Archívy autora: admin.pmd

Slovensko navštívi biskup Mons. Vincent Mwakhwawa z afrického Malawi

V dňoch od 22. do 30. júla 2024 navštívi Slovensko pomocný biskup z Malawi, Mons. Vincent Mwakhwawa, ktorý predtým pôsobil vo funkcii národného riaditeľa PMD v Malawi. Slovenskí darcovia podporili v tejto krajine prostredníctvom PMD 23 projektov zameraných na pomoc deťom (výstavba materských škôlok a základných škôl, organizovanie katechéz, zdravotnícka starostlivosť, ochrana životného prostredia – výsadba stromčekov…). Misijná nedeľa, ktorú slávime 20. októbra 2024, bude zameraná práve na Malawi. Veriaci na Slovensku sa budú v tento deň modliť a prispievať na tamojšiu Cirkev.

Program návštevy

Pondelok 22. júla

 • 11.00 – stretnutie s tímom Pápežských misijných diel na Slovensku, premietnutie filmu
 • 13.30 – stretnutie s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským 
 • 17.30 – svätá omša s biskupom Mons. Jozefom Haľkom, pomocným bratislavským biskupom, v kostole svätého Ladislava v Bratislave

Utorok 23. júla

 • 10.00 – stretnutie s národným riaditeľom PMD Českej republiky Leošom Halbrštátom
 • 13.00 – návšteva apoštolskej nunciatúry v SR – stretnutie s nunciom Nicolom Girasolim

Streda 24. júla

 • 12.00 – svätá omša v kaplnke PMD vysielaná cez youtubový kanál PMD a facebook
 • rozhovor pre časopis SVETOVÉ MISIE

Štvrtok 25. júla

 • 10.00 – návšteva chovnej stanice oviec v Lednici
 • 19.00 – svätá omša na Butkove a po nej adorácia za pokoj na Slovensku a na celom svete

Piatok 26. júla

 • 12.00 – stretnutie so žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom
 • oboznámenie sa s fungovaním biskupského úradu
 • 18.00 – svätá omša vo farskom kostole Božieho milosrdenstva v Žiline-Hájiku

Sobota 27. júla

 • 18.00 – benefičný koncert KANDRÁČOVCOV a Vlasty Mudríkovej na Butkove

Nedeľa 28. júla

 • 10.30 – svätá omša na Kalvárii v Zlatých Moravciach

Pondelok 29. júla

 • 10.00 – tlačová konferencia (Dom PMD, Lazaretská 32)

Posolstvo Svätého Otca k prvému svetovému stretnutiu detí

25. – 26. mája 2024

Milé deti,

blíži sa vaše prvé svetové stretnutie – uskutoční sa 25. a 26. mája v Ríme. Preto som sa rozhodol, že vám pošlem posolstvo. Budem veľmi rád, ak ho dostanete, a ďakujem všetkým, ktorí sa postarajú o to, aby si k vám našlo cestu.

Posielam ho predovšetkým každému z vás osobne – tebe, drahé dieťa, pretože „si vzácne“ v Božích očiach (Iz 43,4). Takto nás to učí Biblia a mnohokrát to ukázal aj Ježiš.

Zároveň toto posolstvo adresujem vám všetkým, pretože všetci ste dôležití a pretože spoločne, či už ste si nablízku alebo vzdialení, prejavujete túžbu rásť a obnovovať sa. Pripomínate nám, že všetci sme deti a bratia a že nikto nemôže existovať bez človeka, čo ho priviedol na svet, a takisto nemôže rásť bez iných ľudí, ktorým by dával lásku a od ktorých by ju prijímal. (porov. encyklika Fratelli tutti, č. 95)

Vy všetci ste radosťou svojich rodičov a svojich blízkych, ale aj radosťou ľudstva a Cirkvi, v ktorej je každý z nás ako článok veľmi dlhej reťaze, ktorá sa tiahne od minulosti až do budúcnosti a pokrýva celú zem. Preto vám odporúčam, aby ste vždy pozorne počúvali príbehy dospelých: vašich mám, otcov, starých rodičov a prastarých rodičov! A aby ste zároveň nezabúdali na tých z vás, ktorí už musia zápasiť s chorobami a ťažkosťami v nemocnici alebo doma, na tých, ktorí sú obeťami vojny a násilia alebo trpia hladom a smädom, na vašich rovesníkov, ktorí žijú na ulici, na tých, ktorí sú nútení byť vojakmi alebo utekať pred vojnou z domova bez svojich rodičov, na tých, ktorí nemôžu chodiť do školy, či na tých, ktorí sa stali obeťami zločineckých a drogových gangov alebo iných podôb otroctva a zneužívania. Skrátka na všetky deti, ktorým ešte aj dnes kruto kradnú ich detstvo. Počúvajte ich, pozorne ich počúvajte, pretože vo svojom utrpení nám hovoria o tom, čo sa skutočne deje – s očami očistenými od sĺz a s vytrvalou túžbou po dobre, ktorá sa rodí v srdciach tých, čo naozaj videli, aké hrozné je zlo. 

Moji malí priatelia, na to, aby sme obnovili seba a svet, nestačí, aby sme boli spolu. Musíme zostať zjednotení s Ježišom. Od neho dostávame veľkú odvahu – Ježiš je vždy nablízku, jeho Duch ide pred nami a sprevádza nás na cestách sveta. Ježiš nám hovorí: „Hľa, všetko robím nové.“ (Zjv 21,5) Tieto slová som vybral ako tému vášho prvého svetového dňa, pretože nás pozývajú, aby sme sa stali bystrými ako deti a pochopili tak všetko to nové, čo v nás a okolo nás vytvára Duch. S Ježišom môžeme snívať o novom ľudstve a zapojiť sa do budovania spoločnosti, ktorá bude bratskejšia a pozornejšia k nášmu spoločnému domovu. A začať môžeme jednoduchými krokmi – pozdravením iných, požiadaním o dovolenie, ospravedlnením sa či poďakovaním. Svet sa najprv premieňa pomocou malých vecí a my by sme sa nemali hanbiť robiť na začiatku malé kroky. Naopak, naša malosť nám pripomína, že sme krehkí a že sa navzájom potrebujeme ako údy jedného tela. (porov. Rim 12,5; 1 Kor 12,26)

A to nie je všetko. V skutočnosti, milé deti, nemôžeme byť šťastní sami, pretože radosť rastie do takej miery, do akej sa o ňu delíme: rodí sa z vďačnosti za dary, ktoré sme dostali a o ktoré sa zasa delíme s druhými. Keď si to, čo sme dostali, nechávame len pre seba, alebo keď chceme získať nejaký dar len z rozmaru, zabúdame, že najväčším darom pre seba navzájom sme my sami – sme „Božím darom“. Ostatné dary sú užitočné, ale len na to, aby sme boli spolu. Ak ich nepoužívame s týmto cieľom, budeme vždy nespokojní a nikdy ich nebudeme mať dosť. 

Naopak, ak sme spolu, všetko je inak! Pomyslite na svojich priateľov: aké úžasné je byť s nimi doma, v škole, vo farnosti – jednoducho všade. Je nádherné hrať sa, spievať, objavovať nové veci – a to všetko spolu, bez toho, aby sme niekoho vynechali. Priateľstvo je krásna vec a rastie len takto – keď sa zdieľame a odpúšťame si, keď sme trpezliví, odvážni, tvoriví a keď nemáme strach a predsudky.

A teraz vám chcem zveriť dôležité tajomstvo: aby ste boli skutočne šťastní, musíte sa modliť, veľa modliť a každý deň, pretože modlitba nás spája priamo s Bohom. Napĺňa naše srdce svetlom a teplom a pomáha nám robiť všetko s dôverou a pokojom. Aj Ježiš sa vždy modlil k Otcovi. A viete, ako ho volal? Vo svojom rodnom jazyku ho oslovoval Abba, čo znamená Otecko. (porov. Mk 14,36) Robme to isté! Vtedy budeme cítiť, že je blízko nás. Sám Ježiš nám to prisľúbil, keď povedal: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20)

Drahé deti, viete, že v máji sa stretneme s mnohými z vás, keď prídete do Ríma z celého sveta! Aby sme sa na spoločné stretnutie poriadne pripravili, odporúčam vám modliť sa tými istými slovami, ktoré nás naučil Ježiš: Otče náš. Modlite sa ho každé ráno a každý večer, a takisto v rodine – so svojimi rodičmi, bratmi, sestrami a starými rodičmi. Ale nie ako naučenú formulku – nie! Myslite na slová, ktoré nás naučil Ježiš. Ježiš nás volá a chce, aby sme boli spolu s ním priekopníkmi vášho svetového dňa a budovateľmi nového sveta – ľudskejšieho, spravodlivejšieho a pokojnejšieho.

Ten, ktorý sa obetoval na kríži, aby nás všetkých spojil v láske, ten, ktorý zvíťazil nad smrťou a zmieril nás s Otcom, chce prostredníctvom nás pokračovať v Cirkvi vo svojom diele. Premýšľajte o tom – najmä tí z vás, ktorí sa pripravujete na prvé sväté prijímanie. 

Milí priatelia, Boh, ktorý nás miloval od počiatku (porov. Jer 1,5), na nás hľadí očami najláskavejšieho otecka a najnežnejšej mamy. Nikdy na nás nezabúda (porov. Iz 49,15), sprevádza nás každý deň a obnovuje nás svojím Duchom.

Spolu s Pannou Máriou a svätým Jozefom sa modlime:

Príď, Duchu Svätý, ukáž nám svoju krásu odrážajúcu sa v tvárach detí zeme.

Príď, Ježišu, ktorý robíš všetky veci novými, ktorý si cestou vedúcou k Otcovi, príď a zostaň s nami.

Amen.

Rím, Bazilika sv. Jána Lateránskeho, 2. marca 2024

FRANTIŠEK

Preklad: Jana Palkovičová, Pápežské misijné diela na Slovensku

Spoločne proti hladu

Naši projektoví partneri z Afriky, Ázie a Oceánie tiež prejavujú solidaritu s ľuďmi na Ukrajine a posielajú svoje modlitby. Následky ukrajinskej vojny sú obzvlášť dramatické v Afrike, pretože tu hrozí život ohrozujúci hladomor.

Otec Hailegabriel Meleku z Etiópie sa sťažuje: „Vojna na Ukrajine na nás tiež zanechala stopy. Kedysi sme dovážali pšenicu z Ukrajiny. Teraz to už nie je možné. Ceny rastú. Vojna na severe krajiny je ďalšou ťažkosťou, ktorú prežívame.“

Ceny masívne vzrástli už počas pandémie korony, situácia sa v mnohých afrických krajinách drasticky zhoršila v dôsledku dlhotrvajúcich období sucha. Nedostatok potravín spôsobený suchom viedol k tomu, že ceny mnohých základných potravín masívne vzrástli už pred vojnou na Ukrajine. 

Ceny múky a kukurice na afrických trhoch, napríklad v Etiópii a Malawi, ale aj na Blízkom východe – napríklad v Sýrii a Libanone – sú niekedy až trikrát vyššie ako pred vypuknutím vojny. Už predtým boli pre mnohých ťažko dostupné. Teraz je však k týmto základným potravinám mnohým ľuďom úplne odopretý prístup. Výsledkom je neustály hlad – v takom meradle, aké sme ešte nevideli. 

India, druhý najväčší producent pšenice na svete, tiež dočasne zastavuje export svojho obilia kvôli udalostiam na Ukrajine a pretrvávajúcemu suchu vo vlastnej krajine. Zdá sa, že koniec explózie cien pšenice na celom svete je v nedohľadne. Sme v neustálom kontakte s našimi projektovými partnermi v Afrike, Ázii a Oceánii a pomáhame im prekonať tieto ťažké časy, ako najlepšie vieme.

Prosíme, pomôžte nám, aby sa nezabudlo na ľudí, ktorí trpia hladom. Len spoločne môžeme bojovať proti hladu z celého srdca vám ďakujeme za váš príspevok k našej núdzovej pomoci!

Podpora s darčekom

Za Vašu podporu v hodnote 50€, 100€ alebo 200€, ktorá bude odoslaná na boj proti hladomoru, Vám pošleme symbolický darček, ktorý ručne vyrezával rezbár v Rwande a odovzdal svoje výrobky pre darcov zo Slovenska. Kliknutím na príslušný obrázok budete presmerovaný na stránku podpory.

Ľubovoľná podpora

Podporte teraz svojim darom našich projektových partnerov v Afrike, aby dokázali bojovať proti horzbe hladomoru. Pošlite ľubovoľný dar na nižšie uvedený účet, alebo prostredníctvom QR kódu.

PREVODOM NA ÚČET:

 • SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)
 • Variabilný symbol: 8181

(do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail)

ŠEKY na vyžiadanie na: info@misijnediela.sk

Svetové misie pozývajú do Beninu 

Najnovšie vydanie časopisu Svetové misie, ktorý vydávajú Pápežské misijné diela (PMD) dvakrát ročne, predstavuje západoafrický Benin a ponúka podnety na slávenie Misijnej nedele. 

Slovensko je s Beninom intenzívne spojené prostredníctvom Adopcie seminaristov. „Každý zo 600 beninských seminaristov má u nás človeka alebo spoločenstvo, ktoré sa zaňho modlí a podporuje ho,“ hovorí riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze. „Krajina je zároveň zaujímavá tým, že v nej už nepôsobia misionári zo zahraničia, naopak, beninskí kňazi odchádzajú slúžiť do iných krajín.“ 

Časopis predstavuje históriu krajiny i jej zaujímavú kultúru. Dokumentarista Marek Poláček prináša živú reportáž z nakrúcania v kňazskom seminári v Tchanvédiji. „Vybrali sme štyri silné príbehy mladých mužov, ktorí museli pre kňazské povolanie znášať mnohé príkoria. Všetci štyria boli v celej svojej širokej rodine úplne prvými kresťanmi. Boli to priekopníci kresťanstva v Benine,“ vysvetľuje režisér dokumentárneho filmu Halier chudobnej vdovy, ktorý nakrúcal pre Pápežské misijné diela. 

V časopise nechýbajú ani beninské legendy, kultúrne zaujímavosti, recepty či krížovka s beninským príslovím. 

Pri príležitosti Misijnej nedele sa Svetové misie zhovárajú s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Nicolom Girasolim. V rozhovore zdôrazňuje, že je nevyhnutné obnoviť dôveru ľudí v inštitúcie, ktoré dokážu pracovať a pomáhať efektívne. Slovenským veriacim ďakuje za štedrosť a povzbudzuje ich do angažovanosti. „Ak po tom túžite, nemajte strach spoznávať realitu iných krajín. Dôverujte slovám a aktivitám Cirkvi.“ 

Na Misijnú nedeľu pripravili PMD pestrú paletu aktivít v duchu tohtoročného motta pápeža Františka „Horiace srdce a nohy na ceste“. Časopis Svetové misie je dostupný v kostoloch alebo si ho možno objednať na adrese Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, 811 09 Bratislava, info@misijnediela.sk, tel. 02/5296 4916 (pracovné dni 9.00 – 17.00). 

– PMD – 

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA PRE MISIJNÉ DIELO DETÍ

Drahí misionári – drahé deti a mládež,

drahí rodičia, animátori a priatelia !

19. mája tohto roka sme oslávili 180. výročie založenia Misijného diela detí a mnohí z vás slávia toto významné a požehnané výročie ešte aj v týchto dňoch.

Mons. Charles de Forbin Janson, biskup z Nancy a duchovný pastier s veľkým apoštolským srdcom, ho založil v roku 1843 po tom, ako sa z listov od francúzskeho misionára dozvedel, že mnoho detí v Číne zomiera následkom hladu zanedbávania. V srdci pocítil hlboký smäd po ich záchrane, a to nielen telesnej, ale i duchovnej, pretože Ježiš, Boží Syn, zomrel a bol vzkriesený na spásu všetkých.

Pri príležitosti tohto výročia si chceme práve z jeho misionárskej horlivosti vziať prvé dôležité ponaučenie: starosť o spásu druhých. Vskutku, ako skutoční Ježišovi učeníci sa snažíme mať srdcia podobné jeho srdcu a nechceme brániť tomu, aby v nás nehorela túžba po spáse všetkých. Práve preto vzniklo vaše nádherné misijné dielo, ktoré aj dnes, po 180 rokoch dynamickej činnosti, učí veľké množstvo detí a mladých na celom svete, ako sa stať učeníkmi – misionármi.

V tomto roku si pripomíname aj 150. výročie narodenia osobitného a vzácneho člena Misijného diela detí: svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša, patrónky misií, ktorá doň vstúpila vo veku sedem rokov. Dnes – 1. októbra – slávime jej liturgickú spomienku a práve od nej si chceme vziať druhé veľké ponaučenie: i napriek tomu, že sme ešte veľmi mladí, môžeme svojimi modlitbami prispieť k tomu, aby mohli všetci spoznať a milovať Ježiša, a v tichosti pomáhať iným konať dobro. Ako nás učí svätá Terézia, modlitba je prvým misijným skutkom – dokáže zasiahnuť každé miesto na svete, všetky deti a mladých a každého misionára. Preto vás pozývam, aby ste vďaka modlitbe rástli v priateľstve s naším Spasiteľom, v priateľstve medzi vami a všetkými deťmi a mladými sveta, a stali sa tak šíriteľmi pokoja.

Drahé deti a drahá mládež – drahí misionári, chcem vám zo srdca poďakovať, pretože svojou horlivosťou nám všetci pomáhate, aby sme sa stali odvážnymi svedkami Evanjelia a podelili sa s ostatnými nielen o materiálne dobrá, ale aj o to, čo je pre nás najvzácnejšie – o našu vieru. Chcem takisto poďakovať vašim rodičom a animátorom, ktorí vás sprevádzajú a šíria tak charizmu a spiritualitu Misijného diela detí.

Ide o „pápežské dielo“ – to znamená univerzálne dielo – Katolíckej Cirkvi a pápeža, a preto vás považujem za svojich osobitných spolupracovníkov. Chcel by som vám však pripomenúť, že toto označenie znamená aj ďalší dôležitý záväzok: budovať mosty a vzťahy podľa príkladu samotného Krista. A k tomu vás takisto zo srdca vyzývam.

Pokračujte aj ďalej v misijnej horlivosti v súlade s charizmou, ktorú vám zveril Mons. Charles de Forbin Janson, a v nasledovaní malej cesty svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša s vernosťou vášmu heslu: „deti sa modlia za deti, deti evanjelizujú deti, deti pomáhajú deťom“.

Nech vás Pán žehná a nech vás neustále sprevádza – a nezabudnite sa za mňa modliť.

Rím, 1. októbra 2023

Slová pápeža Františka Pápežským misijným dielam

Príhovor Jeho Svätosti pápeža Františka adresovaný Pápežským misijným dielam

3. jún 2023

Vaše Eminencie, Vaše Excelencie,

Drahí národní riaditelia Pápežských misijných diel a všetci spolupracovníci Dikastéria pre evanjelizáciu, bratia a sestry, dobré ráno!

Pri príležitosti generálneho zhromaždenia Pápežských misijných diel vás s radosťou pozdravujem. Ďakujem pro-prefektovi, kardinálovi Taglemu, za jeho milé slová, prezidentovi, arcibiskupovi Nappovi, a všetkým vám, ktorí pracujete a slúžite v evanjelizačnom poslaní Cirkvi.

V tejto historickej chvíli, keď pokračujeme v synodálnom procese, je dôležité pamätať na to, že kresťanské spoločenstvo je vo svojej podstate misionárske. V skutočnosti každý kresťan dostal dar Ducha Svätého a je poslaný pokračovať v Ježišovej práci, ohlasovať všetkým radosť evanjelia a prinášať jeho útechu do rôznych situácií našich často zranených dejín. Tí, ktorí sa nechávajú priťahovať Kristovou láskou a stávajú sa tak jeho učeníkmi, zároveň zažívajú túžbu prinášať všetkým milosrdenstvo a súcit, ktoré prúdia z jeho srdca.

Chcem vás pozvať k rozjímaniu o Ježišovom srdci, ktorého slávnosť pripadá na tento mesiac jún. Pri pohľade na jeho milosrdné a súcitné srdce môžeme uvažovať o charizme a poslaní Pápežských misijných diel.

1. Ježišovo srdce a poslanie. Keď kontemplujeme Kristovo srdce, objavujeme predovšetkým to, aký veľkolepý je Boží plán pre ľudstvo. Veď Otec „tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). V prebodnutom srdci Ukrižovaného môžeme objaviť nekonečnú mieru Otcovej lásky: miluje nás večnou láskou, volá nás, aby sme boli jeho synmi a dcérami a mali účasť na radosti, ktorá pochádza od neho. Prichádza nás hľadať, keď sme stratení. Dvíha nás, keď padáme, a kriesi nás z mŕtvych. Sám Ježiš nám takto hovorí o Otcovej láske, keď napríklad vyhlasuje: „A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal“ (Jn 6, 39).

Drahí bratia a sestry, Ježiš nám to preukazuje v celom svojom živote: v jeho súcite s tými, ktorí sú zranení, v jeho starosti o tých, ktorí trpia, v milosrdenstve, ktorým maže hriešnikov, v jeho obete za hriechy sveta. Ukázal nám Božie srdce, srdce Otca, ktorý nás vždy očakáva, vidí nás už z diaľky a prichádza k nám s otvorenou náručou. Otca, ktorý nikoho neodmieta, ale všetkých prijíma a ktorý nikoho nevylučuje, ale každého volá.

Sme poslaní, aby sme v tomto poslaní pokračovali a aby sme boli znamením Kristovho srdca a Otcovej lásky, ktorá objíma celý svet. Tu nachádzame „srdce“ evanjeliového poslania Cirkvi: prostredníctvom daru nekonečnej Božej lásky všetkých oslovovať, hľadať a prijímať, ponúkať všetkým svoj život a nikoho nevylučovať.

Každé naše poslanie sa teda rodí z Kristovho srdca, aby mohol všetkých pritiahnuť k sebe. Taký bol mystický a misijný duch blahoslavenej Paulíny Márie Jaricotovej, zakladateľky Misijného diela šírenia viery, ktorá bola veľmi oddaná Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

2. Charizma Pápežských misijných diel v súčasnosti. V tejto súvislosti chcem zopakovať to, čo som zdôraznil v Apoštolskej konštitúcii Praedicate Evangelium, keď som pripomenul povolanie Misijných diel byť „nástrojom na podporu zodpovednosti za misie zo strany všetkých pokrstených a na podporu nových partikulárnych cirkví“ (čl. 67 §1).

Misijné diela teda nie sú len obyčajným úradom na rozdeľovanie finančných prostriedkov pre tých, ktorí potrebujú pomoc, ale realitou, ktorá je povolaná podporovať „evanjelizačné poslanie v Cirkvi, tak univerzálnej, ako aj miestnej“ a „rozvíjanie misijného ducha v Božom ľude“ (Posolstvo na Svetový deň misií 2O22, 3). Preto vás vyzývam, aby ste s odvahou a tvorivosťou Ducha Svätého ešte viac zintenzívnili rôzne aktivity zamerané na vedenie, výchovu a formovanie misijného ducha. Naliehavo vás žiadam, aby ste šírili misijnú zodpovednosť pokrstených, podporovali kapilárnu sieť národných kancelárií v novoevanjelizovaných krajinách, ako aj v krajinách so starou kresťanskou tradíciou. Vieme, že tieto krajiny sú poznačené vážnou krízou viery a potrebujú novú evanjelizáciu a pastoračné obrátenie.

3. Vyhliadky a sny o obnove. V tomto svetle mi dovoľte, aby som s vami napokon „s otvorenými očami“ sníval, teda spolu s vami hľadel ďaleko dopredu, k tým horizontom, ku ktorým sú Pápežské misijné diela povolané napredovať v službe evanjelizačného poslania celej Cirkvi.

Najväčším snom je dosiahnuť ešte užšiu a koordinovanejšiu misijnú spoluprácu medzi všetkými členmi Cirkvi. V tomto úsilí zohrávate dôležitú úlohu, ktorú nám pripomína aj motto otca Mannu pre Pápežskú misijnú úniu: „Celá Cirkev pre celý svet“. Uisťujem vás o vašom povolaní stať sa kvasom, pomáhať šíriť a rozvíjať misijný štýl života v Cirkvi a podporovať diela evanjelizácie.

Toto povolanie, ktoré od vás vyžaduje osobitnú schopnosť pestovať spoločenstvo a bratstvo, sa realizuje aj prostredníctvom štruktúr zriadených vo všetkých biskupských konferenciách a diecézach pre dobro celého Božieho ľudu. Je príznačné, že zakladateľmi Misijných diel boli biskup, kňaz a dve laičky, teda zástupcovia rôznych kategórií pokrstených ľudí. Je to znamenie, ktoré nás zaväzuje k tomu, aby sme do misijnej činnosti zapájali všetkých členov Božieho ľudu! Neprestaňme snívať o „novej ére misijnej činnosti kresťanských spoločenstiev“ (Posolstvo na Svetový deň misií 2022, 3). Prosím, nech tento náš sen pretrvá!

Ďakujem vám tu prítomným a všetkým vašim spolupracovníkom za vašu veľkodušnú službu, ktorú často vykonávate „v úzadí“ a s mnohými ťažkosťami. Želám vám, aby ste vždy horeli apoštolským zápalom a boli plní nadšenia pre evanjelizáciu. Prinášajte evanjelium s radosťou, aby sa šírilo po celom svete, a nech vás sprevádza Panna Mária! Zo srdca vás žehnám a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili.

Gabriela Valábková sa stala koordinátorkou Misijného diela detí

FOTO: Gabriela Valábková spolu so sestrou Monikou Juszka RMI, koordinátorkou Misijného diela detí v Poľsku

Ivan Kňaze, národný riaditeľ PMD na Slovensku, vymenoval za koordinátorku Misijného diela detí Gabrielu Valábkovú. Menovanie platí na päťročné obdobie od 1. septembra 2023 do 30. mája 2028. 

Gabriela Valábková vyštudovala katolícku teológiu na  Teologickom inštitúte Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí. Zúčastnila sa viacerých kurzov eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Pôsobila ako vedúca spoločenstva, viedla detské letné tábory a bola členkou jeho Celoslovenskej rady. Stála pri zrode Misijnej púte detí a kurzu o modlitbe s deťmi OVEČKA. Od roku 1995 pracovala v školstve ako učiteľka i v riadiacej funkcii. 

Pápežské misijné dielo detí založil v roku 1843 biskup Charles de Forbin-Janson vo francúzskom meste Nancy. Keďže sám nemohol slúžiť ako misionár, v polovici 19. storočia požiadal o radu Paulínu Jaricotovú, zakladateľku Pápežských misijných diel šírenia viery. Začalo sa to v roku 1840 rozhovorom o tom, ako môžu deti pomôcť deťom. Po svojej misijnej skúsenosti sa biskup začal čoraz viac zaujímať o záchranu opustených detí v Číne. Vzájomná výmena podnetov s Paulínou bola pre biskupa de Forbin-Jansona osvietením. Dostal nápad pracovať s francúzskymi deťmi a podnietiť ich k tomu, aby modlitbou i materiálne začali pomáhať čínskym rovesníkom. 19. mája 1843 zvolal prvé stretnutie a po celom Francúzsku začal zakladať nové spoločenstvá. Urobiť z detí protagonistov života Cirkvi je revolučnou myšlienkou. Zakrátko sa k iniciatíve pridalo mnoho ďalších krajín a Misijné dielo detí sa stalo známym aj v Belgicku, Španielsku a v Taliansku. Je zverené pod ochranu Dieťaťa Ježiša v Betleheme. Pomáha v deťoch prebudiť a postupne formovať misijné povedomie a vedie deti k spoločenstvu. Formuje misijných animátorov v rámci rodiny, školy a farnosti, pre formáciu pripravuje metodické a katechetické materiály. Dôležitou úlohou je viesť deti k pomoci iným deťom. V súčasnosti sa do jeho činnosti zapája približne 20 miliónov malých misionárov v 120 krajinách celého sveta.

Stretnutie u bratislavského arcibiskupa

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský prijal tím Pápežských misijných diel na Slovensku. Stretnutie sa nieslo v duchu misijnej spolupráce Cirkvi, ktorá pôsobí na celom svete, vďaka čomu sa môžeme vzájomne inšpirovať. Tím PMD sa predstavil a každý osobitne informoval o svojej službe pre misie. Popri predstavení projektu adopcie bohoslovcov si otec arcibiskup so záujmom vypočul aj slovenskú hymnu a koledu, ktoré naspievali seminaristi v Benine. Tím takisto predstavil misijné zrnká, ktoré vytvorili modlitbovú sieť detí po celom Slovensku zameranú na modlitbu ruženca. Doteraz vzniklo celkovo 431 detských skupiniek, zapája sa do nich 3824 detí. Konkrétne v bratislavskej arcidiecéze je 56 zrniek. Deti sa so svojimi vedúcimi modlia každé dva týždne modlitbu ruženca za misie a za misionárov celého sveta. V rámci projektu Omša ako dar venoval tím PMD otcovi arcibiskupovi novénu (9 svätých omší), ktorá bude za jeho službu v Cirkvi, za jeho rodinu a zdravie odslúžená v Rwande.Na záver otec arcibiskup ocenil službu PMD pre dobro svetovej Cirkvi a vyjadril želanie, aby boli misie tvorivé a pracovali s doterajším nasadením.

Zrnká na Butkove FOTO + VIDEO

V sobotu 10. septembra 2022 sa stretli deti z Misijných zrniek na 1. púti na horu Butkov. Program začal modlitbou krížovej cesty obetovanej za deti v misiách. Počas jednotlivých zastavení sa v nesení kríža striedali jednotlivé Misijné zrnká. Po krížovej ceste sa deti od Sabinova až po Bratislavu spolu so svojimi vedúcimi, rodičmi a katechétmi krátko predstavili a dostali darček z Kambodže – malú sošku Panny Márie s Ježišom.  Svätá omša bola obetovaná za všetky Misijné zrnká, v ktorých sa deti každé 2 týždne stretávajú, aby sa spoločne modlili ruženec za misionárov celého sveta. Celkovo je na Slovensku 335 Misijných zrniek s 2722 deťmi a vedúcimi. Po svätej omši bol čas na obed a po ňom nasledovali 4 tvorivé stanovištia – výroba hry z papiera, rozprávanie o odpustení, kvíz a hry. Misijná púť zrniek bola ukončená o 15.00 hodine modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.

Misijné zrnká sú súčasťou Misijného diela detí, ktoré je zastúpené v 120 krajinách sveta. Vytvárajú na Slovensku modlitbovú sieť detí – modlia sa za misie a za svojich rovesníkov, ktorí sa majú oveľa horšie ako ony samé.