ŽIVÉ VYSIELANIE

KAPLNKA SVETLA na youtubovom kanáli Pápežských misijných diel.

Na slávenie svätých omší sa môžete pripojiť prostredníctvom nášho youtube kanála v tieto dátumy:

  • 3. cezročná 24. 1. 2021 o 11.00 + požehnanie detí
Pozvanie pre deti na 2. Veľkonočnú nedeľu
BOŹÍ DOM – zapojenie detí po celom Slovensku
Veľkonočná nedeľa – pozvanie
Kvetná nedeľa – pozvanie
2. veľkonočná nedeľa – svätá omša
Svätá omša za priateľov misií a členov Pápežských misijných diel.
Veľkonočná nedeľa
Kvetná nedeľa
Svätá omša pre deti

KAPLNKA SVETLA pozri