Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2022

V roku 2022 podporili Pápežské misijné diela na Slovensku (PMD) vďaka dobrodincom 14 krajín a 177 projektov v Afrike a Ázii celkovou sumou 2 227 219,45 eur. Misijná pomoc smerovala do troch oblastí podľa jednotlivých diel tvoriacich PMD:
Misijné dielo šírenia viery: 644 806,50 €
Misijné dielo detí: 817 234,25 €
Misijné dielo sv. apoštola Petra (podpora seminaristov): 765 178,70 €
Cieľových krajín podpory bolo štrnásť: Benin, Burkina Faso, Čad, India, Kambodža, Keňa, Madagaskar, Malawi, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Senegal, Tanzánia, Thajsko a Togo. Pomoc je organizovaná prostredníctvom Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme a cez apoštolské nunciatúry v podporovaných krajinách. Takto je zabezpečená pravidelná i spravodlivá podpora a predovšetkým to, aby sa pomoc dostala k tým najchudobnejším v misijných farnostiach a diecézach. Milodary pomáhajú prispieť na výstavbu kostola, kaplnky či fary, na formáciu seminaristov, katechétov alebo na opravu studne či školy pre stovky detí. Ďakujeme všetkým členom a darcom PMD za to, že pomáhajú napĺňať poslanie, ktoré zveril PMD Svätý Otec a to je šírenie evanjelia v misijných krajinách.

Projekty Misijného diela šírenia viery pre rok 2022

Cieľová krajina: TOGO

Diecéza ANEHO

 • Zodpovedná osoba: J.E. Mons. Isaac Jogues Agbémenya Kodjo Gaglo
  • Riadny príspevok: 22.000 EUR
 • Príspevok na katechétov (náklady na mzdy pre 36 katechétov s plným úväzkom a pre 400 katechétov s polovičným úväzkom, na formačné stretnutia a na nákup učebných materiálov):
  • Formácia: 5.000 EUR; Mzdy: 7.000 EUR; Rôzne výdavky: 1.500 EUR
  • Celkom: 13.500 EUR
 • Signis: 3.182 EUR (O. Simon Siliadin, Diecézne komunikačné oddelenie – formácia v oblasti audiovizuálnej multimediálnej produkcie so zameraním na propagáciu PMD a na ich zviditeľnenie v diecéze prostredníctvom financovaných a realizovaných projektov. Formácia pozostáva zo 4 častí. Zabezpečenie audiovizuálnej techniky pre pracovnú skupinu, ktorá vytvorí dokumentárny film o projektoch financovaných Pápežskými misijnými dielami v diecéze Aneho. Vybavenie pozostáva z montážnych stolov, kamery a príslušenstva.)

Diecéza ATAKPAME

 • Zodpovedná osoba: J.E. Mons. Nicodème Anani Barrigah-Benissan
  • Riadny príspevok: 19.500 EUR
 • Príspevok na katechétov (náklady na mzdy pre 436 katechétov s plným úväzkom a pre 149 katechétov s polovičným úväzkom a na tri týždňové formačné stretnutia):
  • Formácia: 12.000 EUR; Mzdy: 20.000 EUR
  • Celkom: 32.000 EUR
 • Mimoriadne projekty:
  • Názov projektu: Výstavba fary v Akabe (003975/2021)
  • Zodpovedný za projekt: O. Antoine Abotchi
   • Akaba je filiálka materskej farnosti, ktorá je vzdialená 30 km. Postupne sa ukázala nevyhnutnosť vytvoriť z nej samostatnú farnosť. Je preto potrebné urýchlene postaviť faru so 4 izbami, kúpeľňou, kuchyňou, kanceláriou, refektárom, obývacou miestnosťou a kaplnkou.
    • Príspevok Slovenska: 15.000 EUR
  • Názov projektu: Výstavba kaplnky v mariánskej svätyni v Ayome (003977/2021)
  • Zodpovedný za projekt: O. Victor Ilessoumi
   • Ayome je diecézna mariánska svätyňa. Slávenia sa veľmi často konajú vonku pod stromami. Je preto potrebné postaviť aj kaplnku.
   • Príspevok Slovenska: 20.000 EUR
  • Signis: 3.636 EUR (O. Hubert Dadale – nákup audiovizuálnej techniky pre diecézne komunikačné oddelenie s cieľom osloviť obyvateľov v celej diecéze a predovšetkým mladých ľudí. Náklady na CINEMA IN BOX+, biele plátno, PC-EDITING VIDEO, dynamizáciu webovej stránky, colné poplatky, dopravu, inštaláciu a príslušenstvo, videokameru Camcorder MOS 4k 3G SDI a fotoaparát s objektívom 18-55.)

Diecéza DAPAONG

 • Zodpovedná osoba: J.E. Mons. Dominique Banlène Guibile
  • Riadny príspevok: 22.000 EUR
 • Mimoriadne projekty:
  • Názov projektu: Pokračovanie výstavby farského kostola v Nano (003355/2021)
  • Zodpovedný za projekt: O. Noël Lamboni Mibibe
   • Vďaka podpore z predchádzajúceho projektu a rôznym príspevkom sa začala výstavba kostola, v súčasnosti sú postavené základy a múry so zastrešením. Ďalej treba vybudovať elektrické rozvody, otvory, zárubne a rámy a urobiť obklady, nátery a konečné úpravy.
    • Príspevok Slovenska: 15.000 EUR
  • Názov projektu: Pokračovanie obnovy Diecézneho kňazského domova (003356/2021)
  • Zodpovedný za projekt: O. François Xavier Bombama
   • V diecéznom kňazskom domove bývajú emeritní biskupi. Finančné prostriedky z prvého projektu spolu s lokálnymi príspevkami umožnili začať s rekonštrukciou. V súčasnosti treba pokračovať s obnovou múrov, zastrešenia, elektrických rozvodov, vodoinštalácie, zárubní, obkladov, vnútorného vybavenia (elektrospotrebiče, kuchynský riad, nábytok v izbách, v salóne a v refektári) a inžinierskych sietí.
    • Príspevok Slovenska: 20.000 EUR
  • Signis: 3.182 EUR (O. Bidjaguin Douti, Diecézna rada pre sociálnu komunikáciu – formácia so zameraním na posilnenie kompetencií farských zástupcov pre sociálnu komunikáciu v diecéze Dapaong. Formácia sa uskutoční v novembri 2022. Nákup nového vybavenia – troch prenosných počítačov, fotoaparátu, troch zariadení Android, dvoch mikrofónov a dvoch záznamníkov.)

Diecéza KARA

 • Zodpovedná osoba: J.E. Mons. Jacques Danka Longa
 • Riadny príspevok: 19.500 EUR
 • Príspevok na katechétov (náklady na mzdy pre 42 katechétov s plným úväzkom a 189 katechétov s polovičným úväzkom, na pravidelnú formáciu vo formačnom centre, na posilnenie kapacít vo farnostiach a na vypracovanie katechetických príručiek):
  • Formácia: 8.000 EUR; Mzdy: 12.000 EUR; Rôzne výdavky: 2.000 EUR
  • Celkom: 22.000 EUR
 • Mimoriadne projekty:
  • Názov projektu: Výstavba kaplnky sv. Jána Pavla II. v Baghane (003126/2021)
  • Zodpovedný za projekt: O. Cyriaque Batabadi Mangoiulibesse
   • Baghan je farskou filiálkou, ktorá potrebuje svoje vlastné miesto na slávenie obradov. Veriaci nebudú musieť pri príchode na sväté omše prekonávať veľké vzdialenosti.
   • Príspevok Slovenska: 25.000 EUR
  • Názov projektu: Výstavba fary vo farnosti sv. Rafaela v Lassa-Bas (003127/2021)
  • Zodpovedný za projekt: O. Jean-Paul Pekeye Maguisani
   • Ide o nedávno ustanovenú farnosť, treba postaviť faru so 4 izbami, kúpeľňou, 2 kanceláriami, obývacou miestnosťou, jedálňou, skladom a kuchyňou.
   • Príspevok Slovenska: 20.000 EUR

Diecéza SOKODE

 • Zodpovedný: J.E. Mons. Célestin-Marie Gaoua
 • Riadny príspevok: 19.979,68 EUR
 • Príspevok  na katechétov (náklady na mzdy pre 25 katechétov s plným úväzkom a  118 katechétov s polovičným úväzkom, na teologickú a pedagogickú formáciu so zameraním na dialóg s ostatnými náboženstvami – s islamom a tradičnými africkými náboženstvami – a na zdravotnú starostlivosť): 
  • Formácia 6.000 EUR; Mzdy 12.000 EUR; Rôzne výdavky: 1.000 EUR
  • Celkom: 19.000 EUR
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Výstavba kaplnky v dedine Agombiyo (003095/2021)
 • Zodpovedný: O. Félix Awiya
  • Veriaci vo farskej filiálke sú veľmi dynamickí a chcú postaviť vlastné miesto na slávenie obradov. Vďaka nemu nebudú musieť pri príchode na sväté omše prekonávať niekoľkokilometrové vzdialenosti.
  • Príspevok Slovenska: 15.000 EUR
 • Názov projektu: Výstavba fary v štvrti Djama (003096/2021)
 • Zodpovedný: O. Alfred Pignan
 • Djama je filiálka materskej farnosti, z ktorej sa zakrátko stane samostatná farnosť. Je preto potrebné postaviť faru pre 2 kňazov, ktorá bude pozostávať z 2 izieb, kancelárie, kuchyne, skladu, refektára a oratória.
  • Príspevok Slovenska: 15.000 EUR
 • Názov projektu: Výstavba kláštora Sestier od Prozreteľnosti v Komah (003098/2021)
 • Zodpovedný: Sr. Aurélie Léocadie Billy
 • Sestry vykonávajú všestranný apoštolát medzi mladými dievčatami a ženami. Chcú postaviť nový kláštor, pretože v súčasnosti bývajú v dome rodinného typu, ktorý je navyše veľmi poškodený. Kláštor bude mať 6 izieb so sprchou, obývaciu miestnosť, refektár a kuchyňu.
  • Príspevok Slovenska: 20.000 EUR

Cieľová krajina: SENEGAL

Interdiecézne centrum PMD v Dakare                             

 • Riadny príspevok: 6.000 EUR

Diecéza: KOLDA

 • Zodpovedný: J.E. Mons. Jean-Pierre Bassène
 • Riadny príspevok: 10.713,07 EUR
 • Príspevok  na katechétov (náklady na mzdy pre 30 katechétov s plným úväzkom a 45 katechétov s polovičným úväzkom, na formáciu 30 katechétov a na nákup informatiky):                       
  • Formácia 7.000 EUR; Mzdy 12.000 EUR; Rôzne výdavky 500 EUR
  • Celkom: 19.500 EUR

Diecéza: SAINT-LOUIS DU SENEGAL

 • Zodpovedný: J.E. Mons. Ernest Sambou
 • Riadny príspevok: 21.615 EUR

Diecéza: TAMBACOUNDA

 • Zodpovedný: J.E. Mons. Paul Abel Mamba
 • Riadny príspevok: 21.615 EUR

Diecéza: THIES

 • Zodpovedný: J.E. Mons. André Gueye
 • Riadny príspevok: 21.615 EUR
 • Príspevok  na katechétov (náklady na mzdy pre 213 katechétov s plným úväzkom a pre 233 katechétov s polovičným úväzkom, na formáciu v oblasti pedagogiky, teológie a medzináboženského dialógu, na zdravotné poistenie, na opravu vozidiel a na nákup kancelárskych potrieb):            
  • Formácia 1.200 EUR; Mzdy 10.000 EUR; Rôzne výdavky 1.500 EUR
  • Celkom:  12.700 EUR

Diecéza: ZIGUINCHOR

 • Zodpovedný: Mons. Fulgence Coly
 • Riadny príspevok: 10.162,40 EUR
 • Príspevok  na katechétov (náklady na mzdy pre 55 katechétov s plným úväzkom a 645 katechétov s polovičným úväzkom, na formačné stretnutia na národnej, diecéznej a dekanátnej úrovni):                                  
  • Formácia 3.500 EUR; Mzdy 15.000 EUR
  • Celkom: 18.500 EUR

Projekty Misijného diela detí pre rok 2022

 Cieľová krajina: KEŇA

Diecéza: KITALE

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-KEN-22-1)
 • Zodpovedný: Mons. Maurice Anthony Crowley, SPS                                                                                                                                               
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Farnosť sv. Františka z Assisi  (2022-KEN-22-2)
 • Zodpovedný: O. Francis Opondo
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávací projekt – materiál a práca. Škola bola postavená v roku 2018 zo železného plechu. Je potrebné veľmi rýchlo vybudovať triedy a umožniť tak núdznym deťom z chudobných vidieckych oblastí prístup ku vzdelávaniu v bezpečných podmienkach.
 • Ide o 100 detí.
  • Príspevok Slovenska: 12.000 USD
 • Názov projektu: Materská škola sv. Petra (2022-KEN-22-3)
 • Zodpovedný: O. Peter Nyamache
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávací projekt – materiál a práca. Škola začala so vzdelávacími aktivitami v roku 2017 v provizórnej stavbe. Oblasť je husto osídlená a počet detí v nej rýchlo rastie. Je preto potrebné vybudovať nové triedy a vytvoriť tak pre deti bezpečné prostredie.
 • Ide o 1 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 12.000 USD

Diecéza: LODWAR

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-KEN-7-1)
 • Zodpovedný: Mons. John Mbinda, CSSp
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Domov sv. Jána Pavla II.  (2022-KEN-7-2)
 • Zodpovedný: O. Imo Donald
 • Program: Ochrana života
 • Prevádzka centra – nákup potravín, zdravotná starostlivosť, školské potreby. Domov sv. Jána Pavla II. poskytuje útočisko telesne postihnutým deťom v provincii Turkana. Cieľom projektu je zabezpečiť im pomoc a podporu.
 • Ide o 300 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD
 • Názov projektu: Škola sv. Kizita v Turkweli  (2022-KEN-7-3)
 • Zodpovedný: O. Dismas Masinde
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávací projekt – materiál a práca. Oblasť je husto osídlená a počet detí rastie. Škola sa bude meniť z materskej školy na základnú – je preto potrebné postaviť nové triedy, aby mohli byť prijatí všetci žiaci a aby im boli počas vyučovania poskytnuté bezpečné a vhodné podmienky.
 • Ide o 80 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Škola sv. Anny v Kalokole  (2022-KEN-7-4)
 • Zodpovedný: O. Silvio Enaniku Tala
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávací projekt – materiál a práca.  Počet detí rastie a je preto potrebné urýchlene postaviť nové triedy, aby mohli byť prijatí všetci žiaci a aby im boli počas vyučovania poskytnuté bezpečné a vhodné podmienky.
 • Ide o 80 detí.
 • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Farnosť v Katilu  (2022-KEN-7-5)
 • Zodpovedný: O. Anthony Githinji
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávací projekt – nákup učebných pomôcok a školských potrieb pre Školu Nepoškvrneného počatia vo farnosti v Katilu. Rodiny sú veľmi chudobné a nemajú finančné prostriedky na zaplatenie školských výdavkov.
 • Ide o 187 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD
 • Názov projektu: Farnosť Ducha Svätého  (2022-KEN-7-6)
 • Zodpovedný: O. Paul Areman
 • Program: Kresťanská výchova
 • Duchovná formácia – organizovanie seminárov, nákup modlitebných kníh, technické vybavenie. Farnosť Ducha Svätého je jednou z novozriadených farností v diecéze. Cieľom projektu je poskytovať deťom duchovnú formáciu.
 • Ide o 250 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD
 • Názov projektu: Program zdravotnej starostlivosti  (2022-KEN-7-7)
 • Zodpovedný: Sr. Christine Cheboswony
 • Program: Ochrana života
 • Nákup potravín pre bezbranné deti z diecézy Lodwar. Pandémia covidu spôsobila závažné problémy v komunite nechránených detí v Turkane. Cieľom projektu je pomôcť núdznym a chudobným deťom.
 • Ide o 80 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD
 • Názov projektu: Duchovná formácia  (2022-KEN-7-8)
 • Zodpovedný: Sr. Christine Cheboswony
 • Program: Kresťanská výchova
 • Duchovná formácia – organizovanie workshopov a seminárov, materiály a technické vybavenie a náklady na formáciu. Cieľom projektu je poskytovať kvalitnú duchovnú formáciu deťom z  Lodwaru na farskej i diecéznej úrovni.
 • Ide o 100 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 2.000 USD
 • Názov projektu: Škola sv. Michala v Napetete  (2022-KEN-7-9)
 • Zodpovedný: O. Bassols Imo Donald
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávací projekt – zabezpečenie vyučovania a školských potrieb pre deti zo Školy sv. Michala v Napetete. Mnohé deti pochádzajú z chudobných rodín.  Cieľom projektu je umožniť im prístup ku kvalitnému vzdelaniu.
 • Ide o 150 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Diecéza: MARSABIT

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-KEN-9-1)
 • Zodpovedný: Mons. Peter Kihara Kariuki
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Rádio Jangwani  (2022-KEN-9-2)
 • Zodpovedný: O. Racho Ibrahim
 • Program: Kresťanská výchova
 • Náklady na rozhlasové vysielanie, živé prenosy z podujatí pre deti,  na náboženské materiály a stretnutia.  V roku 2016 bola v diecéze Marsabit založená rádiová stanica s cieľom venovať sa deťom z kočovných a pastierskych kmeňov v diecéze. Cieľom projektu je sprostredkovať im kresťanské hodnoty.
 • Ide o 2 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Diecéza: MOMBASA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-KEN-11-1)
 • Zodpovedný: Mons. Martin Musonde Kivuva
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Programy pomoci  (2022-KEN-11-2)
 • Zodpovedný: Sr. Pauline Andrew
 • Program: Ochrana života
 • Zabezpečenie základných potrieb pre siroty a nechránené deti – nákup oblečenia, hygienických potrieb, potravín, liekov a školských pomôcok. Mnoho detí pochádza z chudobných rodín, rodičia  sú často chorí na HIV/AIDS. Cieľom projektu je zabezpečiť základné potreby pre núdzne deti.
 • Ide o 80 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD
 • Názov projektu: Podpora vzdelávania  (2022-KEN-11-3)
 • Zodpovedný: Sr. Pauline Andrew
 • Program: Školská výchova
 • Školské poplatky, nákup vyučovacích pomôcok a pedagogických materiálov. Projekt sa zameriava na poskytovanie základného vzdelania a učebných pomôcok sirotám a odkázaným deťom, ktoré pochádzajú zo štyroch dekanátov diecézy v Mombase.
 • Ide o 70 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD
 • Názov projektu: Škola sv. Patricka Beganiho  (2022-KEN-11-4)
 • Zodpovedný: O. Albernus Mumo
 • Program: Školská výchova
 • Nákup vyučovacích pomôcok a predmetov pre Materskú školu sv. Patricka Beganiho vo farnosti Ružencovej Panny Márie v Mkundi. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre deti v predškolskom veku.
 • Ide o 65 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD
 • Názov projektu: Farnosť Panny Márie, Matky nádeje (2022-KEN-11-5)
 • Zodpovedný: O. Reginald Mwanyasi
 • Program: Kresťanská výchova
 • Duchovná formácia – materiál a práca. Cieľom projektu je postaviť vo farnosti multifunkčnú halu. Deti potrebujú miesto, kde by sa mohli venovať rôznym aktivitám v rámci Misijného diela detí.
 • Ide o 200 detí.
  • Príspevok Slovenska: 17.000 USD
 • Názov projektu: Materská škola sv. Pavla v Tavete (2022-KEN-11-6)
 • Zodpovedný: O. David Mwakiwiwi
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávací projekt – nákup vyučovacích pomôcok, hračiek a potravín. Malé mesto Taveta veľmi rýchlo rastie. Cieľom projektu je umožniť núdznym a chudobným deťom prístup k vzdelaniu.
 • Ide o 90 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Cieľová krajina: MADAGASKAR

Diecéza: AMBATONDRAZAKA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-MAD-2-1)
 • Zodpovedný: Mons. Jean de Dieu Raelison
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Malé služobníčky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (2022-MAD-2-2)
 • Zodpovedný: Sr. Marie Sabine Rakotoarinosy
 • Program: Ochrana života
 • Starostlivosť o chudobné deti – nákup liekov, zdravotnícka pomoc, prevencia a nutričná liečba. Školské vzdelávanie a stravovanie, starostlivosť o zadržaných mladistvých a o deti žijúce vo väzení spolu s matkami. Sestry vedú centrum s bezplatnou zdravotnou ambulanciou, ale hradia takisto aj výdavky spojené s hospitalizáciou, školské poplatky, náklady na stravovanie a odevy pre najnúdznejších, pre väznených maloletých a pre bábätká žijúce s uväznenými matkami.
 • Ide o 11 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Lýceum sv. Trojice v Brieville (2022-MAD-2-3)
 • Zodpovedný: Sr. Romaine Ravorianimanana
 • Program: Školská výchova
 • Oplotenie školy – osadenie plota v dĺžke 570 m okolo školského areálu. V oblasti panuje neistota a deti sú vystavené mnohým rizikám – zločinnosti, distribúcii drog a únosom zo strany nezamestnaných osôb.
 • Ide o 350 detí.
 • Príspevok Slovenska: 18.000 USD
 • Názov projektu: Škola Ružencovej Panny Márie (2022-MAD-2-4)
 • Zodpovedný: Sr. Brigitte Ralalasoa
 • Program: Školská výchova
 • Výstavba školskej jedálne. V areáli sa nachádza materská škola a základná škola. Navštevuje ich veľký počet detí a všetky priestory zaberajú vyučovacie triedy. Zariadenie sa nachádza vo vzdialenosti 5 km od dediny, pričom cesta je v zlom stave a deti sú príliš malé na to, aby po nej chodili v zlom počasí.
 • Ide o 211 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.000 USD

Diecéza: AMBOSITRA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-MAD-23-1)
 • Zodpovedný: J.E. Mons. Fidelis Rakotonarivo, SJ
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Škola sv. Ondreja v Alakamisy (2022-MAD-23-7)
 • Zodpovedný: Sr. Odette Thérèsine Razafindravelo
 • Program: Ochrana života
 • Vybudovanie školskej jedálne – vybavenie a palivo, nákup potravín, náklady na personál. Škola stojí v odľahlej oblasti, v období dažďov je ťažko prístupná. Zdrojom obživy rodín je poľnohospodárstvo, deti žijú v chudobných podmienkach a sú často podvyživené.
 • PODPORA NIE JE URČENÁ NA MZDY.
 • Ide o 300 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Škola sv. Michala v Soavine (2022-MAD-23-8)
 • Zodpovedný: Sr. Marie Adeline Sahondramalala
 • Program: Školská výchova
 • Vybudovanie školskej jedálne – nákup ryže, základných potravín a potrebného materiálu. Škola sa nachádza v dedine v chudobnej vidieckej oblasti, kde počet obyvateľov rastie. Deti nemajú možnosť najesť sa dosýta a v náročnom období pred novým zberom úrody, kedy sú predchádzajúce zásoby už vyčerpané, často odchádzajú zo školy.
 • Ide o 580 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Škola sv. Jozefa v Ambodivone (2022-MAD-23-10)
 • Zodpovedný: Sr. Maria Olga Ranorolalao
 • Program: Školská výchova
 • Vybudovanie školskej jedálne. Rodiny sú veľmi chudobné a v dôsledku pandémie covidu chýbajú pracovné príležitosti. Deti nedostávajú správnu výživu, chorľavejú a prestanú chodiť do školy. Jedáleň umožní postarať sa vďaka správnej a dostatočnej výžive o ich zdravie a poskytnúť im tak kvalitné vzdelanie.
 • Ide o 200 detí.
 • Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Cieľová krajina: NIGÉRIA

Diecéza: NNEWI

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-NIG-53-1)
 • Zodpovedný: Mons. Jonas Benson Okoye
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Vzdelávací program (2022-NIG-53-2)
 • Zodpovedný: Sr. Loretto Okoli
 • Program: Školská výchova
 • Výdavky na vyučovanie, nákup učebníc a stravovanie, školské poplatky. Vysoké životné náklady a politická kríza v krajine negatívne zasiahli miestnu komunitu a nepriaznivo ovplyvnili vzdelávanie detí. V oblasti je vysoká miera negramotnosti a dochádza k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.
 • Ide o 800 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.000 USD
 • Názov projektu: Materská škola v Akwaihedi (2022-NIG-53-3)
 • Zodpovedný: Sr. Caroline Osegbo
 • Program: Školská výchova
 • Výstavba školy – materiál a práca. Akwaihedi je chudobná dedina a kvôli zlým prístupovým cestám aj veľmi zaostalá. Veľkému množstvu detí chýba základné vzdelanie. Cieľom projektu je poskytnúť im príležitosť vzdelávať sa.
 • Ide o 200 detí.
  • Príspevok Slovenska: 17.000 USD
 • Názov projektu: Centrum pomoci pre deti (2022-NIG-53-4)
 • Zodpovedný: P. Rosemary Odunukwe
 • Program: Ochrana života
 • Prevádzka centra – školské poplatky, podpora a zdravotná starostlivosť. Centrum poskytuje stravu, oblečenie, zdravotnícku pomoc a školské potreby a ponúka vzdelávanie pre najnúdznejšie a zdravotne znevýhodnené deti. Rodiny v oblasti sú príliš chudobné na to, aby dokázali deťom zabezpečiť základné potreby.
 • Ide o 80 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Materská škola biskupa Okoya (2022-NIG-53-5)
 • Zodpovedný: Sr. Onyinye Egbuonu
 • Program: Predškolská výchova
 • Výstavba materskej školy – materiál a práca. Vybudovanie školy umožní najchudobnejším a najnúdznejším deťom v diecéze Nnewi prístup k predškolskému vzdelávaniu a zároveň im poskytne bezpečné a podnetné prostredie.
 • Ide o 300 detí.
  • Príspevok Slovenska: 10.000 USD

Diecéza: ONDO

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-NIG-21-1)
 • Zodpovedný: Mons. Jude Ayodeji Arogundade
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Materská škola sv. Ľudovíta (2022-NIG-21-2)
 • Zodpovedný: Sr. Justina Ihechere
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávací projekt – výstavba kanála v areáli materskej školy sv. Ľudovíta v Akure. Vďaka kanálu bude bezpečným spôsobom presmerovaná rieka, ktorá preteká cez areál školy a ohrozuje životy malých škôlkarov.
 • Ide o 1 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Farnosť Krista Kráľa (2022-NIG-21-3)
 • Zodpovedný: O. Clement Oddiah
 • Program: Kresťanská výchova
 • Duchovná formácia – prenájom sály, video materiály, organizovanie modlitebných stretnutí, suveníry a darčeky. Projekt každoročne podporuje detské programy počas Dňa detí v máji a v decembri.
 • Ide o 700 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Farnosť sv. Terezy (2022-NIG-21-4)
 • Zodpovedný: O. Lawrence Kolawole Gold
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávací program – školské poplatky za najchudobnejšie a najnúdznejšie deti vo farnosti sv. Terezy. Mnohé deti pochádzajú z chudobných rodín, ktoré si nemôžu dovoliť zaplatiť výdavky na školskú dochádzku. Je potrebné rodinám pomôcť, aby mali ich deti prístup k vzdelávaniu.
 • Ide o 100 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Cieľová krajina: TANZÁNIA

Diecéza: BUNDA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-TZN-502-1)
 • Zodpovedný: Mons. Simon Chibuga Masondole
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Stravovací program v škole sv. Františka z Assisi (2022-TZN-502-2)
 • Zodpovedný: O. Adolf Malagila
 • Program: Ochrana života
 • Nákup potravín pre žiakov školy. Mnohé z detí, ktoré chodia na vyučovanie, trpia hladom alebo podvýživou. Cieľom projektu je poskytnúť týmto núdznym deťom riadnu stravu a vhodné výživové doplnky.
 • Ide o 238 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Solárne panely pre školu sv. Gregora (2022-TZN-502-3)
 • Zodpovedný: O. Albert M. Nwng’aho
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávací projekt – jeho cieľom je zabezpečiť pre školu zdroj energie a poskytnúť tak žiakom počas vyučovania podnetné a bezpečné prostredie.
 • Ide o 180 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Program zdravotnej starostlivosti (2022-TZN-502-4)
 • Zodpovedný: O. Carol Mwibule
 • Program: Ochrana života
 • Poskytovanie zdravotníckych služieb a vhodnej výživy bábätkám a deťom v nemocnici v Kibare. Cieľom projektu je pomôcť malým pacientom a zároveň poskytovať pomoc pri stravovaní.
 • Ide o 36 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Vzdelávací program v Kasisi (2022-TZN-502-5)
 • Zodpovedný: O. Nichodemus Ngassa
 • Program: Školská výchova
 • Výstavba 2 školských tried – materiál a práca. Cieľom projektu je postaviť 2 triedy pre materskú a základnú školu v Kasisi vo farnosti Nansio. Deti v tejto oblasti potrebujú školu.
 • Ide o 42  detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Materská a základná škola sv. Pavla (2022-TZN-502-6)
 • Zodpovedný: O. Albert M. Nwng’aho
 • Program: Školská výchova
 • Školské uniformy a poplatky pre žiakov Materskej a základnej školy sv. Pavla. Deti pochádzajú z chudobných rodín a potrebujú pomoc. Cieľom projektu je poskytnúť im kvalitné vzdelávanie.
 • Ide o 352 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Diecéza: DAR-ES-SALAAM

 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Škola sv. Kamila (2022-TZN-3-1)
 • Zodpovedný: O. Gemini M. Laizer
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávací program – materiál a práca. Škola je v zlom stave a triedy potrebujú rekonštrukciu, aby mohlo byť pre žiakov vytvorené bezpečné a podnetné prostredie na vyučovanie.
 • Ide o 120 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Farnosť sv. Jána z Boha (2022-TZN-3-2)
 • Zodpovedný: O. Festo Liheta
 • Program: Kresťanská výchova
 • Duchovná formácia – nákup rôznych hier a katechetických pomôcok a materiálov. Cieľom projektu je vytvoriť pre deti podnetné prostredie, kde by sa mohli stretávať a venovať sa spoločenským i duchovným aktivitám.
 • Ide o 200 detí.
  • Príspevok Slovenska: 1.500 USD
 • Názov projektu: Záchytné centrum pre deti (2022-TZN-3-3)
 • Zodpovedný: Sr. Michael Ammal
 • Program: Ochrana života
 • Nákup potravín, šatstva, zdravotníckeho materiálu, posteľnej bielizne a sietí proti moskytom. Cieľom projektu je vytvoriť primerané prostredie pre deti v záchytnom centre v Dar Es Salaam.
 • Ide o 100 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Programy ochrany práv detí (2022-TZN-3-4)
 • Zodpovedný: O. Stanislaus Njiku
 • Program: Ochrana života
 • Náklady na ubytovanie a stravu, na prenájom, na nákup techniky, školiacich materiálov a dokumentácie a na propagáciu projektu. Cieľom programov je posilniť postavenie detí v Buguruni organizovaním výuky o ich právach.
 • Ide o 500 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Diecéza: KAYANGA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-TZN-501-1)
 • Zodpovedný: Mons. Almachius Vincent Rweyongeza
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Program zdravotnej starostlivosti (2022-TZN-501-2)
 • Zodpovedný: O. David Livingstone
 • Program: Ochrana života
 • Výdavky na lieky a zdravotnícky materiál, na potraviny, učebné pomôcky, šatstvo a na osobných asistentov. Cieľom projektu je pomáhať deťom so zdravotným postihnutím a zlepšiť kvalitu ich života.
 • Ide o 68 detí.
  • Príspevok Slovenska: 2.000 USD
 • Názov projektu: Vzdelávací program (2022-TZN-501-3)
 • Zodpovedný: O. David Livingstone
 • Program: Školská výchova
 • Výdavky na učebné pomôcky, zdravotnú starostlivosť, hygienu a sanitáciu, školské poplatky, stravovanie a nepredvídané udalosti. Cieľom projektu je pomôcť žiačkam z chudobných rodín a poskytnúť im kvalitné vzdelanie v primeranom a podnetnom vyučovacom prostredí.
 • Ide o 154 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Program právnej ochrany detí (2022-TZN-501-4)
 • Zodpovedný: O. David Livingstone
 • Program: Ochrana života
 • Náklady na obhajobu a právne úkony, na demobilizovanie/integráciu, na starostlivosť o opustené deti a na ich podporu a monitoring. Cieľom projektu je ochrana detí a ich práv.
 • Ide o 101 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD
 • Názov projektu: Materské školy v Makazi a Kimuli (2022-TZN-501-5)
 • Zodpovedný: O. David Livingstone
 • Program: Predškolská výchova
 • Rekonštrukcia – materiál a práca. Mnoho škôl nemá prístup k vode a ďalšie nemajú vyhovujúce hygienické zariadenia. Cieľom projektu je zrekonštruovať toalety v materských školách  v Makazi a v Kimuli.
 • Ide o 560 detí.
  • Príspevok Slovenska: 1.500 USD
 • Názov projektu: Detský domov Chabalisa (2022-TZN-501-6)
 • Zodpovedný: O. David Livingstone
 • Program: Ochrana života
 • Prevádzka centra – náklady na celodenné stravovanie (raňajky, obedy, večere), učebné pomôcky a zdravotnú starostlivosť. Detský domov Chabalisa poskytuje základnú starostlivosť, ochranu a vzdelávanie 50 osirelým deťom.
 • Ide o 51 detí.
  • Príspevok Slovenska: 2.000 USD
 • Názov projektu: Program zdravotnej starostlivosti (2022-TZN-501-8)
 • Zodpovedný: O. David Livingstone
 • Program: Ochrana života
 • Náklady na organizovanie stretnutí, logistiku, nákup hygienických potrieb, výstavbu provizórnych toaliet a hygienických staníc na umývanie rúk. Cieľom projektu je priviesť deti k správnym hygienickým návykom a naučiť ich, ako sa chrániť pred pandémiou covid-19.
 • Ide o 18 200 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Cieľová krajina: MALAWI

Diecéza: BLANTYRE

 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Ochrana životného prostredia (2022-MLW-1-4)
 • Zodpovedný: O. Francis Kamia Tambala
 • Program: Kresťanská výchova
 • Podpora Detského dňa výsadby stromov. Náklady na nákup 8 600 sadeníc, priemyselných a organických hnojív, na dopravu atď. V súlade s výzvou pápeža Františka v encyklike Laudato si‘ ustanovila arcidiecéza jeden deň v decembri ako Detský deň výsadby stromov. Podujatie pomáha deťom pochopiť, prečo je dôležité starať sa o životné prostredie a sadiť stromy vo svojich farnostiach a domovoch. Deti sa spolu s celou komunitou zapoja aj do starostlivosti o vysadené stromy.
 • Ide o 25 800 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Farnosť v Mithungu (2022-MLW-1-11)
 • Zodpovedný: O. Lazarus Zulani
 • Program: Predškolská výchova
 • Výstavba materskej školy – náklady na materiál a prácu pri výstavbe triedy, skladu a kancelárie. Mithungu bola ustanovená za farnosť v minulom roku. Má 20 filiálok a nachádza sa v husto osídlenej oblasti. Vybudovanie materskej školy je preto veľmi potrebné. Jej cieľom bude poskytovať deťom nielen základné predškolské vzdelanie, ale ponúkať im aj pevné základy katolíckej viery a podporu pri osvojovaní si morálnych hodnôt.
 • Ide o 500 detí.
  • Príspevok Slovenska: 7.500 USD

Diecéza: DEDZA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-MLW-3-1)
 • Zodpovedný: Mons. Peter Adrian Chifukwa
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Ochrana životného prostredia (2022-MLW-3-3)
 • Zodpovedný: O. Peter Ephraim Madeya, diecézny riaditeľ PMD
 • Program: Kresťanská výchova
 • Podpora aktivít Misijného diela detí zameraných na výsadbu stromov. Náklady na nákup 22 500 sadeníc a na dopravu. Malawi  je závislé od poľnohospodárstva, ktoré je jediným stabilným zdrojom štátnych príjmov. Hospodárstvo krajiny však začali negatívne ovplyvňovať dôsledky klimatických zmien. Produkcia potravín nestačí dokonca ani pre vlastnú spotrebu obyvateľov. Keďže sa vláda snaží situáciu napraviť, aj diecéza cíti potrebu vyvinúť úsilie a odpovedať na výzvy, ktoré klimatické zmeny prinášajú. Cieľom projektu je šíriť osvetu a vysvetľovať deťom, prečo je dôležité sadiť stromy.
 • Ide o 13 500 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Farnosť Panny Márie, Kráľovnej pokoja v Mtendere (2022-MLW-3-4)
 • Zodpovedný: O. Cycus Chungu, CSSp
 • Program: Kresťanská výchova
 • Náklady na organizáciu 4 seminárov a na nákup 6 reproduktorov, notebooku, videokamery, zvukového záznamníka a projektora. Semináre budú prebiehať v jednej z najväčších farností v diecéze, kde sa nachádza 42 kostolov a pôsobí 198 malých kresťanských spoločenstiev. Farnosť má približne 4 500 detí mladších než 14 rokov, ktorým poskytuje prípravu na prijatie sviatostí a pravidelné katechézy. Cieľom projektu je formovať deti tak, aby si navzájom pomáhali a slúžili a neskôr sa stali angažovanými kresťanmi a pracovitými občanmi.
 • Ide o 4 567 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Materská a základná škola  v diecéze Dedza (2022-MLW-3-5)
 • Zodpovedný: Sr. Agatha Znaye, Komunita sestier Panny Márie
 • Program: Školská výchova
 • Vybavenie a materiál pre materskú a základnú školu – nákup 200 lavíc, učebníc, pedagogických príručiek pre učiteľov, hojdačiek, zostáv na šplhanie, lezeckých stien a preliezok. Cieľom projektu je vytvoriť deťom podmienky na osobný rast a rozvoj ich zručností, aby sa v budúcnosti mohli stať vedúcimi osobnosťami v cirkvi i v krajine.
 • Ide o 250 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Farnosť v Nsipe (2022-MLW-3-7)
 • Zodpovedný: O. Peter Malupiya
 • Program: Školská výchova
 • Učebné materiály pre základnú školu – nákup ceruziek, pier, pravítok, zošitov, gúm a kalkulačiek. Vo farskom spoločenstve sa ukázala naliehavá potreba podporovať vzdelávanie mladých chlapcov a dievčat, pretože práve oni budú môcť účinne prispievať k napredovaniu Cirkvi a celej krajiny. Cirkev potrebuje vzdelaných, otvorených, inovatívnych a vizionárskych ľudí.
 • Ide o 1 618 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Kostol Svätej rodiny v Bembeke (2022-MLW-3-8)
 • Zodpovedný: O. Gift Selemani
 • Program: Kresťanská výchova
 • Vybavenie a materiály na katechézy – náklady na stany, 50 vriec kukurice, dopravu, kuchynské náradie, učebné pomôcky (knihy, poznámkové bloky a perá), administratívu, animátorov a občerstvenie. Stany sú potrebné na ochranu detí pred nepriaznivým počasím počas katechéz. Deti sa stretávajú každý utorok, piatok a nedeľu. Farnosť sa pre nich stala druhým domovom. Aby mohli dostať kvalitnú duchovnú formáciu, potrebujú učebné materiály.
 • Ide o 4 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Farnosť sv. Jozefa v Chiphwanya (2022-MLW-3-9)
 • Zodpovedný: O. Peter Ephraim Madeya
 • Program: Kresťanská výchova
 • Intenzívne lekcie katechézy – náklady na 432 vriec kukurice, 720 balení cukru, 36 balíkov soli, učebné materiály. Farnosť tvorí šesť centier, 22 filiálok a 96 malých kresťanských komunít. Spomedzi rôznych denominácií v krajine predstavuje náboženskú väčšinu islam s veľkým množstvom islamských škôl.  Deti vo farnosti majú z katechizmu veľmi slabé vedomosti, čo spôsobila aj pandémia covid-19. Na ich obnovu a prehĺbenie je potrebná intenzívna katechetická formácia.
 • Ide o 2 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Vybavenie pre aktivity Misijného diela detí (2022-MLW-3-11)
 • Zodpovedný: O. Peter Ephraim Madeya, diecézny riaditeľ PMD
 • Program: Školská výchova
 • Zabezpečenie stoličiek na veľké podujatia Misijného diela detí – náklady na nákup 2 000 stoličiek a na ich dopravu. Pri organizovaní detských stretnutí nemá diecéza dostatok stoličiek. Počet detí neustále rastie, v priemere ich na stretnutia prichádza okolo 2 000. Aktivity prebiehajú na otvorenom priestranstve a deti sedia na prašnej zemi. Vďaka finančnej podpore za rok 2019 bude možné zakúpiť stany, ale na nákup stoličiek už poskytnutá suma nebude stačiť.
 • Ide o 2 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 7.000 USD

Diecéza: MZUZU

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-MLW-6-1)
 • Zodpovedný: Mons. John Alphonsus Ryan
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Centrum sv. Magdalény v Rumphi (2022-MLW-6-2)
 • Zodpovedný: Sr. Ernestina Chirwa, Sestry svätého ruženca
 • Program: Ochrana života
 • Starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a o siroty – náklady na stravu, vodu, elektrinu, mzdy, generálne opravy, záhradnícke práce dopravu. Centrum poskytuje vzdelávanie deťom z diecéz Mzuzu a Karonga, ktoré trpia zdravotným postihnutím v dôsledku mozgovej obrny, úrazu alebo poškodenia pri pôrode. Deti navštevujú neďalekú základnú školu. Väčšina z nich pochádza z veľmi chudobných rodín a zo vzdialených dedín, kde nie sú žiadne možnosti na kvalitné vzdelávanie.
 • Ide o 70 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Pediatrické oddelenie sv. Jána v Mzuzu (2022-MLW-6-3)
 • Zodpovedný: O. Austine Ndowera
 • Program: Ochrana života
 • Nákup potrebného vybavenia pre deti – matracov, posteľnej bielizne, sietí proti moskytom, závesov, zábavných hračiek, infúznych stojanov, infúznych púmp, liekov, obväzov atď. V zdravotníckom zariadení zatiaľ neexistuje osobitné detské oddelenie. Cieľom projektu je poskytnúť detským pacientom útulné prostredie s prívetivou atmosférou. Oddelenie bude takisto podporovať medzi deťmi a ich rodinami kresťanské hodnoty.
 • Ide o 250 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.000 USD
 • Názov projektu: Komunitná nemocnica v Mzambazi (2022-MLW-6-4)
 • Zodpovedný: Sr. Florence Msowoya
 • Program: Ochrana života
 • Nákup zdravotníckeho materiálu a liekov – kyslíkových fliaš, infúznych púmp, resuscitačných prístrojov, fototerapeutických resuscitátorov, ambuvakov a liečiv. Nemocnicu založili v roku 1949 Misionárky Nepoškvrneného počatia z Kanady. K diecéze bola pričlenená v roku 1994, v súčasnosti ju spravujú Sestry svätého ruženca. Nemocnica slúži širokému obyvateľstvu, ale najmä núdznym a nechráneným deťom.
 • Ide o 5 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.000 USD
 • Názov projektu: Škola sv. Márie Goretti pre nevidiacich v Nkhatabay (2022-MLW-6-5)
 • Zodpovedný: O. Andrews Kamanga
 • Program: Ochrana života
 • Podpora pre zrakovo postihnuté deti – náklady na stravovanie a ubytovanie, na údržbu motocyklov, na dve ďalšie izby a na mzdy. Škola bola otvorená vo farnosti s cieľom pomáhať zrakovo postihnutým deťom pri vzdelávaní a učiť ich praktickým a technickým zručnostiam. Zvukové vzdelávanie ponúkne týmto deťom lepšiu budúcnosť a pomôže im rozvíjať  ich mentálne schopnosti.
 • Ide o 40 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.500 USD
 • Názov projektu: Program ochrany detí (2022-MLW-6-6)
 • Zodpovedný: O. Colyta Mughogho, diecézny ochranca detských práv
 • Program: Kresťanská výchova
 • Deťom zrozumiteľná verzia Programu ochrany detí – náklady na preklad, výrobu a distribúciu materiálov pre Program ochrany detí, ktorý pripravila Malawijská biskupská konferencia. Projekt vo veľkej miere pomôže deťom, aby si uvedomili a pochopili svoje práva a zodpovednosť za to, že sa musia chrániť pred všetkými formami zneužívania. Vďaka programu budú schopné nahlásiť akéhokoľvek zneužitie, s ktorým sa stretnú ony alebo ich kamaráti.
 • Ide o 230 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Základná škola sv. Moniky vo farnosti Mzimba (2022-MLW-6-7)
 • Zodpovedný: O. Vincent Banda
 • Program: Školská výchova
 • Výstavba školského bloku s 2 triedami – náklady na materiál, dopravu a prácu. Škola sv. Moniky sa nachádza na vysunutej misijnej stanici a patrí pod farnosť sv. Pavla v Mzimbe. Jediná základná škola v oblasti je vzdialená 6 kilometrov. Pre menšie deti je ťažko dostupná, počas nepriaznivých poveternostných podmienok je pre nich príchod na vyučovanie ešte ťažší.
 • Ide o 200 detí.
  • Príspevok Slovenska: 7.500 USD
 • Názov projektu: Farnosť sv. Cecílie v Mpherembe (2022-MLW-6-8)
 • Zodpovedný: O. Petros Mwale
 • Program: Kresťanská výchova
 • Výstavba haly pre nedeľnú školu – náklady na materiál a prácu. Ide o vidiecku farnosť, väčšinu jej obyvateľov tvoria farmári, ktorí dopestujú len toľko, koľko stačí na prežitie ich rodín. V súčasnosti nemá farnosť žiadne vhodné miesto pre nedeľnú školu. Vyučovanie prebieha väčšinou pod stromom, ktorý nie je bezpečný. Mnohokrát sa však preruší kvôli vetru a dažďu.
 • Ide o 350 detí.
  • Príspevok Slovenska: 8.000 USD
 • Názov projektu: Základné školy – podporný program (2022-MLW-6-9)
 • Zodpovedný: O. Philip Nuka Shaba, diecézny riaditeľ PMD
 • Program: Školská výchova
 • Školské pomôcky pre 10 základných škôl – nákup a distribúcia 30 000 zošitov a pier a 10 000 ceruziek. Väčšina základných škôl v diecéze sa nachádza vo vidieckych a odľahlých oblastiach, kde väčšina obyvateľov žije v krajnej chudobe. Veľa detí z týchto oblastí chce chodiť do školy, ale ich rodičia alebo opatrovníci si nemôžu dovoliť nákup učebných pomôcok.
 • Ide o 9 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 7.500 USD
 • Názov projektu: Farská filiálka v Unyolo (2022-MLW-6-10)
 • Zodpovedný: O. Dominic Longwe
 • Program: Kresťanská výchova
 • Pomoc pre nedeľnú školu – náklady na nákup 90 Biblií a katechizmov, 215  spevníkov, omšových poriadkov, nedeľných lekcionárov, basketbalových a futbalových lôpt, púmp atď. Deti sa veľmi dychtivo učia katechizmus a aktívne sa zapájajú do rôznych športových a aktivít, ktoré farnosť organizuje. Zabezpečenie potrebných materiálov vzbudí u nich veľké nadšenie a podporí ich duchovný život.
 • Ide o 400 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Diecéza: ZOMBA

 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Základná škola v Mayake (2022-MLW-7-7)
 • Zodpovedný: O. H. D. Chiwaya
 • Program: Školská výchova
 • Zastrešenie základnej školy – náklady na nákup dreva, železných plechov a klincov a na prácu.   Škola nemá dostatok tried na kvalitné vyučovanie. Miestna komunita preto začala stavať novú budovu, doteraz  postavila základy a  steny. Nasledovať by malo jej zastrešenie.
 • Ide o 3 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Základná škola sv. Vincenta de Porres (2022-MLW-7-8)
 • Zodpovedný: O. Alfred Clilenga
 • Program: Školská výchova
 • Zastrešenie základnej školy – náklady na nákup dreva, železných plechov a klincov a na prácu.   Škola nemá dostatok tried na kvalitné vyučovanie. V niektorých triedach prebiehala výuka pod stromami. Miestna komunita preto začala stavať novú budovu, doteraz  postavila základy a  steny. Chýba ešte strecha a záverečné úpravy.
 • Ide o 3 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.000 USD
 • Názov projektu: Klinika v Chaone (2022-MLW-7-9)
 • Zodpovedný: O. Ernest Limbe, zdravotný animátor
 • Program: Ochrana života
 • Starostlivosť o deti mladšie ako päť rokov – náklady na nákup potravín (kukurice, fazule a sóje) a  hnojív a na dopravu. V dôsledku zlej úrody je mnoho rodín chudobných. Deti mladšie ako päť rokov sú zraniteľné a nedostatkom potravín veľmi trpia. U mnohých z nich sa vyskytuje ťažký druh podvýživy – kwashiorkor, spôsobený nedostatkom bielkovín v strave. Ďalšou závažnou chorobou u týchto detí je marazmus, ktorý vzniká v dôsledku chronickej podvýživy. Cieľom projektu je zabezpečiť deťom stravu a zvýšiť tak ich hmotnosť.
 • Ide o 10 000 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.000 USD

Cieľová krajina: INDIA

Diecéza: SIMLA-CHANDIGARH

 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Detský domov v Bathinde (2022-IND-76-1)
 • Zodpovedný: O. Vinod Sanjay Baa, Misijná spoločnosť sv. Františka Xaverského
 • Program: Školská výchova
 • Prevádzka detského domova – náklady na stravu a na rôzne aktivity. Deti sú siroty alebo pochádzajú z ekonomicky veľmi zaostalých rodín, ktoré žijú vo vzdialených dedinách. Pre chudobu a chýbajúce základné životné potreby je väčšina detí nútená opustiť školu po štvrtom ročníku.
 • Ide o 37 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD
 • Názov projektu: Detské centrum sv. Jozefa  – školská sieť Bal Niketan (2022-IND-76-2)
 • Zodpovedný: O. Lino Santiago, Misijná spoločnosť sv. Františka Xaverského
 • Program: Ochrana života
 • Prevádzka detského centra v Mandi-Dabwali – náklady na stravu, rôzne aktivity, štúdium a dozor. Centrum zabezpečuje základné potreby pre znevýhodnené a zanedbané deti z vidieckych oblastí. Ide o siroty alebo deti pochádzajúce z ekonomicky zaostalých rodín. Väčšina z nich je nútená opustiť školu po štvrtom ročníku kvôli chudobe a nedostatku základných životných potrieb.
 • Ide o 34 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD
 • Názov projektu: Detské centrum sv. Jozefa  v Sirse (2022-IND-76-3)
 • Zodpovedný: O. Antonio Fernandes, Misijná spoločnosť sv. Františka Xaverského
 • Program: Školská výchova
 • Prevádzka detského centra – náklady na stravu a na rôzne aktivity. Centrum sa stará o deti, ktoré sú sirotami alebo pochádzajú z chudobných rodín. Chceli by študovať, ale nedostávajú žiadnu príležitosť. Preto je pre tieto deti nevyhnutná podpora zo strany školskej siete Bal Niketan, ktorá im umožní prístup k základnému vzdelávaniu a k ucelenej formácii.
 • Ide o 30 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD
 • Názov projektu: Detské centrum sv. Xaviera v Amlohu (2022-IND-76-4)
 • Zodpovedný: O. John Maria Vianny
 • Program: Školská výchova
 • Prevádzka detského centra – náklady na stravu, mzdu strážcu, zdravotnú starostlivosť a na rôzne potreby. Chlapci ubytovaní v centre pochádzajú z chudobných rodín, ktoré žijú v odľahlých dedinách Pandžábu a Harijánu a nemajú prostriedky na vzdelávanie svojich detí. Chlapci dostávajú v centre všestrannú výuku a duchovnú formáciu, aby sa z nich neskôr mohli stať malí evanjelizátori v ich domácom prostredí. Príspevok POSI nezahŕňa mzdu.
 • Ide o 52 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.500 USD
 • Názov projektu: Detské centrum v Rania (2022-IND-76-5)
 • Zodpovedný: O. Dominic Savio Dias, Misijná spoločnosť sv. Františka Xaverského
 • Program: Školská výchova
 • Prevádzka detského centra – náklady na stravu, rôzne aktivity a štúdium. Deti sú siroty alebo pochádzajú z ekonomicky veľmi zaostalých rodín, ktoré žijú vo vidieckych oblastiach. Pre chudobu a chýbajúce základné životné potreby je väčšina detí nútená opustiť školu. Formácia v školskej sieti Bal Niketan im neskôr umožní vybudovať silné kresťanské spoločenstvo.
 • Ide o 38 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Diecéza: SIVAGANGAI

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-IND-122-1)
 • Zodpovedný: O. A. Packianathan
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: 4 detské domovy vo vikariáte Devakottai (2022-IND-122-2)
 • Zodpovedný: O. G. Jeganathan
 • Program: Ochrana života
 • Prevádzka 4 detských domovov – náklady na stravu, pohonné hmoty, školské uniformy, knihy, lekársku starostlivosť, elektrinu, vodu a náboženskú formáciu pre deti v Domove sv. Jozefa (Ramnagar), v Domove Sirumalar Manavar Illam (Andavoorani), v Domove Edward (Nanakudi) a v Domove sv. Michala (Sekkakudi). Siroty a veľmi chudobné a odkázané deti pochádzajú zo vzdialených dedín, domovy im poskytujú ochranu a starostlivosť v katolíckej atmosfére.
 • Ide o 469 detí.
  • Príspevok Slovenska: 7.000 USD
 • Názov projektu: 4 detské domovy vo vikariáte Paramakudi (2022-IND-122-3)
 • Zodpovedný: O. A. Diraviam
 • Program: Ochrana života
 • Prevádzka 4 detských domovov – náklady na stravu, pohonné hmoty, školské uniformy, knihy, lekársku starostlivosť, elektrinu, vodu a náboženskú formáciu pre deti v Domove Mudiyappar (Thiruvarangam), v Domove Arulchandru pre mentálne postihnutých (Paramakudi), v Domove Assisi (K.M. Kottai) a v Domove Asha Nivas (Kundukulam). Domovy sa starajú o siroty a o chudobné a odkázané deti a poskytujú im vzdelávanie a katolícku, náboženskú a  osobnú formáciu.
 • Ide o 445 detí.
  • Príspevok Slovenska: 7.000 USD
 • Názov projektu: 4 detské domovy vo vikariáte Mangalam (2022-IND-122-4)
 • Zodpovedný: O. Clement Raja
 • Program: Ochrana života
 • Prevádzka 4 detských domovov – náklady na stravu, pohonné hmoty, školské uniformy, knihy, lekársku starostlivosť, elektrinu, vodu a formačné programy pre deti v Domove Idhaya (Irudayapuram), v Domove sv. Norberta (Thiruvetriyur), v Domove sv. Benedikta (Andichurani) a Domove o. Louia Leveila (Sarugani). Domovy sú prevádzkované vo vikariáte Mangalam a zameriavajú sa na vzdelávanie chudobných detí a polosirôt.
 • Ide o 371 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.500 USD
 • Názov projektu: 4 detské domovy vo vikariáte Ramnad (2022-IND-122-5)
 • Zodpovedný: O. Arul Anand
 • Program: Ochrana života
 • Prevádzka 4 detských domovov – náklady na stravu, pohonné hmoty, školské uniformy, knihy, lekársku starostlivosť, elektrinu, vodu a formačné programy pre deti v Domove sv. Antona (Savariapattanam), v Domove Panny Márie (Suranam), v Domove Najsvätejšieho Srdca (Idaikattur) a v Domove sv. Jozefa (Kamuthi). Domovy sa starajú o siroty, polosiroty a o chudobné a odkázané deti a poskytujú im vzdelávanie. Ich rodičia sú väčšinou roľníci, drobní farmári a kuliovia – denní nosiči bremien, niektorí sú stavební robotníci.
 • Ide o 324 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.000 USD
 • Názov projektu: 4 detské domovy vo vikariáte Sivagangai (2022-IND-122-6)
 • Zodpovedný: O. Jesu Raja
 • Program: Ochrana života
 • Prevádzka 4 detských domovov – náklady na stravu, pohonné hmoty, školské uniformy, knihy, lekársku starostlivosť, elektrinu, vodu a formačné programy pre deti v Domove biskupa Edwarda Francisa (Rajakembiram), v Domove Najsvätejšieho Srdca (Idaikattur), v Zmiešanom domove pre chlapcov a dievčatá (Michaelpattanam) a v Tereziánskom domove (Pagaianchan). Tieto domovy sa starajú o siroty, polosiroty, o chudobné a odkázané deti a poskytujú im vzdelávanie.
 • Ide o 366 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.000 USD

Diecéza: SRIKAKULAM

 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Chlapčenský internát sv. Jána v Parvathipurame (2022-IND-133-1)
 • Zodpovedný: O. E. Vinod
 • Program: Školská výchova
 • Prevádzka ubytovne pre deti – náklady na stravu, lieky, elektrinu, knihy, školské poplatky a uniformy. Všetky deti na internáte pochádzajú z rodín žijúcich pod hranicou chudoby a patriacich do vyčlenených kást a kmeňov. Parvathipuram je jednou z najstarších misií v diecéze, založili ju misionári svätého Františka Saleského.
 • Ide o 115 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Chlapčenský nternát sv. Františka X. vo Veeraghattame (2022-IND-133-2)
 • Zodpovedný: O. John Peter Gotivada
 • Program: Školská výchova
 • Prevádzka ubytovne pre chlapcov – náklady na stravu, lieky, elektrinu, knihy, školské poplatky a uniformy. Misiu vo Veeraghattame založili francúzski misionári. Internát bol zriadený v pre deti, ktoré pochádzajú z vidieckych oblastí a z kmeňového obyvateľstva. Poskytuje im všetky potrebné prostriedky na celkový rozvoj – štúdium Biblie, hodiny katechizmu, osvetové programy a hodnotovú výchovu.
 • Ide o 100 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Chlapčenský internát sv. Anny v Tekkalipatname (2022-IND-133-3)
 • Zodpovedný: O. Chinnabathini Shekar
 • Program: Školská výchova
 • Prevádzka ubytovne pre deti – náklady na stravu, lieky, elektrinu, knihy, školské poplatky a uniformy. Misia v Tekkalipatname pozostáva z vidieckych a kmeňových dedín, ktoré sú dlhodobo veľmi zaostalé. Vzdelávacie zariadenia sa v tejto oblasti nachádzajú len zriedkavo a často sú zanedbané. Internát je známy svojou disciplínou a kvalitou vzdelávania. Ubytované deti sú príslušníkmi vyčlenených kást a kmeňov.
 • Ide o 85 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.500 USD
 • Názov projektu: Internát sv. Pavla vo Vangare (2022-IND-133-4)
 • Zodpovedný: Sr. Kristhumani
 • Program: Školská výchova
 • Prevádzka ubytovne pre deti – náklady na stravu, lieky, elektrinu, knihy, školské poplatky a uniformy. Deti pochádzajú z vidieckeho prostredia a z okolitých dedín a patria do rôznych častí diecézy. Všetky sú chudobné, ich rodičia nemajú dostatok finančných prostriedkov na ich vzdelávanie.
 • Ide o 95 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.500 USD
 • Názov projektu: Internáty Sahayamatha v Srikakulame (2022-IND-133-5)
 • Zodpovedný: O. A. Premanandam
 • Program: Školská výchova
 • Prevádzka ubytovní pre deti – náklady na stravu, lieky, elektrinu, knihy, školské poplatky a uniformy. Deti sú z najchudobnejších rodín, pochádzajú z vidieckeho prostredia a z kmeňových dedín. Internáty im poskytujú ucelenú formáciu a voľnočasové aktivity zamerané na osobnostný rozvoj a pomáhajú im vymaniť sa zo vžitých zábran – napríklad z komplexu menejcennosti.
 • Ide o 185 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.000 USD
 • Názov projektu: Kmeňový detský domov v Nallarayagude (2022-IND-133-6)
 • Zodpovedný: Sr. Prabha, Malé Kristove sestry 
 • Program: Školská výchova
 • Starostlivosť o dievčatá a chlapcov z kmeňového obyvateľstva – náklady na stravu, lieky, elektrinu, knihy, školské poplatky a uniformy. Dedina Nallarayaguda pozostáva výlučne z príslušníkov kmeňa. Katolícki obyvatelia bývajú na vrcholoch kopcov alebo na ich úpätiach. Deti nemajú veľa možností na štúdium, podporu im poskytujú internáty nachádzajúce sa v blízkosti škôl s kvalitným vzdelávaním.
 • Ide o 90 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.500 USD
 • Názov projektu: Dievčenský internát sv. Gregora v Tekkalipatname (2022-IND-133-7)
 • Zodpovedný: Sr. Mariamma, Františkánske sestry od Najsvätejšieho Srdca 
 • Program: Školská výchova
 • Starostlivosť o dievčatá bývajúce v internáte – náklady na stravu, lieky, elektrinu, knihy, školské poplatky a uniformy. Deti pochádzajúce z kmeňových a vidieckych rodín nemajú možnosť študovať – platí to najmä pre dievčatá. Podporu pri vzdelávaní im poskytuje internát. Rodiny všetkých detí sú veľmi chudobné.
 • Ide o 75 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.500 USD
 • Názov projektu: Dievčenský internát sv. Františka vo Veeraghattame (2022-IND-133-8)
 • Zodpovedný: Sr. Vincy
 • Program: Školská výchova
 • Náklady na stravu, lieky, elektrinu, knihy, školské poplatky a uniformy. Internát začal poskytovať dievčatám z vidieckych a kmeňových rodín možnosť študovať. Cieľom je podporovať všetkými možnými prostriedkami ich celkový osobný rozvoj. Sociálna interakcia s ostatnými deťmi im pomáha vymaniť sa zo vžitých zábran.
 • Ide o 80 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Dievčenský internát sv. Terezky Ježiškovej v Rajame (2022-IND-133-9)
 • Zodpovedný: Sr. Mary Sebasatian, Františkánske sestry od Najsvätejšieho Srdca 
 • Program: Školská výchova
 • Starostlivosť o dievčatá – náklady na stravu, lieky, elektrinu, knihy, školské poplatky a uniformy. Misia v Rajame pozostáva zo 40 misijných filiálok, oblasť je osídlená vidieckym a kmeňovým obyvateľstvom. Deti pochádzajú z veľmi chudobných rodín. Mnohí rodičia musia cestovať za prácou do mesta. Rehoľné sestry ponúkajú deťom všestrannú pomoc zameranú na ich celkový osobný rozvoj.
 • Ide o 60 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Diecéza: TURA

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-IND-81-1)
 • Zodpovedný: Mons. Andrew Raksam Marak
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Výstavba chlapčenského internátu v Deku (2022-IND-81-2)
 • Zodpovedný: Mons. Andrew Raksam Marak
 • Program: Školská výchova
 • Náklady na materiál a prácu. V Deku vznikla nová farnosť, obyvatelia patria do kmeňa Garo. Väčšina z nich je chudobná, chýbajú školské zariadenia a funkčný komunikačný systém. Deti z odľahlých dedín nemajú prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Chlapčenský internát ho zabezpečí pre mnoho detí z dedín, ktoré spadajú pod farnosť Deku.
 • Ide o 40 detí.
  • Príspevok Slovenska: 16.000 USD
 • Názov projektu: Škola sv. Anny v Garagre (2022-IND-81-3)
 • Zodpovedný: Sr. Sumi Michael, Sestry sv. Anny z Bangalore
 • Program: Školská výchova
 • Vybavenie školy – nákup lavíc, stoličiek a stolov. V súčasnosti škola pozostáva z jaslí, dvoch  stupňov materskej školy a 1. ročníka. Keďže záujem o vzdelávanie detí je zo strany rodičov veľký, sestry chcú otvoriť triedy do 5. ročníka. Škola však nemá dostatok školského nábytku. Obyvatelia oblasti sú drobní farmári a nemajú dostatok prostriedkov na zabezpečenie základných potrieb.
 • Ide o 400 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.300 USD

Cieľová krajina: KAMBODŽA

Diecéza: KOMPONG-CHAM

 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Kostol v Mondulkiri (2022-CAB-2-1)
 • Zodpovedný: O. Phan Borrei
 • Program: Kresťanská výchova
 • Formačný tábor pre deti – náklady na stravu, dopravu, materiál a ďalšie organizačné výdavky. Ide o letný trojdňový tábor pre 200 detí. V táboroch sa stretávajú všetky deti z troch komunít v provincii  Mondulkiri (Busra, Dak Pam a Keo Sima). Ich cieľom je poskytovať deťom výuku vo viere a kresťanskú formáciu prostredníctvom hier, katechézy, duchovných aktivít a rôznych činností.
 • Ide o 200 detí.
  • Príspevok Slovenska: 1.500 USD
 • Názov projektu: Katolícke centrum starostlivosti o deti v Andong Chrohu (2022-CAB-2-2)
 • Zodpovedný: P. Rose Yip
 • Program: Predškolská výchova
 • Podpora centra – náklady na stravu, hygienu, učebné pomôcky, zdravotnú starostlivosť a opravy. Cieľom centra je pomôcť rodičom a postarať sa o ich deti, kým pracujú. Rodičia sú väčšinou pouliční predavači, roľníci, vodiči motocyklo taxíkov a továrenskí robotníci. Centrum poskytuje deťom raňajky a obedy každý deň.
 • Ide o 30 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.500 USD

Diecéza: PHNOM-PENH

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-CAB-3-1)
 • Zodpovedný: Mons. Olivier Michel Marie Schmitthaeusler, MEP
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD

Cieľová krajina: THAJSKO

 • Diecéza: BANGKOK
 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-TLD-1-1)
 • Zodpovedný: J.E. Mons. Francis Xavier Kriengsak kardinál Kovithavanij
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Kostol sv. Michala archanjela v Bangkhene (2022-TLD-1-2)
 • Zodpovedný: O. Thongchai Tongros, Obláti Nepoškvrnenej Panny Márie
 • Program: Ochrana života
 • Rozvoj a ochrana detí – náklady na stravu, učebné a študijné pomôcky, prenájom miestnosti, dopravu, letné katechézy a stretnutia rodičov, pomoc pri vzdelávaní a na návštevy v domácnostiach. Projekt je zameraný na deti migrantov a utečencov, a to najmä z Vietnamu, Mjanmarska a Kambodže. Niekoľko šťastnejších detí sa môže zapísať do thajských škôl, ale túto možnosť nemajú kvôli chýbajúcim dokladom všetky deti. Väčšina ich rodičov vykorisťovaná, deti sú vystavené hrozbe detskej práce. Závažným spôsobom ovplyvnila ich životy pandémia covidu, a to najmä z ekonomického hľadiska.
 • Ide o 250 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.000 USD
 • Názov projektu: Dcéry kresťanskej lásky v Lamlukke (2022-TLD-1-3)
 • Zodpovedný: Sr. Maria Goretti Sathan Buakhan, DC
 • Program: Ochrana života
 • Podpora chudobných detí a detí migrantov – náklady na stravu, hodnotové vzdelávanie, trénovanie zručností a rodinnú animáciu. Väčšina detí pochádza z rozvrátených rodín a z rodín migrantov, ktoré sú veľmi chudobné. Mnohé rodiny vyznávajú budhistické a moslimské náboženstvo, ale sú otvorené medzináboženskej spolupráci pri rozvojových aktivitách. Projekt zabezpečuje pre deti základné potreby, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie a zároveň ponúka zdieľanie kresťanskej viery,  duchovnú formáciu a prevenciu v oblasti drogovej závislosti, obchodovania s ľuďmi a prostitúcie.
 • Ide o 80 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Centrum komunity Incontro v Pathumthani (2022-TLD-1-4)
 • Zodpovedný: O. John Baptist Thewarith Sukasem
 • Program: Ochrana života
 • Rozvoj, vzdelávanie a ochrana detí – náklady na ubytovanie, stravu, zdravotnícky materiál, dezinfekciu a hygienické rúška, na semináre a workshopy, na elektrinu atď. Centrum zabezpečuje pomoc pre 50 dievčat a 100 chlapcov vo veku 6 – 14 rokov, ktorí pochádzajú zo 4 diecéz. Vylúčenie zo spoločnosti a chudoba sú koreňmi drogovej závislosti medzi deťmi. Cieľom projektu je poskytovať najnúdznejším deťom vzdelanie, základnú starostlivosť a ochranu a predovšetkým im pomáhať pri formovaní charakteru a ochrániť ich tak pred drogovou závislosťou.
 • Ide o 150 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.000 USD

Diecéza: NAKHON-SAWAN

 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta v Maesote (2022-TLD-5-1)
 • Zodpovedný: Sr. Em-On Ruangsri
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávanie a formácia detí migrantov – náklady na obedy a olovranty v centre a v škole, na asistenciu pri výchove, na prevenciu a právnu ochranu, na rodinnú a komunitnú animáciu, na zdravotnú starostlivosť a voľnočasové aktivity, na kultúrne a náboženské podujatia, na podporné programy a mzdy. Cieľom projektu je zabezpečovať pomoc pre deti migrantov z Barmy vrátane detí so zdravotným postihnutím, ktoré uznala thajská vláda. Projekt poskytne osvetu a ochranu pred vykorisťovaním, zlepší fyzické zdravie detí a zabezpečí im právnu pomoc.
 • Ide o 300 detí.
  • Príspevok Slovenska: 7.000 USD
 • Názov projektu: Detský domov svätého Dieťaťa v Maesote (2022-TLD-5-2)
 • Zodpovedný: Sr. Arlene Gico Garcia, Misijné sestry sv. Dominika
 • Program: Ochrana života
 • Starostlivosť o deti v detskom domove – náklady na stravu, na školské poplatky, dopravu, podporné programy, učebné pomôcky atď. Sirotinec, ktorý je známy aj ako Dom matky Josefy Alzua a ktorý sestry prevádzkujú od roku 2010, zabezpečuje základné potreby pre deti z chudobných rodín migrantov z Mjanmarska.  Niektoré z nich sú siroty, niektoré opustili rodičia. Cieľom projektu je zabezpečiť týmto deťom náležitú starostlivosť a vzdelanie.
 • Ide o 40 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Diecéza: UBON RATCHATHANI

 • Riadny príspevok na propagáciu Misijného diela detí (2022-TLD-9-1)
 • Zodpovedný: Mons. Philip Banchong Chaiyara, CSsR
  • Príspevok zo Slovenska: 8.000 USD 
 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Detský eucharistický kongres (2022-TLD-9-2)
 • Zodpovedný: O. Joachim Narathip Ngamwong
 • Program: Kresťanská výchova
 • Výročný eucharistický kongres misijných skupín detí a detského Hnutia eucharistických rytierov – náklady na potraviny a nápoje, dopravu a  formátorov, na učebné pomôcky atď. V diecéze pôsobí 60 misijných detských skupín a spoločenstiev eucharistických rytierov, ich členmi je viac ako 700 detí. Diecézne finančné prostriedky a účastnícke poplatky nestačia na financovanie tohto podujatia.
 • Ide o 500 detí.
  • Príspevok Slovenska: 3.000 USD
 • Názov projektu: Školy v Wissuthiwongu a v Marndasongthame (2022-TLD-9-3)
 • Zodpovedný: O. Thawadchai Chanthagan
 • Program: Školská výchova 
 • Čiastočné školské poplatky za deti v 2 diecéznych školách – náklady na školné, stravovanie a školské pomôcky pre najnúdznejšie deti a na mzdy pre 4 kuchárov. Podpora nie je poskytnutá len katolíckym žiakom, ale aj deťom z budhistických rodín, ktoré sú veľmi chudobné. Celkovo sa v oboch školách učí 1 090 detí, ktoré predstavujú budúcnosť spoločnosti a Cirkvi.
 • Ide o 250 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Štipendiá pre deti z vidieka (2022-TLD-9-4)
 • Zodpovedný: O. Victor Khadee Thongmak
 • Program: Školská výchova 
 • Štipendiá pre chudobné deti z vidieka – náklady na potraviny, nápoje, školské uniformy, učebné pomôcky a cestovné pre najnúdznejšie katolícke deti žijúce vo vidieckych oblastiach diecézy. V mnohých dedinách sú len školy poskytujúce základné vzdelanie. Aby mohli deti pokračovať v štúdiu, musia cestovať do iných dedín. To si okrem výdavkov na stravu a školské pomôcky vyžaduje aj ďalšie náklady na dopravu. Niektorí rodičia sú príliš chudobní, aby si ich mohli dovoliť. Cieľom projektu je podporiť najchudobnejšie deti.
 • Ide o 120 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Škola svätého Dieťaťa v provincii Surin (2022-TLD-9-5)
 • Zodpovedný: O. Andrew Prayoon Somsri
 • Program: Školská výchova  
 • Podpora pre chudobných žiakov – náklady na školské poplatky, stravu, učebné pomôcky a počítač. Škola je jedinou katolíckou základnou školou v provincii Surin na hraniciach s Kambodžou. Katolíci predstavujú malé semienko viery uprostred budhistického obyvateľstva a sú povolaní stať sa Kristovými svedkami prostredníctvom dobročinnej pomoci. V škole je celkovo 304 žiakov, viac ako polovica z nich pochádza z chudobných rodín.
 • Ide o 130 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.500 USD
 • Názov projektu: Detské centrum v Ubon Ratchathani (2022-TLD-9-6)
 • Zodpovedný: Sr. Sonieta Caser, Františkánske sestry od Nepoškvrneného počatia
 • Program: Školská výchova  
 • Stravovací program, vzdelávanie a hodnotová výchova detí – náklady na stravovanie detí z denného centra v pracovných dňoch a na stravovanie detí zo základnej školy počas sobôt. Program prebieha celý rok a je určený pre deti zo znevýhodneného prostredia. Jeho cieľom je zlepšiť ich nutričný stav a zdravie. Misijné povedomie detí podporujú spoločné modlitby za rovesníkov na celom svete, najmä za tie, ktoré trpia núdzou, sú choré a nemôžu žiť v mieri.
 • Ide o 100 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Centrum sv. Jozefa od Zjavenia v Ubon Ratchathani (2022-TLD-9-7)
 • Zodpovedný: Sr. Anna Nittaya Haewtana
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávanie a kresťanská formácia detí – náklady na stravovanie, školskú dochádzku, uniformy a pobyt v tábore. V oblasti žije mnoho chudobných rodín, ktorým chýbajú základné životné potreby vrátane vzdelávania. Cieľom programu je predchádzať obchodovaniu s ľuďmi formou pomoci poskytovanej rodičom a deťom, aby si uvedomili správne hodnoty a dôležitosť vzájomnej lásky a starostlivosti. Program je zameraný aj na podporu zdravia a ochranu detí pred drogovou závislosťou a sociálnymi nepokojmi.
 • Ide o 125 detí.
  • Príspevok Slovenska: 6.500 USD

Diecéza: UDON THANI

 • Mimoriadne projekty
 • Názov projektu: Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta v Loei (2022-TLD-10-1)
 • Zodpovedný: Sr. Somphit Phongphit
 • Program: Ochrana života
 • Podpora chudobných a postihnutých detí – náklady na vzdelávanie, na návštevy v školách a v domácnostiach, na hodnotovú výchovu, semináre, spoločenské, kultúrne a zdravotné aktivity a na animáciu rodín. Cieľom projektu je ochrana detí pred zanedbávaním, zneužívaním a vykorisťovaním v súčinnosti s ich rodinami, školami a komunitami, a  to najmä prostredníctvom vzdelávania a hodnotovej výchovy.
 • Ide o 59 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Centrum Matky ustavičnej pomoci (2022-TLD-10-2)
 • Zodpovedný: Br. Damien Lunders, Spoločnosť Božieho slova
 • Program: Ochrana života
 • Podpora detí z chudobných rodín a detí postihnutých HIV – náklady na potraviny, mlieko a zdravotnícke potreby  pre 30 dojčiat, na školské potreby, oblečenie a štipendiá pre 200 detí a na vzdelávanie o AIDS v školách. Centrum poskytuje pomoc a služby rodinám, ktoré sú v stave beznádejnej núdze. Dojčatá potrebujú v období svojej zraniteľnosti a krehkosti správnu výživu a podmienky na zdravý rast. Školopovinné deti podporuje projekt na začiatku školského roka. Hlavnou službou, ktorú ponúka farnosť, je informovanosť o HIV/AIDS.
 • Ide o 250 detí.
  • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta v Khon Kaen (2022-TLD-10-3)
 • Zodpovedný: Sr. Albina Ermac
 • Program: Školská výchova
 • Vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami – náklady na školné, stravu, dopravu, učebné pomôcky, semináre, stretnutia, návštevy rodín, údržbu, elektrinu a administratívu. Deti so špeciálnymi potrebami sú zraniteľné vo všetkých oblastiach, stávajú sa obeťami doby a  zneužívania. Žijú v izolácii a sú považované za problémové osoby. Ich právo na vzdelanie je porušované a postupne sa dostáva do bezútešného stavu. Projekt im poskytuje formálne a neformálne vzdelávanie, založené na evanjeliových hodnotách.
 • Ide o 70 detí.
  • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
0
  0
  Košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu