2-2)
   • Zodpovedný: Sr. Neeta Francis Macwan, LDFX (Malé dcéry sv. Františka Xaverského)
   • Program: Školská výchova
   • Prevádzka internátu – zariadenie, športové vybavenie a lieky, údržba ubytovne, školské poplatky. Väčšina dievčat a chlapcov pochádza z vnútrozemia, kde sa nachádzajú veľmi  chudobné dediny – nie sú tam školy ani doprava. Rodiny nedokážu uhradiť náklady na internát. Príspevok POSI nezahŕňa mzdy.
   • Ide o 100 detí. Príspevok Slovenska: 6.000 USD
  • Názov projektu: Sirotinec Matruchhaya v Nadiad  (2023-IND-2-4)
   • Zodpovedný za projekt: Sr. Mina Macwan, Kongregácia sestier kresťanskej lásky sv. Anny
   • Program: Ochrana života
   • Starostlivosť o deti –  mlieko a dojčenská výživa, lekárske ošetrenie a lieky, potraviny a výdavky na vzdelávanie. Sirotinec prijíma deti, ktorých sa slobodné matky vzdali, siroty a chudobné deti. Mnohé z nich sa narodili predčasne, ďalšie majú veľmi chatrné zdravie. Cieľom sirotinca je takisto vytvoriť vhodné podmienky pre ich adopciu. Príspevok POSI nezahŕňa mzdy.
   • Ide o 40 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Internát sv. Jozefa v Umreth  (2023-IND-2-5)
   • Zodpovedný za projekt: Sr. Kiran Xavier, SMMI (Saleziánske misie Nepoškvrnenej Panny Márie)
   • Program: Školská výchova
   • Výdavky na stravu, vyučovanie, študijné materiály, uniformy a lekársku starostlivosť. Cieľom projektu je zabezpečiť výuku dievčat, posilniť ich postavenie v spoločnosti, prostredníctvom vzdelávania obnoviť ich dôstojnosť a poskytnúť im duchovné, ekonomické a sociálne základy. Dievčatá v internáte pochádzajú z veľmi chudobných a marginalizovaných rodín.  
   • Ide o 135 detí. Príspevok Slovenska: 6.500 USD

Diecéza: ALLEPPEY

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2023-IND-5-1)
  • Zodpovedný: Mons. James Raphael Anaparambil
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Santhwan – špeciálna škola v Alappuzhe (2023-IND-5-2)
   • Zodpovedný: O. Paul J. Arackel
   • Program: Ochrana života
   • Výdavky na stravu, ubytovanie a vybavenie pre odborné vzdelávanie, nákup surovín. Santhwan je škola pre rôzne postihnuté deti, ktoré pochádzajú z chudobných rodín a patria k rozličným kastám a náboženstvám. Škola zabezpečuje ich výuku bez akýchkoľvek poplatkov. Poskytuje im aj mimoškolské vzdelávanie zamerané na rozvíjanie ich talentov. Z príspevku POSI sú vylúčené mzdy.
   • Ide o 117 detí. Príspevok Slovenska: 5.000 USD
  • Názov projektu: Yuvaswapna – detské centrum v Chennavely (2023-IND-5-3)
   • Zodpovedný: O. George Bibalan Arattukulam
   • Program: Kresťanská výchova
   • Formovanie angažovaných a hodnotovo založených detí – výdavky na stravu, formačné programy, knihy a študijné materiály. Cieľom centra je zabezpečiť harmonický rast detí mladších než 14 rokov. Deti, ktoré chodia do štátnych škôl, nielenže nedostávajú žiadnu výchovu ku kresťanským a morálnym hodnotám, ale ani nemajú možnosť rozvíjať v nich svoje prirodzené talenty.
   • Ide o 6000 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Ashwasabhavan – internát v Alleppey (2023-IND-5-4)
   • Zodpovedný za projekt: Sr. Fabiola Fabbri, Apoštolské sestry Panny Márie útechy
   • Program: Školská výchova
   • Prevádzka internátu – výdavky na stravu, ubytovanie, školné, pedagogické vybavenie a údržbu. Ashwasabhavan je internát pre chlapcov aj pre dievčatá. Deti pochádzajú z rôznych náboženských prostredí a zároveň z rozvrátených a veľmi chudobných rodín. Cieľom projektu je zabezpečiť im stravu a ubytovanie a podporiť ich tak, aby pokračovali vo vzdelávaní.
   • Ide o 100 detí. Príspevok Slovenska: 4.000 USD
  • Názov projektu: Škola sv. Františka z Assisi v Arthunkale (2023-IND-5-5)
   • Zodpovedný: O. Stephen J. Punnackal
   • Program: Školská výchova
   • Výstavba tried pre prvý stupeň základnej školy svätého Františka z Assisi – náklady na materiál a prácu. Škola bola postavená pred 129 rokmi. Deti, ktoré v škole študujú, pochádzajú z veľmi chudobného prostredia, ich rodiny žijú v núdzi a ťažko si zarábajú na každodenný chlieb. Aj keď škola tvorila neoddeliteľnú súčasť misijnej stanice, k jej štrukturálnej obnove doteraz nedošlo.
   • Ide o 306 detí. Príspevok Slovenska: 7.500 USD
  • Názov projektu: Školský komplex Leva XIII. V Alleppey (2023-IND-5-7)
   • Zodpovedný: O. Christopher M. Arthasseril
   • Program: Školská výchova
   • Komplexná formácia detí – náklady na stravu, ubytovanie, 3 kampusy, študijné materiály, tlač a iné učebné pomôcky. Cieľom projektu je poskytovanie špeciálnej výuky pre chudobné deti v diecéznych predškolských zariadeniach a poskytovanie kvalitnejšej a komplexnejšej formácie. Rodičia týchto detí sú negramotní a  o vzdelávanie svojich detí sa nestarajú.
   • Ide o 2498 detí. Príspevok Slovenska: 4.500 USD
  • Názov projektu: Irene – útulok pre chudobné deti v Alleppey (2023-IND-5-8)
   • Zodpovedný za projekt: Sr. Ushus, Kongregácia sestier Svätého kríža
   • Program: Školská výchova
   • Starostlivosť o deti – výdavky na stravu, vzdelávanie, lieky a údržbu budovy. Domov zabezpečuje základné vzdelávanie pre chudobné deti. Rybári z tejto pobrežnej oblasti sú pri zabezpečovaní živobytia pre svoje rodiny odkázaní na meteorologické podmienky a situáciu na mori. Mnohé deti, a najmä dievčatá, nemajú žiadny prístup k vzdelávaniu.
   • Ide o 15 detí. Príspevok Slovenska: 2.500 USD

Projekty Misijného diela sv. apoštola Petra pre rok 2023

Cieľová krajina: BENIN

 • Kňazský seminár Mons. Louisa Parisota v Tchanvédji (000027/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 43.746 EUR

Cieľová krajina: TOGO

 • Kňazský seminár sv. Jána Pavla II. v Lomé (001808/2022)
 • Riadny príspevok Slovenska: 85.920 EUR

Cieľová krajina: BURKINA FASO

 • Kňazský seminár sv. Jána Krstiteľa v Ouagadougou (000108/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 40.299 EUR

Cieľová krajina: KAMERUN

 • Kňazský seminár sv. Pavla VI. v Douale (000511/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 54.400 EUR
 • Kňazský seminár Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Nkolbissone (000376/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 35.600 EUR

Cieľová krajina: ČAD

 • Kňazský seminár sv. Lukáša v N’Djamena (000386/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 24.000 EUR

Cieľová krajina: KONGO

 • Kňazský seminár Mons. Emila Biayendu v Brazzaville (000218/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 51.520 EUR

Cieľová krajina: POBREŽIE SLONOVINY

 • Kňazský seminár Svätého srdca Panny Márie v Abidjane (000232/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 80.160 EUR
 • Kňazský seminár Panny Márie v Gagnoa (000182/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 38.000 EUR

Cieľová krajina: STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

 • Kňazský seminár sv. Marka v Bangui (000290/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 30.000 EUR

Cieľová krajina: SENEGAL

 • Kňazský seminár Françoisa Libermanna v Sébikotane (000019/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 17.762 EUR

Cieľová krajina: KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

 • Kňazský seminár sv. Pia X. v Bukavu (001710/2022)
 • Riadny príspevok Slovenska: 34.400 USD
 • Kňazský seminár sv. Cypriána v Bunia (001701/2022)
 • Riadny príspevok Slovenska: 41.800 USD

Cieľová krajina: GHANA

 • Kňazský seminár sv. Petra v Pedu (000465/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 74.560 USD

Cieľová krajina: NIGÉRIA

 • Kňazský seminár Dobrého pastiera v Kadune (000258/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 83.680 USD

Cieľová krajina: TANZÁNIA

 • Kňazský seminár sv. Karola Lwangu v Segerea (000573/2023)
 • Riadny príspevok Slovenska: 73. 021,98 USD
0
  0
  Košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu