Zázrak na príhovor Paulíny Jaricotovej

Pôdu pre nadchádzajúce blahorečenie Paulíny Jaricotovej pripravil zázrak, ktorý sa stal na jej príhovor v roku 2012. Išlo o uzdravenie triapolročnej Mayline Tranovej z Lyonu, ktorá sa napriek nepriaznivej diagnóze lekárov uzdravila.

Počas večere 29. mája 2012 sa triapolročná Mayline začala dusiť kúskom klobásy. Rodičia zavolali zá- chranku, no dieťa im začalo zomierať v náručí. „Lekári nám povedali, že jej neurologický stav je nezvratný a hro- zí jej smrť,“ spomína otec Emmanuel. V nastávajúcich dňoch nasledovalo jedno lekárske vyšetrenie za druhým a situácia Mayline bola beznádejná.

„Po tom, čo jej urobili magnetickú re- zonanciu, nám lekári povedali, že ak nezomrie teraz, zomrie v najbližších týždňoch.“

„Bola to tá najväčšia bolesť, akú sme s manželkou Nathalie pocíti- li. Akoby sme boli vyprázdnení znút- ra a nič už nemalo význam ani chuť,“ opísal rodičovské pocity Emmanuel.

„Keď Mayline v nasledujúcich dňoch otvorila oči, bolo to, akoby niekto zhasol svetlo,“ spomína.

Nevysvetliteľná zmena

V tom istom čase, teda asi dva týždne po nehode, sa rodičia detí zo škôlky, kam chodila Mayline, rozhodli spolu s lyonským arcibiskupom Bar- barinom začať novénu k ctihodnej

Paulíne Jaricotovej. Lyonská diecéza, z ktorej Mayline pochádza, oslavova- la 150. výročie narodenia ctihodnej Paulíny Jaricotovej, ktorá upozorni- la svojich súčasníkov na dôležitosť poslania Cirkvi vo svete. Novéna sa mala skončiť 23. júna. V tom čase bola Mayline v kóme, dýchala po- mocou prístrojov a dostávala umelú výživu s liečbou na stimuláciu srdca, ktorá však viedla k pľúcnej embólii a silným kŕčom. Lekári sa preto roz- hodli liečbu ukončiť. Rodičia dievčat- ka však chceli, aby Mayline naďalej dostávala umelú výživu.

Návrat do života

Začiatkom júla Mayline previezli do Nice. Jej otec, majiteľ reštaurácie, práve zmenil prácu a celá rodina ho nasledovala. „Pred sťahovaním pri- jala sviatosť pomazania chorých, aby ju Boh prijal čo najlepšie,“ ho- vorí jej otec. Hoci bolo dieťa vo ve- getatívnom stave so silným zhor- šením stavu mozgu, cestu vydržalo. Keď už boli v Nice a rodičia ju opäť uvideli, mali dojem, že sa niečo zme- nilo. „Po tom, čo nám povedali leká- ri, sme pre Mayline už hľadali rakvu,“ hovorí Emmanuel. „No keď sme ju opäť videli v nemocnici v Nice, mali sme dojem, že je niečo inak – akoby sa vracala do života.“

Hoci rodičom vysvetlili, že stav Mayline sa skutočne zmenil, leká- ri v Nice boli spočiatku pesimistickí. Odmietli diagnostiku životných funk- cií a dievčatku predpovedali život vo vegetatívnom stave. Lenže Mayline týždeň čo týždeň postupne „ožívala“ a na prekvapenie lekárov je dnes úpl- ne zdravá. „Lekári nám nikdy nedo- kázali vysvetliť, čo sa stalo, neuviedli začiatok ani hranicu jej zdravotného progresu,“ vysvetľuje Maylinin otec.

Koncom roka 2012, pred príchodom vianočných sviatkov, mohla Mayline konečne opustiť nemocnicu.

Vyšetrovanie uzdravenia

Emmanuel si dodnes presne pamätá, že o niekoľko dní narazili na lekára, ktorý Mayline ošetroval v nemocnici. „Bolo to 22. decembra, práve počas posledných vianočných nákupov. S Mayline sme ho stretli na ulici, pozdravili sme sa a pri pohľade na Mayline som ho požiadal, aby mi to vysvetlil, pretože som tomu ne- rozumel. Povedali mi, že zomrie, že bude môcť akurát otvoriť oči, že ne- bude vnímať okolie… A predsa bola ako každé iné dievča v jej veku!“ Le- kár odpovedal: „Predstavte si, že ste v aute na diaľnici a motor sa zastaví, došiel vám benzín. Je nemožné ním pohnúť, však? Mayline bola na tom podobne, až na to, že auto znova na- štartovalo.“

Rodičia boli presvedčení, že do uzdravenia ich dcéry zasiahla cti- hodná Paulína Jaricotová. „Dnes sa denne modlím k Bohu, k Panne Má- rii a k Paulíne Jaricotovej. Vo svojich modlitbách už o nič neprosím, len ďa- kujem,“ zhrnul Maylinin otec.

Toto nádherné svedectvo ne- skôr počas diecézneho skúmania v roku 2019 prešetrili a následne po- stúpili Kongregácii pre kauzy svä- tých. Lekárska komisia potvrdila zá- zrak uzdravenia ako nevysvetliteľnú skutočnosť. Teologická komisia zase potvrdila zásah ctihodnej Paulíny Ja- ricotovej pri uzdravení.

Intervencia tej, ktorá pomohla spoznať a rozšíriť poslanie Cirkvi vo svete, je skutočným znamením, že jej činnosť je aj po jej smrti naďalej uži- točná.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu