Generálne zasadanie PMD 2016 v Ríme

Začiatkom júna každý rok sa v Ríme uskutočňuje Generálne zhromaždenie PMD. V tomto roku sa nieslo v znamení 100. výročia založenia Pápežskej misijnej únie.  Krátko pred zasadaním bol do funkcie generálneho sekretára tohto diela menovaný páter Fabrizio Meroni, P.I.M.E. (Pápežský inštitút pre zahraničné misie), ktorý vo svojom vystúpení venoval široký priestor informácii o stave tohto diela a za svoj hlavný cieľ v najbližšom období si stanovil jeho zásadnú reformu.

Z vystúpení ostatných medzinárodných sekretárov ostatných diel ma zaujalo vystúpenie pátra Fernanda Domingues, M.C.C.I., ktorý zdôraznil potrebu prehlbovania formácie kňazských povolaní v misiách a podporu seminárov, ktoré sú na 85% závislé na pomoci zo zahraničia.

Záznam z rozhovoru s riaditeľom PMD na Slovensku vo Vatikánskom rozhlase o podpore seminaristov z misií zo 6.júna 2016 si môžete vypočuť nižšie.

foto: archív PMD