Posviacka obnovenej budovy PMD

| Jakubov Viktor, riaditeľ PMD

V utorok 9. januára 2018 bola posvätená nedávno obnovená budova národnej kancelárie Pápežských misijných diel (PMD) v Bratislave. Posviacka sa začala svätou omšou o 17,00, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, predseda Rady pre misie pri Konferencií biskupov Slovenska (KBS). Spolu s ním koncelebroval aj Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita a predseda KBS. Na posviacke sa zúčastnili niekoľkí kňazi, členovia Ružencového spoločenstva pri PMD a pozvaní hostia.

Národný riaditeľ PMD páter Viktor Jakubov priblížil v homílií históriu PMD od samého počiatku, cez ich etablovanie v Cirkvi na Slovensku v roku 1927 najmä zásluhou nitrianskeho arcibiskupa blahej pamäti Karola Kmeťka až po obnovenie činnosti PMD po 40-ročnej prestávke spôsobenej zákazom ich činnosti predstaviteľmi bývalého režimu. Podčiarkol dôležitú skutočnosť, že PMD nevznikli nariadením zhora, ale ako iniciatíva zdola niekoľkých konkrétnych kňazov a laikov a laičok, ktorí svojim misijným zápalom dokázali osloviť široké masy ľudí a zapáliť ich pre vec evanjelia. Na záver vyjadril nádej, že PMD na Slovensku ako významná medzinárodná inštitúcia bude naďalej pokračovať v dôstojnej reprezentácií Cirkvi  na Slovensku doma aj na medzinárodnom fóre.

Budova národnej kancelárie PMD bola získaná a narýchlo zrekonštruovaná v roku 1993 za pátra Juraja Vojenčiaka, SVD, ktorý sa stal prvým národným riaditeľom PMD po obnovení svojej činnosti. Po bezmála 25 rokoch používania bolo potrebné budovu budovu zrekonštruovať tentokrát generálne, čo sa udialo v dvoch etapách na jeseň 2016 a jar/leto 2017.

Záver stretnutia prebiehal v príjemnej atmosfére a neformálnych rozhovoroch na prvom poschodí budovy PMD na krátkom agapé.

Pápežské misijné diela sú medzinárodnou inštitúciou pôsobiacou vo viac ako 160 štátoch sveta a sú integrálnou súčasťou Kongregácie pre evanjelizáciu národov. PMD pôsobia vo viac ako 160 štátoch sveta a ich hlavným poslaním je pomáhať Svätému Otcovi v plnení základného poslania Cirkvi, v ohlasovaní evanjelia v celom svete. Základ ich činnosti stojí na dvoch pilieroch: prvým je oživovať misijné nadšenie v oblasti svojho pôsobenia, druhým je podpora projektov PMD, ktoré sú zamerané na podporu a rozvoj miestnych Cirkví v misijnom svete. Projekty sú zamerané podľa jednotlivých diel, na oblasti evanjelizácie, kam patrí výstavba cirkevnej infraštruktúry, podpora katolíckych médií, podpora katechétov a pod. Ďalej je to podpora a pomoci deťom, kam patria zdravotné, sociálne a vzdelávacie projekty. Ďalšou skupinou projektov je podpora formácie bohoslovcov a rehoľných novicov a noviciek v mladých misijných cirkvách.

Jakubov Viktor, národný riaditeľ PMD na Slovensku